Coronavírus ochrana: Rúško? Respirátor? A aký? Okuliare a rukavice?

22.03.2020

Rúško

Spravidla je z látky napríklad bavlnenej. Núdzovo z akejkoľvek. Ak má, ako sa často hovorí strieborné vlákna alebo nano častice striebra, tak má čiastočne aj baktericídne vlastnosti. 

Podstatné je jedno - rúško nechráni pred vírusmi toho, kto ho má na sebe! Chráni jeho okolie pred vydychovaním a prípadne kašľom nositeľa rúška. Je teda znakom ohľaduplnosti voči ostatným. Svoj extrémny význam má, ak ste už nakazený, aby ste nešírili kašľom vírus do svojho okolia. Preto sa rúško vyžaduje, ak vstúpite do prostriedku MHD, do miestnosti napríklad pošty či obchodu alebo úradu. 

Aj v ázijských krajinách, kde sme nositeľov rúška videli aj pred súčasnou epidémiou, ho nosili ľudia s aktívnou nádchou alebo chrípkou či iným ochorením dýchacích ciest. Aby ochránili ostatných...

Rúško nemá skoro žiaden význam ako vlastná ochrana pre predavača, pracovníka pošty, vodiča MHD, úradníka lekára či zdravotnú sestru, zamestnanca sociálnych zariadení - tí všetci potrebujú na svoju ochranu nevyhnutne respirátor, okuliare a rukavice. Ak majú na sebe len rúško, verte - je to len núdzový stav... Čítajte ďalej.

Respirátor

Vyzerá ako rúško ale neprehliadnuteľnou časťou je dýchací filter spravidla umiestnený pred ústami pod nosom. 

Filter zabraňuje časticiam z vonkajšieho okolia vstúpiť do respirátora, a tým zabraňuje, aby nositeľ respirátora sa nadýchol týchto častíc. Z toho vyplývajú dôležité veci - existujú rôzne filtre podľa toho, aké veľké častice absorbujú - neprepustia dovnútra respiračnej masky. Pre súčasný stav epidémie coronavírusu sú vhodné dva filtre - podľa tzv. ochrannej triedy - FFP2 alebo FFP3.

Prvý - FFP2 - filtruje dokonale väčšie častice, kvapôčky, pevné častice, nie však aerosólové vírusy a baktérie! Tento filter má ekvivalent v čínskom filtri N95. Je vhodný pre pracovníkov pôšt, vodičov MHD, banky, úrady, policajtov, hasičov. Nie je však vhodný pre tých, ktorí pracujú intenzívne s potenciálne nakazenými ľuďmi - ako sú lekári, zdravotné sestry, zamestnanci sociálnych zariadení.

Títo všetci potrebujú masku s filtrom ochrannej triedy FFP3. Táto bezpečne filtruje aj partikuly vírusu či baktérií. Ochráni nositeľa aj pred dlhotrvajúcou expozíciou v styku s nakazenými. Je nevyhnutná pre lekára, zdravotnú sestru, zdravotníckych pracovníkov odoberajúcich vzorky od potenciálne nakazených osôb, pre ošetrovateľov v domoch sociálnych služieb a pod. Ale záleží samozrejme aj na tesnosti masky. Čítajte ďalej.

Samotný respirátor sa skladá z tela masky - buď je to plátno, alebo lepšie silikón - ako to poznáte zo šnorchlovacích masiek, ten tesnejšie prilieha na tvár - vždy však musíte byť oholení - s bradou to jednoducho nejde.

Plátno masky resp. silikónové telo (po opatrnom odstránení filtra) sa dá spravidla sterilizovať po každom dni vo vriacej vode a to aj opakovane. Pozor nedá sa sterilizovať respirátor s jednorázovým filtrom, ktorý sa z telesa respirátora nedá mechanicky oddeliť - je v ňom pripevnený na stálo! Ten je výhradne na jednorázové použitie. Prevarením sa filter zničí a maska je nefunkčná.

Masky s vymeniteľným filtrom sú najvýhodnejšie. Spravidla sú k nim štandardne pridané 2 až 12 filtrov. Aj pri nich sú rozdiely. Niektorý filter sa môže použiť maximálne 8 hodín a musí sa vyhodiť. Pri viacerých maskách ochrannej triedy FFP2 je použiteľnosť jedného filtra dokonca až 15 dní. Vždy je to však napísané v manuáli ku maske.

U respirátora okrem kvality filtru je teda extrémne dôležité, ako tesne prilieha na tvár - aby sa vzduch vydychovaný a vdychovaný nedostával dovnútra masky mimo filtra - napríklad netesnosťami lícnice a podobne.

Ďalším parametrom respirátora je to ako ľahko sa cezeň dá nadýchnuť a vydýchnuť vzduch. Je to väčšinou povinný údaj na maske, treba mu však venovať pozornosť, pretože v kombinácii s menšou tesnosťou masky, dochádza potom ku nebezpečnému vydychovaniu cez okraje masky pri nose a napríklad nositelia okuliarov to ihneď poznajú podľa ich zarosenia - vytvorenia hmly.

Rukavice a okuliare

Vírus sa dostáva do tela nielen cez ústa a nos. Štandardne preniká aj cez oko, konkrétne očné sliznice. 

Preto treba v mimoriadne exponovaných prípadoch použiť aj okuliare spravidla silikónové - tiež pripomínajúce šnorchlovaciu masku - to znamená tesne priliehajúce okolo očí ku tvári.

A rukavice - práve neopatrný dotyk rukou do oka alebo na tvár, čo podvedome urobíme za deň aspoň 100 x, je najčastejšou príčinou zanesenia vírusovej infekcie. Preto sa používajú jednorázove alebo sterilizovateľné opakovateľne použiteľné gumové, či silikónové rukavice.

Ostatné prostriedky - ochranné obleky, dezinfekcie

Ochranné obleky patria medzi veľmi špecializovanú výbavu a využijú ich spravidla len lekári a zdravotnícky záchranný personál. Preto sa tu tomu nebudeme zvlášť venovať.

A ešte k cenám...

Bohužiaľ zákony trhu sa aj tu prejavili extrémne rýchlo a to v nehoráznom raste cien týchto ochranných prostriedkov oproti dobe pred epidémiou... Rúško stálo niekoľko centov - dnes keď si ho dáte šiť stojí u krajčíra nezriedka aj 4 €! Zornica Bánovce chce predávať rúško opakovateľne použiteľné so strieborným vláknom za 2,25 € s DPH. Ponuky respirátorov sú v závratnej dimenzii od 12 po nezriedka až 50 €! V Českej republike zregulovali tieto špekulatívne ceny tak, že respirátor vyrobený v EÚ nesmie stáť viac ako 6,64 € bez DPH a ak je vyrobený mimo EÚ tak maximálne 12,89 € bez DPH. Na Slovensku sme zatiaľ v tomto smere neurobili nič...

V ďalšom článku prinesieme,  ako si správne tieto prostriedky nasadzovať, ako ich po použití dávať dole, ako ich dezinfikovať, aby sme práve chybami v tomto postupe, si nakoniec nezaniesli vírusovú infekciu, pred ktorou sme sa 8 hodín úspešne chránili a nenakazili sa ...