Ako dnes (ne) funguje polícia a prokuratúra?

21.05.2020

Z minulých vládnych režimov sme boli zvyknutí na rôzne šialené zvraty, či lepšie povedané zvratky v trestných kauzách, viď: "SKUTOK SA NESTAL". Poďme si rozmeniť na drobné ako funguje polícia i prokuratúra dovedna. Že sa jedná o ucelený systém, to nik nepochybuje, ako však fungujú jeho nepísané pravidlá vo vnútri, z toho každému právne znalému človeku nabehne husia koža.

POLÍCIA S PROKURATÚROU NASTOLILA STAV TOTÁLNEJ PRÁVNEJ NEISTOTY

Dnes unizono právne znalé osoby, či advokátske kancelárie, ktoré postupujú v súlade so zákonom, bez nejakých tých intervencii majú totálnu stopku. Čo to znamená? Existujú len tri polohy, do ktorých sa dostane Vaše trestné oznámenie, ak ho podáte.

Jedna pozícia polície a prokuratúry je, že "skutok sa nestal", v takom prípade si policajt vymyslí akýkoľvek bludný argument, ktorým sa chabo pokúsi vyvrátiť vaše trestné oznámenie. Postaví sa na stranu podozrivého, aby nemusel vec vyšetrovať. Boli totiž zvyknutí, že vyšetrovať sa má až na pokyn prokurátora, ak mu nebodaj zruší uznesenie o odmietnutí vášho trestného oznámenia. To sa však nestane len tak - samo od seba - myslené zákonne. Stane sa to len vtedy, ak sa dozvedeli o vašom prípade média a položili nepríjemné otázky.

Alebo ďalšia pozícia je, že váš advokát pozná dotyčného prokurátora, resp. jemu nadriadeného prokurátora, či dokonca generálneho prokurátora. Potom sa vyšetrovať bude. Takýmto spôsobom v podstate "vybavoval" - nezákonné trestné stíhania jemu nepohodlných ľudí, alebo za mierny "vklad" odmietnutia trestných oznámení podaných na neho - Kočner u Trnku.

Posledná poloha orgánov činných v trestnom konaní je "hlava - nehlava" obžalovať človeka, aj keby sekery padali z oblohy. To už sú prípady za peniaze, kedy prokurátor buď dostal svoj obnos, alebo jeho nadriadený, ktorý následne vydal pokyn podriadenému stíhať "hlava - nehlava".

DNES BEZ STYKOV NA PROKURATÚRE NEPOCHODÍTE

Ako bolo vyššie uvedené, bez nejakého toho kontaktu nepochodíte na prokuratúre aj keby Vám celý majetok ukradli podvodom, vymyslia si nezmysly hrubého zrna, ktoré by ste nečakali ani od žiaka osobitnej školy. A keď vyargumentujete komplet trestnú vec, tak ako bola na vás spáchaná, tak Vám napokon konajúci policajt oznámi, že dotyčný určite nemal úmysel spáchať tento trestný čin, a to bez toho, aby ho vôbec podrobil výsluchu... Bláznovstvo? Nie, bežný postup našich orgánov činných v trestnom konaní. Samozrejme, česť výnimkám, i také určite existujú, ale je ich ako šafránu.

BOLI ZVYKNUTÍ NA TOTÁLNU SVOJVÔĽU BEZ PRAVIDIEL

Titanik, u nás so súhrnným názvom "orgány činné v trestnom konaní" sa neobráti len tak za minútu, je to proces, ktorému je potrebné nastoliť presné pravidlá a transparentnosť abude nesporne chvíľu trvať. Ako hovorí staré slovenské porekadlo: "Starého psa novým kúskom nenaučíš", a teda začať s výcvikom na zmenu by snáď mohla jedine autorita nového generálneho prokurátora a rovnako nového policajného prezidenta. V polícii totiž vytvorili postupne akokeby jedinú zložku, ktorá vykonáva nejakú tú činnosť - s názvom NAKA. Policajný prezident akoby iné zložky polície ani neriešil, necháva ich nečinne práchnivieť.

Generálny prokurátor je zase známy svojimi spôsobmi, a to, že sa nepohne z miesta, ak ho nenakopnú pod chvost médiá, alebo jeho politický priatelia, či jeho kamarát ako Mgr. Peťo Šufliarsky alebo bývalý premiér - jeho spolužiak... Nejedná sa o žiadnu transparentnú činnosť, všetko sa robí pozabučky - pod pokličkou. Keď treba, tak treba, keď sa nepomastí kamarátskym dohovorom, tak platí pravidlo 1- absolútna apatia zo strany OČTK.

CHÝBA IM TRANSPARENTNOSŤ A PRESNÉ PRAVIDLÁ

Trestný poriadok je postavený v otázke uplatnenia sťažnosti proti uzneseniu policajta o odmietnutí vášho trestného oznámenia veľmi vágne, vôbec tam totiž nie sú uvedené presné dôvody, na základe ktorých sa takéto uznesenie musí zrušiť zo strany dozorujúceho prokurátora. Už len takéto legislatívne vákuum vytvára v podstate platformu na svojvoľné konanie dozorujúceho prokurátora i jemu podriadeného policajta.

No a úplný gól, je vtedy, keď Vám obaja oznámia, že sa vopred dohodli. Bežnou praxou je, že policajt, predtým ako sa rozhodne vás nakopnúť, aj s vašim trestným oznámením, tak zbalí spis a nehlási sa k dozorujúcemu prokurátorovi, ktorý bude rozhodovať o vašej sťažnosti. Vopred sa dohodnú, ako bude prokurátor rozhodovať o vašej prípadnej sťažnosti na postup policajta, resp. proti jeho rozhodnutiu.

To znamená, že vás fakticky zbavili možnosti uplatnenia opravného prostriedku voči policajtovmu odmietnutiu vášho podania. Myslíte, že to je legislatívne zakázané? No explicitne nie, a to je taktiež na čase zmeniť.

ANI PRÁVNIK VÁM S ISTOTOU NEPORADÍ

Ako bolo spomínané, nie sú v zákone uvedené dôvody a ani spôsob rozhodnutia prokurátora o vašej sťažnosti, a preto ste vydaný na pospas jeho svojvôli. Skutočne nik nevie, ako sa rozhodne dozorujúci prokurátor, nie sú totiž na to žiadne pravidlá. Preto ani váš právnik Vám nebude vedieť povedať, ako vaša sťažnosť dopadne, ak samozrejme nedisponuje kontaktom priamo na prokurátora. Preto za minulého vládneho režimu boli veľmi vyhľadávané advokátske kancelárie s kontaktmi a väzbami na generálnu prokuratúru.

Samozrejme, vrchní papaláši generálnej prokuratúry stále obývajú svoje teplé miestečká, a preto tieto "hodvábne cestičky" tečúcich peniažkov stále majú zelenú.

S odchodom Šufliarskeho a Čižnára a po vyčistení celého Augiašovho chlievu na Generálnej prokuratúre a Špeciálnej prokuratúre pod vedením "nášho človeka", bude iste čo vyšetrovať...

A BETÓNOVANIE POZÍCIÍ NA PROKURATÚRE POKRAČUJE PLNÝM PRÚDOM

A čistiť bude čo. Veď sa len pozrime, čo stvára Jaromír Čižnár aj tesne pred svojim koncom! Synovi odpustil povinnú trojročnú lehotu prokurátorskeho čakateľa a bohorovne ho menoval za prokurátora už po necelých dvoch rokoch... Ako byzantský cisár!