Ako sa koronavírus z medicínskeho problému stal problémom ekonomickým

25.03.2020

Koronavírus vyvolal vážny úder globálnej ekonomike, obchodu a celému finančnému systému. Následkom pandémie sa bude spomalovať svetový obchod a ovplyvní všetky segmenty ekonomiky. Čo všetko a ako môže epidémia koronavírusu zmeniť? S koronavírusom ide ruka v ruke "strach". Strach mení chovanie ľudí. Vidíme to všade na okolo, ľudia sa boja priblížiť k inému človeku, podať ruku, vychádzať z bytu. Strach má vplyv aj na dopyt po jednotlivých tovaroch.

Postupne sa u ľudí mení celý hodnotový systém. To, čo bolo dôležité včera, je dnes nepodstatné. Ešte včera si niektoré dámy nevedeli predstaviť život bez najnovšej kabelky, značkového kostýmu a dnes sme radi, keď zoženieme akúkoľvek rúšku či respirátor. Začína sa záujem o nakupovanie prostredníctvom online obchodov. Ľudia trávia veľa času doma a hľadajú dajaký typ zábavy.

V Číne vzrástol dopyt po sieťových počítačových hrách o 40 %. Prudký nárast online nakupovania znižuje vplyv epidémie na dopyt. Firmy ako napr. Amazon, Netflix, Alibaba sa stávajú stále populárnejšími a ich obraty rapídne rastú. Nie div, že Amazon oznámil prijímanie 100000 nových zamestancov. Luxusné značky v kamenných obchodoch už nejdú tak na odbyt. Takýto tovar sa spravidla nakupuje osobne, kupujúci ho chce vidieť a vyskúšať osobne. Pre základné tovary prechod na online nákup z dlhodobého hľadiska sa u väčšiny spotrebiteľov stáva trendom.

Kto dnes môže, pracuje z domu. Home office je stále populárnejší a v budúcnosti sa pre určitý typ práce môže stať štandardom. Zamestnávateľovi šetrí náklady na pracovný priestor a tiež celú réžiu spojenú s výkonom práce.

Čo všetko dnes ovplyvňuje koronavírus? Jednoducho povedané - všetko. Začnime s jednou z rozhodujúcich komodít na trhu a tou je ropa. Ropa je najlacnejšia od r. 2003. Ku 21.3.2020 sa barel typu Brent predával za 26,65 USD. Goldman Sachs - globálna banková spoločnosť očakáva pokles cien ropy až na 20 USD za barel. Podľa Jeffreyho Gurrie, vedúceho komoditných výzkumov poklesol dopyt až o 8 mil. barelov za deň. Pre ropných producentov a nové projekty v oblasti fosilných palív to bude mať negatívny dopad na získavanie úverov. Tie budú banky hodnotiť ako vysoko rizikové.

Väčšina analytikov sa zhoduje v tom, že podľa toho, ako rýchle sa šíri Covid-19 v krajinách ako USA, Nemecko, Španielsko, Taliansko..., tak v druhom kvartáli tohto roku možno očakávať ekonomickú recesiu.

Len na Slovensku zastavili výrobu všetky automobilky. Obdobná situácia je ako v Európe, tak aj vo väčšine krajín sveta. Napr. v Číne klesol v mesiaci február predaj aut o 92 %. Obdobnú situáciu môžeme očakávať na celom svetovom trhu. U subdodávateľov sú narušené dodávateľské reťazce, t.j. nie je komu jednotlivé subdodávky predávať. Zatvorením fabrík zamestnávatelia chránia zdravie zamestnancov.

Ako sa v koronavírusovej dobe správa zlato? Podľa Š. Křečka, hlavného ekonóma spoločnosti BH Securities, a.s. sme v priebehu pandémie svedkami poklesu hodnoty akcií o desiatky percent. Zlato sa ukázalo výrazne stabilnejším aktívom, ale jeho hodnota klesá. V 13-tom týždni sa zlato obchodovalo na úrovni 1650 USD za trójsku uncu. Minulý týždeň klesla jeho hodnota pod 1500 USD za trójsku uncu. Podľa Křečka by cena zlata z dlhodobého hľadiska mala rásť, lebo peniaze budú strácať na svojej hodnote. Boli sme svedkami, ako investori začali predávať zlato aby mohli vysporiadať svoje straty. Podľa hesla "cash is king" je niekedy výhodné vymeniť aktíva za peniaze a zlato takýmto aktívom je.

Je už svet v recesii? Prudké zníženie amerických sadzieb FED-om naznačuje, že kríza nám klope na dvere. Ekonomika celého sveta sa spomaľuje a je možné, že v určitých fázach si možno i "zdriemne". Podľa šéfky MMF Georgievovej môže byť recesia v tomto roku ešte horšia ako v r. 2009. Podľa analytika J&T Stana Pánisa nižšie úrokové sadzby vírus nevyliečia a je otázne, či pomôžu ekonomike. Kroky FED-u sa môžu minúť účinkom. Pánis tiež hovorí, že aktuálnym problémom v USA nie je to, že nemá kto kupovať, ale to, že nebude mať kto vyrábať.

