KAUZY

"Vtedy kričte, že sa deje neprávosť, keď sa bude diať druhému - keď sa bude diať Vám - bude už pozde! 
(kardinál Ratzinger - pápež Benedik XVI.)

Veronika Remišová už podala vo veci trestné oznámenie. Pre menej znalých znalecký ústav je inštitúcia, ktorá pre potreby orgánov činných v trestnom konaní a súdov vykonáva znalecké posudky v obzvlášť zložitých prípadoch alebo keď treba preskúmať výsledky iných znalcov.

21. storočie je poznamenané zvýšeným prejavom fašizmu nielen skupín obyvateľstva, ale aj vznikom extrémnych politických strán, či polovojenských zoskupení. Z histórie vieme, že hospodárske krízy boli príčinou oslabenia funkcie štátu a nespokojnosť ľudí podchytili radikálne strany. Po COVID-19 príde hospodárska kríza veľkého rozsahu.