COVID-19 - urobme si konečne poriadok v diagnostike

27.03.2020

V minulom článku sme popisovali možnosti liečby pandémie COVID-19. Čítajte TU! Poďme teraz ale pekne na začiatok. A to na diagnostiku tohto ochorenia.

Dennodenne počujeme najmä nárek o užitočnosti rýchlotestov, iných testov, lepších testov atď. Počúvame, že kupovať rýchlotesty bolo vraj ako hádzať peniaze do Dunaja. Ale prečo potom český minister vnútra Hamáček chce okamžite odkúpiť slovenských 200 tisíc nadbytočných rýchlotestov? Žeby bol hlúpy?

Otázka však má správne znieť - kedy má zmysel tento druh testov - t.j. rýchlotest - použiť? Odpoveď nie je síce obecne príliš potešujúca, najskôr 8. deň od nástupu príznakov. Nemá zmysel ho použiť, ak nemáme žiadne klinické príznaky. Neznamená to však, že je nepoužiteľný.

Prečo je tak? Ambulantný rýchlotest je založený na detekcii protilátok IgM a IgG, ktoré sa nedajú stanoviť v tele okamžite. Takže ešte raz - ale polopatisticky.

Negatívny výsledok rýchlotestu (trvá 5-10 min) môže byť dôsledkom týchto troch závažných skutočností :

1. človek sa s vírusom nestretol - je teda zdravý,

2. človek je nakazený, ale nemá klinické príznaky ochorenia - takže je zdroj nákazy pre svoje okolie, výsledok je teda falošne negatívny,

3. človek je nakazený, má už alebo ešte nemá klinické príznaky, ale jeho telo ešte neprodukuje dostatok protilátok, test objektívne nemohol tieto protilátky namerať, následný test RT-PCR definitívne stanoví diagnózu.

Bod 2 je však veľmi nebezpečný pre rozvoj pandémie.

Čo znamená pozitívny výsledok rýchlotestu:

1. človek je nakazený - na definitívne potvrdenie je však aj tak nutné vykonať RT-PCR test,

2. človek nákazu prekonal - rýchlotest je však správne pozitívny, lebo protilátky človek objektívne v dôsledku prekonanej nákazy má - no následný RT-PCR test bude negatívny,

Takisto bod 2 je veľmi vážna skutočnosť - totiž nie všetci testovaní s pozitívnym rýchlotestom sú infekční! Z hľadiska možného šírenia epidémie, je to však bez nebezpečia.

Takže aký je vlastne prínos rýchlotestu? Je treba si zásadne uvedomiť, že:

· Negatívny výsledok rýchlotestu nemôže znamenať vylúčenie COVID-19. Je nutné predpokladať, že človek môže byť napriek tomu chorý! Je len na lekárovi či podľa ostatných príznakov alebo anamnézy dá alebo nedá urobiť zložitejší a nákladnejší test RT-PCR.

· Pozitívny výsledok rýchlotestu dokazuje COVID-19 a to najskôr na 7.-8. deň po objavení sa príznakov - teploty, kašľa, nádchy, dýchavičnosti - je to praktický priamy pokyn pre lekára na uskutočnenie zložitejšieho a nákladnejšieho RT-PCR testu!

· zároveň pozitívny výsledok je vhodný na zistenie, kto v minulosti prišiel s vírusom do kontaktu. Táto možnosť však bude mať význam a zmysel až po skončení epidémie.

Ďalšou diagnostickou možnosťou sú laboratórne genetické RT-PCR testy. Sú to testy založené na priamom dôkaze vírusu v tele. Trvá spravidla 4-6 hodín.

Tento test je možné robiť okamžite pri objavení sa klinických príznakov. Ale je tu jedno závažné ALE. Presnosť týchto testov dosahuje údajne len cca 71%. Stanovenie koronavírusu, z výterov hrdla, sa dokonca podarí iba v 30-60% prípadoch pri prvých príznakoch.

Taktiež sa zistilo, že rýchlotest bol pozitívny u 88,6% pacientov s pozitívnym PCR. Čo znamená že u jedného z 10 pacientov bol tento test falošne negatívny, pritom ale bol nakazený. Ak však budeme rešpektovať skutočnosť, ako sme ju popísali vyššie, že negatívny výsledok rýchlotestu, neznamená vylúčenie ochorenia COVID-19, tak sa nič nedeje.