Koronavírus má v skutočnosti dopad na všetko. Pokles dopytu po službách v oblasti cestovného ruchu, prázdne hotely a reštaurácie, kúpele, akvaparky a lyžiarske strediská, to všetko ovplyvní ekonomiku. Neexistuje oblasť, ktorá by touto epidémiou nebola zasiahnutá. Nižší záujem o cestovanie (zatvorené letiská, hraničné prechody, ale aj výpadky dodávok do podnikov) má dopad aj na dopravu. Menej dopravy znamená menej pohonných hmôt a náhradných dielov, menej služieb autoservisov, pneuservisov a ďalších služieb spojených s týmto segmentom. Menej nafty a benzínu znamená menej spotrebných daní a tým nižšie príjmy do štátneho rozpočtu. Zatvorené reštaurácie a hotely znamenajú menšiu spotrebu alkoholu a tým opäť menšie spotrebné dane. Tento mix má dopad na nižšie dane z príjjmu. A opäť menej príjmu do rozpočtu. Takto by sme mohli pokračovať ďalej, lebo ako povedal klasik - "všetko súvisí so všetkým". Len v cestovnom ruchu je momentálne ohrozených 160 tisíc pracovných miest.

Hrubý domáci produkt by mal poklesnúť o 1 - 2 %. To je ten optimistickejší scenár. Ak sa export zníži hlavne v dôsledku predaja aut, môže HDP klesnúť o ešte viac percent.

Aké sú prognózy pre Slovensko? Rada pre rozpočtovú zodpovednosť pripúšťa, že

  • maloobchodné tržby môžu klesnúť až o 30 %
  • ľudia nebudú môcť pracovať, tým pádom zisky firiem budú klesať
  • Slovensko skĺzne do recesie (recesia = pokles výroby, spomalenie hospodárskeho rastu podniku. V prípade posudzovania štátu ako celku hovoríme o nulovom raste HDP, alebo jeho poklese za obdobie dlhšie ako 6 mesiacov).

Podľa NBS sa očakáva ohrozenie pracovných miest od 75 do 130 tisíc. Nižšie príjmy obyvateľstva budú mať dopad na spotrebu domácnosti. Koleso recesie a inflácie sa roztočí. Strach z utrácania bude mať dopad hlavne na tovar dlhodobej spotreby.

Čo je možné urobiť, aby sme čiastočne mohli eliminovať negatívne dopady koronavírusu? Návrhov je viac. Od zníženia daní, odpustenie odvodov až po výhodné bankové pôžičky. Pomôcť môže aj posunutie termínov daňových povinností, cielené daňové stimuly pre všetky subjekty trhu. Je isté, že tieto opatrenia budú mať dopad na zadĺžovanie krajiny.

Existuje ešte jeden finančný zdroj, ktorý by bolo možné využiť. A to sú eurofondy. Tu by bolo možné čerpať nevyužité fondy na skutočne účelové projekty. Európska komisia chce, aby tieto zdroje boli sústredené na záchranu životov a zdravie obyvateľstva. Ďalšou oblasťou využitia týchto zdrojov je podpora podnikania. Čo sa týka Slovenska, ide až o 4 mld. eur. Celkový balík pre EÚ predstavuje celkove 37 mld. eur. Komisia dala možnosť využiť doposiaľ všetky nevyčerpané fondy.

Sú aj profitujúce oblasti v ekonomike? Áno, a to hlavne výrobcovia ochranných prostriedkov, dezinfekčných roztokov, výrobcovia diagnostík a ďalší producenti dnes tak potrebných tovarov. Konjunktúru zažívajú donáškové služby. V donáškach potravín domov je zaznamenaných až 60 % objednávok. Vzniká nový odbor "telemedicína". Je to lekár na telefón, ktorý s vami komunikuje prostredníctvom videohovoru. V Číne ide už o miliardový obchod. Sťažovať si určite nemôžu ani špedičné služby, ako sú FED-EX, DHL...

Je dôležité, ako dlho takýto stav potrvá. Bude mať kríza tendenciu dlhodobo rásť, alebo sa situácia v krátkej dobe stabilizuje a spoločnosť sa začne uzdravovať. Toto však dnes asi nikto netuší a tak ukáže čas. 

Optimisti očakávajú, že recesia bude trvať maximálne do konca tohto roku, pesimisti hovoria o niekoľkých rokoch. Už z histórie vieme, že ľudia sa vždy dokázali zjednotiť, nájsť riešenia a nakoniec nad takými skúškami zvíťaziť.