Bude nasledovať skutočná očista?

17.11.2019

Chceme veriť, že Stanovisko Rady prokurátorov SR bude naozaj realizovane - a nie, že sa ľudia ako mgr.PŠ budú usmievať z našej naivity

Vyhlásenie Rady prokuratorov Slovenskej republiky (Žilina 21.10.2019)

Rada prokurátorov sa na svojom zasadnutí dňa 21. októbra 2019 zaoberala aktuálnou situáciou v rezorte prokuratury. Konštatovala, že rezortu prokuratúry škodia prokurátori, ktori uprednostňujú svoje osobné záujmy v pracovnom živote, ktorí sa v záujme získania osobného profitu vedome stýkajú so závadovými osobami, užívajú majetok, ktorý si svojimi zárobkovými pomermi nemohli zabezpečiť, ktorí nemajú potrebné osobnostné a morálne kvality, aby mohli vykonávať funkciu prokurátora. Prokuratúre škodia prokurátori, ktorých osobné a morálne zlyhania v ostatnom období riešili media. Dôkladné, urychlené a nezávislé vyšetrovanie podozrení z trestnej činnosti, ktoré z medializovaných informácií vyplývajú, považujeme za samozrejmost'.

Domnievame sa, že prokuratúra potrebuje nevyhnutné systémové zmeny, ktore podporia samo očistný mechanizmus, pričom Rada je pripravená sa na týchto systémových zmenách podiel'at'. Potrebnými systemovymi zmenami sú napríklad posilnenie nezávislosti, ale aj zodpovednosti prokurátorov v ich rozhodovacej činnosti, správny výber prokuratorov zohľadňujúci aj ich morálne a osobnostné kvality, posilnenie kontroly verejnosti, či systémové zmeny pri vybere generálneho prokurátora. Širšie vymedzenie systémových zmien si vyžaduje hlbšiu diskusiu v rámci odbornej verejnosti.

Pre Radu prokurátorov sú však neprijateľné také zmeny, ktoré zvýšia vplyv výkonnej moci na systém fungovania prokuratúry.