Bude Mojmír Mamojka v pléne ÚS rozhodovať o väzbe sudcov komunikujúcich s Mariánom K.?

11.03.2020

Skutočne sa zdá, že sa Slovensko zbláznilo... Polícia SR dnes v ranných hodinách zadržala údajne okolo 13 osôb komunikujúcich s Mariánom K. prostredníctvom šifrovanej komunikácie. Medzi nimi sú bývalí sudcovia, čo sudcovia s pozastaveným výkonom funkcie. No sú tam aj aktívni sudcovia.

Podľa zákona o ich väzbe, ak ju navrhne generálny prokurátor, musí najprv rozhodnúť plénum Ústavného súdu a to vydaním súhlasu s trestným stíhaním. A tu je ako hovoria bratia česi "jádro pudla". V pléne pravdepodobne zasadne aj jeho ctihodnosť ústavný sudca Mojmír Mamojka. Čítajte TU!

Muž dnes verejnosti smutne známy z klamstiev tvrdených verejnosti ale najmä zo zachytenej komunikácie Mariána K. a tvrdenia svedka Petra Tótha na Špecializovanom trestnom súde v kauze Zmenky. Čítajte TU!

Spýtali sme sa preto predsedu ústavného súdu Ivana Fiačana niekoľko otázok:

  • za ako rýchlo je schopný predseda ÚS zvolať zasadnutie pléna ÚS
  • bude v pléne ÚS rozhodovať o sudcoch zadržaných v súvislosti s komunikáciou s Mariánom Kočnerom aj sudca ÚS Mojmír Mamojka
  • kedy rozhodne predseda ÚS o tom, či podá návrh na disciplinárne konanie voči uvedenému sudcovi Čítajte TU!
  • je pre predsedu ÚS radšej prijateľné, aby prípadne polícia SR zadržala sudcu ÚS v priestoroch ÚS?

a akonáhle dostaneme odpovede uverejníme ich formou aktualizácie. Viac sa dozviete aj Čítajte TU!

Dnes 12.3. sme o 11:20 obdržali informáciu, ktorá obsahovo je odpoveďou iba na prvú otázku... hovorkyňa ÚS uviedla:”žiadosť generálneho prokurátora o súhlas na vzatie do väzby sudcovpodľa § 226 ods. 1 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ústavnom súde") bola podaná dňa 12.3.2020 o 0:55 h.

Predmetná žiadosť je na Ústavného súdu Slovenskej republiky evidovaná pod evidenčným číslom Rvp 523/2020, sudcom spravodajcom je sudca Ľuboš Szigeti.

Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivan Fiačan zvolal neverejné zasadnutie pléna so začiatkom o 9:00 h.

O priebehu zasadnutia a prijatých rozhodnutiach pléna bude ústavný súd verejnosť informovať v súlade s doterajšou praxou.”

O tom, či aj jeho ctihodnosť  pán Mojmir Mamojka sedí tiež v zvolanom pléne a rozhoduje o veci, ktorá sa týka jeho priateľa Mariána Kočnera, sa informácia nezmieňuje...

Ale máme tu nepriamu odpoveď - očité svedectvo - Peter Erdös, zástupca zadržanej bývalej štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej, spresnil, že o návrhu na vydanie súhlasu s väzobným stíhaním zadržaných rozhoduje aj sudca Mojmír Mamojka a plénum je kompletné. 

Po odchode z budovy ÚS sa vyjadril Martin Berec, právny zástupca jednej zo zadržaných sudkýň Denisy C. "Z nášho pohľadu si prokuratúra nesplnila svoju povinnosť tým, že nepredložila žiadny ústavnoprávny dôvod na danie súhlasu na vzatie do väzby sudcu," uviedol. "Pán predseda Ústavného súdu (Ivan Fiačan) to jasne proklamoval už pred výsluchom pani doktorky (Denisy C.), že ich nezaujíma ani tak samotný skutok ako ústavnoprávne dôvody takéhoto zásahu do nezávislosti súdnictva, zásahu do osobného stavu jednotlivca. Čiže ide o ústavnoprávne dôvody a tieto, myslím si, že prokuratúra vo svojom návrhu nepredložila," skonštatoval Berec.

