Čo urobilo Rakúsko šťastným?

19.04.2021

V roku 1945 bolo Rakúsko dobyté sovietskou armádou a Spojencami a rozdelené do okupačných zón USA, Spojeného kráľovstva, Francúzska a ZSSR. Vznikla 2. rakúska republika.

Hlavné mesto Viedeň bolo tiež rozdelené na štyri, pričom historickú centrálnu štvrť spoločne spravovala "Rada spojeneckej kontroly". Aj keď bol rakúsky parlament zvolený demokraticky, každé legislatívne nariadenie alebo politický krok vlády si najskôr vyžadoval súhlas Spojenej rady pre kontrolu a neskôr ju bolo možné vetovať.

V roku 1955 bola s okupačnými štátmi podpísaná tzv. "štátna zmluva" o nezávislosti Rakúska a zákon o neutralite, ktorý bol podmienkou odsunu okupačného sovietskeho vojska. rakúska štátna zmluva bola podpísaná 15. mája 1955 vo viedenskom zámku Belvedere a vstúpila do platnosti 27. júla 1955.

26. októbra 1955 rakúsky parlament prijal ústavný zákon o trvalej neutralite, ktorý sa od roku 1965 oslavuje ako Rakúsky národný deň.

Spolková vláda tento rok každý rok oslavuje tento deň sériou podujatí vo Viedni:

Spolkový prezident si uctí obete odporu a položí veniec k Hrobu neznámeho vojaka

Prisahajú na nových regrútov rakúskych ozbrojených síl. V Rade ministrov sa koná slávnostné zasadnutie. Spolkový prezident sa prihovorí k obyvateľom v televíznom prejave v štýle "Únia".

Deň otvorených dverí sa koná v kancelárii spolkového prezidenta, spolkového kancelára, ministerstiev a ďalších verejných inštitúcií. V tento deň majú občania možnosť navštíviť federálne múzeá zadarmo alebo za zľavnený poplatok. Aj rakúske veľvyslanectvá po celom svete oslavujú rakúsky národný deň organizovaním rôznych podujatí pre občanov Rakúska.

Rakúsko sa tak nezaradilo do východného bloku, prakticky nemalo výdavky na zbrojenie, čo umožnilo jeho pozoruhodný hospodársky vzostup a prosperitu. Od 1995 je členom Európskej únie.

A pri tom šťastnom Rakúsku je taká malá krajinka. Slovensko sa zove a ľudia v ňom sa stále bijú - jedni si hovoria Atlantofili a ti druhí Rusofili. Jedni sú za NATO a druhí proti. 

Ale keďže prví vyhrali - platia v tejto zemičke na zbrojenie 2% z HDP a veselo si kupujú stíhačky, keď potrebujú viac dokončiť konečne diaľnicu, kupujú radary, keď potrebuju viac vakcíny atď. 

A prečo? Lebo im žiadna politická strana neponúkne to čo má šťastné Rakúsko už 66 rokov! Neutralitu. Alebo žeby sa taká predsa našla?