Pre mnohých môžu tieto poznatky popísané vyššie. znamenať nie veľmi optimistické zistenie. Najmä ak sa pozrieme na poznatky z Činy, kde majú najviac skúseností s COVID-19.

Zistili tam zarážajúcu skutočnosť. Mesiac sledovali pacientov, ktorí podstúpili RT-PCR test aj hrudníkové CT (computerová tomografia). Presnosť diagnostiky COVID-19 pomocou CT pľúc je až 98%. Čítate dobre, to číslo sa blíži istote.

Šokujúca je skutočnosť, ktorú zistili Číňania vo Wu-hane okolo 10.februára 2020 - že u pacientov, ktorí boli negatívne testovaní PCR krvným testom - bolo 75% pozitívnych pri CT vyšetrení...Použitie tejto diagnostiky znamenalo razantný nárast počtu zistených ochorení - viď obrázok vyššie (a tiež množstvo konšpirácii že Čína maskovala skutočný počet ochorení...)

Okamžite však na to zareagovali a vyvinuli technológiu, ktorá dokáže zmeny spôsobené koronavírusom v CT - snímkach namerať do 15 sekúnd. Preto čínski vedci a lekári vedci navrhli, aby sa CT vyšetrenie stalo primárnym skríningovým nástrojom v diagnostike COVID-19. Stačí iba 15 sekúnd merania a špeciálny program vyhodnotí snímku za 15 minút a máme výsledok. Práve preto zaznamenali čínske štatistiky v tých dňoch radikálny skok zhruba o 10 000 chorých hore - v dôsledku CT meraní!

Do 16 novo postavených nemocníc vo Wu-hane pre toto vraj Číňania doviezli až 1 000 CT prístrojov. Na 13 000 pacientov, ktorí tam boli hospitalizovaní.

Ak aj nie táto technológia dostupná, rádiológ na snímku pľúc, taktiež vidí okamžite zmeny na pľúcach spôsobené COVID-19. Nemusíme čakať hodiny, dni na výsledky krvných testov.

Takže záverom , máme 3 diagnostické metódy na zistenie infekcie COVID-19. Vyzývame preto kompetentných, krízový štáb, poradcov, na čo najrýchlejšiu analýzu týchto možností. Pretože ak máme robiť plošný skríning, musíme mať istotu že jeho sitom prepadne čo najmenej nakazených jedincov. Pretože výsledok ako pri hre mincou - čo nám padne - je hazard so zdravím populácie. 

Takže treba si uvedomiť, že nie sú zlé testy. Existuje len ich nesprávne použitie a nesprávna interpretácia ich výsledku. A tak je to aj s rýchlotestami na stanovenie protilátok proti vírusu. 
 
Zoberme si príklad zo susedného Rakúska.  
Po ochromení verejného života v Rakúsku koronavírusovou krízou chce tamojšia vláda vytvoriť podmienky na jeho návrat do normálu aj prostredníctvom hromadného testovania ľudí na prítomnosť protilátky chrániacej pred novou nákazou. Testovanie sa očakáva už v horizonte dvoch alebo troch týždňov, uviedol rakúsky minister zdravotníctva Rudolf Anschober, ktorého v sobotu citovala tlačová agentúra DPA.

"Mohli by byť - formulujem to vedome v konjunktíve - veľkou šancou," vyjadril sa šéf zdravotníckeho rezortu.

Ohlásené testy majú umožniť získanie prehľadu o miere imunizácie obyvateľstva voči novému koronavírusu v určitom regióne alebo v určitej profesijnej skupine, ako sú napríklad opatrovateľky. Podľa ministra tak bude možné povedať, na základe pozitivneho vysledku rýchlotestu ale inak bez príznakov ochorenia, kto už ochorenie spôsobované týmto vírusom - možno však úplne bez príznakov - prekonal a môže opäť bezpečne pracovať.

Z tohto jasne vyplýva, že nič - ani rýchlotesty - by Slovensko nemalo hádzať do Dunaja... iba ak takých vládnych poradcov, čo taký blud šíria!