EÚ prestane kúriť plynom - zbaví sa vraj závislosti od Ruska

19.12.2021

Európska komisia (EK) chce do roku 2040 postupne ukončiť vykurovanie budov plynom a ďalšími fosílnymi palivami, informovala o tom ČTK. Prísnejšie ekologické pravidlá majú platiť aj pre výstavbu nových budov, ktoré navyše nebudú môcť od roku 2030 produkovať žiadne emisie. Od roku 2027 potom ľudia prídu o nárok na podporu vykurovania plynovými kotlami. Počíta s tým súbor návrhov, ktorý dnes komisia predstavila ako ďalšiu súčasť cesty ku klimatickej neutralite.

Komisia tiež navrhla možnosť, aby štáty únie spoločne nakupovali plyn do strategických zásob. Mali by tak predísť jeho nedostatku, rovnako ako rýchlemu rastu cien.

Úniová exekutíva sa v rámci stratégie nazvanej Zelená dohoda pre Európu snaží nasmerovať dvadsať sedmičku členských krajín k splneniu klimatických cieľov, na ktorých sa lídri štátov dohodli vlani. Do konca desaťročia by podľa nich únia chcela obmedziť emisie skleníkových plynov najmenej o 55 percent oproti hodnotám z roku 1990, do polovice storočia potom neprodukovať emisie žiadne, alebo ich vyvážiť napríklad technologickými opatreniami.

Komisia sa v dnešných návrhoch zamerala na trh s plynom, ktorý v súčasnosti tvorí zhruba štvrtinu celkovej spotreby energie v EÚ. Zatiaľ čo dnes predstavuje 95 percent všetkých plynových energetických zdrojov zemný plyn, do polovice storočia by to podľa komisie mala byť výrazná menšina. Krajiny by mali prejsť na využívanie ekologicky vyrábaného vodíka či bioplynov, čo má uľahčiť okrem iného finančná podpora ich produkcie a distribúcie.

"Kľúčovým prvkom tohto prechodu je vytvorenie konkurencieschopného vodíkového trhu so zodpovedajúcou infraštruktúrou," vyhlásila dnes eurokomisárka pre energetiku Kadri Simsonová.

Okrem producentov a distribútorov plynu sa nové pravidlá dotknú aj stavebných firiem či majiteľov budov. Štáty by do roku 2025 mali zjednotiť hodnotenie energetickej efektivity stavieb na škále od A do G. Do roku 2030 potom bude musieť najhoršie hodnotených 15 percent budov z kategórie G dosiahnuť vyššiu kategóriu F.

Členské krajiny budú musieť pravidelne aktualizovať svoje plány na renováciu budov podľa ekologických kritérií. Plány majú obsahovať aj stratégiu, ako "postupne opustiť vykurovanie a chladenie budov fosílnymi palivami najneskôr do roku 2040". Kvôli tomu nemajú štáty od roku 2027 poskytovať ľuďom dotácie na plynové kotly.

O dnešných návrhoch budú v budúcom roku, teda aj za českého predsedníctva EÚ, vyjednávať členské štáty s Európskym parlamentom. Vzhľadom na rôzny postoj krajín obávajúcich sa možného dopadu ekologických opatrení na ekonomiku sa finálna podoba pravidiel môže zmeniť.

Európska komisia má smelé plány. Možno jej prekáža politicky závadný plyn z východu, čo môže byť hnacou silou energetických reforiem. Na druhej strane fungujú prírodné zákony nezávisle na našom vedomí a chcení. Budúcnosť ukáže, či všetky tieto vízie neostanú na úrovni "čo sa babe chcelo, to sa babe snilo".