Diagnostika Covid-19 zo sliny do 10 sekúnd!

06.01.2021

Ako uviedla Univerzita v Bilkente (Turecko) bol vyvinutý prístroj Diagnovir. Bola k tomu využitá infraštruktúra Národného výskumného centra pre nanotechnológie na univerzite Bilkent ("UNAM") a je ho možné použiť na detekciu nových typov koronavírusov (Covid-19/SARS Cov2) ako výsledok spoločnej práce spoločností Bilkent Holding a EA Technology, ktoré pôsobia v zóne rozvoja technológií Cyberpark v Bilkente. Vyvinutý systém je určený na "in vitro"diagnostiku vírusov. Spolupráca bola nadviazaná ako reakciana objavenie sa prvých prípadov ochorenia Covid-19 v Turecku a vývoj trval sedem mesiacov.

Predložený vynález dokáže detegovať vírus, ktorý spôsobuje infekciu COVID-19 do 10 sekúnd od vloženia vzorky orálnych slín do prístroja. Jedná sa o optický diagnostický systém, ktorý za prítomnosti vírusu reaguje zmenou fluorescencie vzorky, a tak ho deteguje s vysokou selektivitou. V tomto systéme je fluorescenčný signál dynamicky prijímaný cez čip na detekciu patogénov vyvinutý špeciálne pre biosenzorové zariadenie.

Vzorka odobratá pacientovi sa zmieša so špeciálnym roztokom a kvapne sa na čip na detekciu patogénov. Ak je v prostredí biosenzorickým zariadením patogén, zistí sa prítomnosť patogénov s vysokou presnosťou pomocou fluorescenčného signálu. Výhodnejšie je tiež použitie systému odoberaním vzoriek slín z úst namiesto odoberania sterov z hlbokých oblastí, ako sú orofaryng, resp. nosohltan.

Na rozdiel od bežne používaných testov PCR nie je systém založený na replikácii vzoriek, ale na detekcii prítomnosti alebo neprítomnosti vírusu pomocou pokročilých optických metód. V systéme sa používajú optické a elektronické moduly, ktoré poskytujú presnú detekciu vírusov a vysokú selektivitupri detekcii, ako aj biotechnológie na vysokej úrovni a vedomosti o materiáloch. Bola dosiahnutá 99 %-ná úspešnosť detekcie vírusov.

Vedci veria že systém bude v Turecku a vo svete široko používaný ako rýchla a spoľahlivá metóda detekcie vírusov. Preto sa už začali investície do infraštruktúry potrebnej na hromadnú výrobu tohto systému biosenzorov. Schválenie etickým výborom a Turecká agentúra pre farmaceutické a lekárske prístroje (TİTCK) boli ukončené v krátkom čase, napríklad schválenie potrebných povolení, prechod na fázu sériovej výroby. Predpokladá sa, že užívatelia by mohli Diagnovir mať do 2 mesiacov. Týmto spôsobom bude možné prispieť ku kontrole tejto pandémie a významne uľahčiť spoločenský život.

Systém s názvom Diagnovir bol vyvinutý na základe spolupráce spoločnosti Bilkent Holding a technologickej spoločnosti EA Teknoloji a predstavuje vynález s úplne novou technologickou infraštruktúrou. V záujme ochrany intelektuálnych práv tejto inovácie boli v poslednom čase podané patentové prihlášky systému. Technológiu, ktorá umožňuje vývoj tohto úspešného produktu, vyvinuli vo veľkej miere v Bilkent Cyberpark v rámci univerzity v Bilkenttureckí vedci, ktorí majú odborné znalosti v rôznych vedeckých odboroch a ktorí vykonali veľmi úspešnú tímovú prácu k dosiahnutiu spoločného cieľa. K vývojovým prácam bola využitá infraštruktúra Bilkent UNAM.

Systém má vysoký exportný potenciál. Začali sa tiež všetky kroky v oblasti označovania, certifikácie a akreditácie, ktoré umožnia domáci a medzinárodný predaj. Autorskí tím verí, že tento vynález bude mať v nasledujúcom období obrovský dopad v Turecku a vo svete. Aj keď účelom systému je detegovať vírusy COVID-19, v budúcich štúdiách ho možno použiť na detekciu rôznych iných patogénov.

Bilkent Üniversitesi (Ankara, Turecko)

Prípravy na založenie Bilkentu, prvej tureckej súkromnej univerzity sa začali v roku 1967 získaním rozsiahlych pozemkov na západe Ankary. Položili základy výskumnej univerzity v súčasnosti s 50 000 absolventmi. Univerzita Bilkent bola založená 20. októbra 1984 rozhodnutím nadácie İhsan Doğramacı. Začala vzdelávací proces s 386 študentmi v októbri 1986, dnes študuje viac ako 12 000 študentov na 9 fakultách.