“Akcia sami sebe” - poslanci prešovského kraja si “nadeľovali”...

18.12.2020

Slovo poslanec je odvodené od slova poslanie (misia). Značí to, že občan - poslanec prijme od ostatných občanov - voličov poverenie zastupovať ich záujmy napríklad v zákonodarnom, či samosprávnom orgáne. Občania toto poverenie - poslaniechápu ako čestnú funkciu. Poslanec má tú česť presadzovať v orgáne názory a záujmy občanov. V nedávnej minulosti nebola dokonca táto pozícia honorovaná. Občana v tejto súvislosti napadne kacírska otázka: "Ak by poslanci z toho niečo nemali a neboli platení, ruvali by sa o tieto válovy a vrážali do toho svoj čas, vlastné úspory, či úspory svojich sponzorov?"

Musíme však brať do úvahy fakt - funkcia je platená. Boli sme svedkami, keď mnohí primátori, starostovia, či zastupiteľstvá si v kroronakríze znížili odmeny. Financií nie je nazvyš. Sú však prípady, keď zotrvačník zvykov zošrotuje svoje obete a tí kríza - nekríza si nadeľujú prilepšenie k pravidelnej odmene za výkon funkcie - "trináste prilepšenie". Medzi takých patrí Prešovský samosprávny kraj (PSK), ktorý spravuje najchudobnejšiu oblasť Slovenskej republiky.

Decembrové zasadanie zastupiteľstva je zvlášť slávnostné. Poslanci sa ani tak netešia na chlebíčky a iné pochutiny, či schvaľovanie rozpočtu na rok 2021, ako na schválenie odmien v "akcii sami sebe". Nemôžu sa dočkať, kedy zdvihnú ruku za prilepšenie vo výške jednomesačnej odmeny poslanca. Ešte musí prečítať svoju správu kontrolór PSK, aby si aj on zaslúžil svoju odmenu. A potom už konečne príde rad na to, aby stlačili gombík "za".

Treba skonštatovať, že 41 poslancov PSK si nadelilo spolu 34 162 eur. Boli však zásadoví a tí poslanci, ktorí majú aj iné príjmy, napr. ako poslanci Národnej rady SR, primátori, či starostovia, nedostali nič. Akoby poslanecké lavice nedreli všetci spolu a dvoj-, či trojnásobní poslanci nepracovali do roztrhania tela a len ľutujú, že deň má len 24 hodín.

Zastupiteľstvo tiež schválilo hlavnému kontrolórovi PSK M.Miklošovi odmenu. Za alikvotnú časť roka 2020 dostal 30 percent súhrnu poskytnutých platov v roku 2020. Celková výška odmeny je skromných 12 414 eura.


Do redakcie nám napísali rozhorčení voliči. Vo väčšine prípadov si myslia, že poslanci PSK mali 13. mesiac v roku 2020 robiť za "vatikánsku menu". Pokiaľ si už odmeny nadelili preferujú názor, že bolo by džentlmenským gestom, keby svoje odmeny venovali na charitatívne účely. Napríklad:

• kúpiť notebooky pre sociálne slabších žiakov, ktorí už 8 mesiacov sa vyučujú dištančne,• prispieť na regionálne testovanie covid-19,
• prispieť nemocniciam na nákup dezinfekčných a ochranných pomôcok.

Tí poslanci PSK, ktorí medzičasom dali svoje 13. prilepšenie na charitu, nech berú vyššie uvedené odporúčania za bezpredmetné. Spravodaj bude sledovať, ako si nadelili pod stromček aj zástupcovia občanov v iných župách.