Bola nesprávna právna kvalifikácia iba omyl?

23.11.2021
Vôbec ma to neteší, skôr naopak, no musím konštatovať, že moje podozrenie z nezákonného začatia trestného stíhania vo veci "pytliactva", z nesprávnej právnej kvalifikácie skutku a následne k nezákonnému vykonávaniu obrazovo-zvukových záznamov na chate sa potvrdilo (viď môj status na fb z 9.11.2021). 

Tiež sa potvrdilo, že fakticky vyšetrovateľ nemal žiadne dôkazy k tomu, aby daný skutok právne kvalifikoval aj ako prečin legalizácie výnosu z trestnej činnosti. 

Z daného vyplýva, že daný vyšetrovateľ nemal dostatočné praktické skúsenosti z vyšetrovania, nemá dostatočné znalosti z trestného práva a neovláda ani súvisiace komentáre a judikatúru. Len tak sa mohlo stať, že vyšetrovateľ vytvoril skutok a tento právne kvalifikoval takým spôsobom, aby to splnilo podmienky pre možnosť nasadenia obrazovo-zvukových prostriedkov. 

Treba pripomenúť, že takýto právny stav veľmi aktívne verejne obhajoval aj špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. 

V súvislosti s touto kauzou sa vyjadril aj Štefan Hamran, prezident PZ v tom zmysle, že dôkazy získané v tomto trestnom konaní, v ktorom bolo zrušené uznesenie o začatí trestného stíhania z dôvodu jeho nezákonnosti (dôkaznej nepodloženosti), môžu byt ako dôkaz využité v inom trestnom konaní. 

Je jasné, že takéto dôkazy trpia nezákonnosťou ako z jedného stromu jedom postihnuté plody, čo znamená, ak je trestné stíhanie vo veci začaté v rozpore so zákonom, tak ani jeho jednotlivé výstupy - všetky získané dôkazy t.j. aj záznamy obrazovo-zvukové sú získané v rozpore so zákonom a teda pre akékoľvek trestné konanie sú nepoužiteľné a musia byť zničené. 

Jozef Šátek, bývalý elitný vyšetrovateľ