Ak to teda presne interpretoval advokát, tak je zrejme korupcia sudcu ústavne zlučiteľná s výkonom funkcie sudcu?!

13.3.2020

Plénum o súhlase s väzbou zadržaných sudcov rozhodovalo v kompletnom zložení. Predseda Ústavného súdu Ivan Fiačan potvrdil, že niektorí sudcovia na úvod oznámili možné dôvody svojej zaujatosti. Nikoho však z rozhodovania nevylúčili, ani Mojmíra Mamojku. Druhá bola pravdepodobne sudkyňa Baricová, ktorej robil na NS SR práve bývalý sudca Sklenka asistenta, ktorý je spomínaný ako spolupracujúci s Políciou SR.

Mamojka sa spomínal v Kočnerových motákoch. Sudca klamal o svojich kontaktoch s ním. Priznal síce, že sa poznajú, no zaprel, že dva týždne pred Kočnerovým zatknutím sa s ním aj stretol. Fiačan preto zvažuje, či na neho podá disciplinárny návrh.

Ústavný súd nedal pri ôsmich sudcoch súhlas na väzobné stíhanie, pretože pri nich neboli podľa predsedu Ivana Fiačana splnené ústavnoprávne dôvody. Sudcovia rozhodovali v tajnom hlasovaní. Pomer hlasovania Fiačan nezverejnil. Nepovedal, či medzi sudcami, pri ktorých súhlasili s väzbou. je Monika Jankovská.

"Neposudzujeme svedeckú výpoveď, posudzujeme len žiadosť generálneho prokurátora v ústavnoprávnej rovine," dodal Fiačan.

O sudcoch rozhodol súd jedným uznesením. "Neznamená to však, že ku všetkým sudcom treba pristupovať rovnako," povedal Fiačan, ktorý tvrdil, že pri každom sudcovi sú iné dôkazy. Zároveň však povedal aj to, že súd tieto dôkazy nevyhodnocoval.

Ústavný súd súhlasil s väzbou pri piatich z trinástich zadržaných sudcov. Ich mená predseda súdu Ivan Fiačan zatiaľ nepovedal. Teraz musí ešte rozhodovať Špecializovaný trestný súd, ktorý posúdi, či všetkých piatich sudcov aj do väzby zoberie. Všetci sudcovia však ostávajú obvinení.

Neskoré rozhodnutie Ústavného súdu dostáva do časového stresu aj prokuratúru. Tá musí do skorého rána pripraviť návrhy na väzbu pre tých sudcov, kde dal Ústavný súd súhlas. Vtedy uplynie 48 hodín od zadržania a začne plynúť nových 48 hodín špecializovanému trestnému súdu.

Ústavný súd okresal predstavy vyšetrovateľov NAKA a prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry o tom, ako razantne treba zasiahnuť voči korupcii v slovenskom súdnictve. Súd, v ktorého pléne sedí aj sudca Mojmír Mamojka, ktorý klamal o kontaktoch s Marianom Kočnerom, rozhodol, že súhlasí s návrhom na väzbu iba u piatich z trinástich sudcov.

Tento súhlas vydal podľa informácií Denníka N v prípade sudcov Moniky Jankovskej, Zuzany Maruniakovej, Eugena Palášthyho, Denisy Cvikovej a Richarda Molnára.

Ostatní ôsmi sudcovia Dávid Lindtner, Ľuboš Sadovský, Angela Balázsová, Gabriela Buľubašová, Dušan Srogončík, Jarmila Urbancová, Andrea Haitová a Katarína Bartalská idú na slobodu. 

Ukázalo sa, že nech sa prezidentka akokoľvek snažila urobiť čo najlepší výber pri vymenovaní ústavných sudcov, tak keď príde na lámanie chleba, rozhodujúci je stále len princíp ide o "našich ľudí". Predseda ÚS Ivan Fiačan "ústavnoprávne dôvody", ktoré vraj skúmali - nevysvetlil. "Treba vnímať, že hlasovanie je tajné a je o to ťažšie sa vysporiadať s dôvodmi nášho rozhodnutia," povedal Ivan Fiačan.

Podľa neho totiž u ôsmich sudcov "neboli splnené ústavnoprávne dôvody". Zvláštne - u piatich áno?