Generálny prokurátor skrýva svoje rozhodnutia podľa § 363 lepšie ako pápež tretie proroctvo z Fatimy

28.02.2020

Naša redakcia si vyhrnula rukávy a pustila sa voľky-nevoľky do zápasu priamo s Generálnou prokuratúrou. O získanie informácií pre verejnosť slúžiacich na verejnú kontrolu. Chceme zistiť či sa voči občanom chová generálny prokurátor v rovnakých právnych situáciach - prípadoch - rovnako. Alebo či aj tu nájdeme vybavovanie iné pri "našich ľuďoch".

Zo strany občanov a sledovateľov nášho Spravodaju silneli už počas dlhšej doby hlasy ohľadom údajne netransparentného prístupu generálneho prokurátora v prípade "našich ľudí"- vyvolených - a zase iného zaobchádzania v prípade nepohodlných občanov.

Mnohí nás vyzývali, aby sme preskúmali najmä uplatňovanie inštitútu paragrafu 363 a nasl. Trestného poriadku, ktorým generálny prokurátor vykonáva svoju zvrchovanú právomoc nad podriadenými prokurátormi. Tak milí občania, sledovatelia a priatelia práva, nech sa páči.

Ohľadom netransparentného konania generálnej prokuratúry sme informovali už v týchto článkoch Čítajte TU!. Náš redaktor sa teda obrátil priamo na generálnu prokuratúru s dotazom podľa Zákona o slobodnom prístupe k informáciám, aby mu vydali všetky rozhodnutia generálneho prokurátora podľa paragrafu 363 a nasl. Trestného poriadku.

Odpoveď nás neprekvapila - samé výmysly - a nič reálne k veci. Odpoveď, ktorá nezostáva nič dĺžna slovku "právny výmysel", či pardon rovno povedané - "nezmysel" - vám poskytujeme k nahliadnutiu.

Nemôže nám to vraj vydať, lebo ona môže poskytnúť len také údaje ktoré vraj takpovediac "ležia" na stole, oháňala sa skomoleným judikátom... Nesmieme jej vraj dávať svojou žiadosťou nijaký pokyn na činnosť!

Generálna prokuratúra si vymýšľa nezmyselné dôvody, prečo nevydá predmetné rozhodnutia, a to napriek tomu, že Zákon o prokuratúre jej výslovne prikazuje na žiadosť zverejniť všetky právoplatné rozhodnutia prokurátora a to priamo v paragrafe 55 písmena m/, odsek 5 Zákona o prokuratúre slovami ktoré azda nepotrebujú osobitný výklad a to najmä prokuratúre, ktorá rada požíva označenie "garant zákonnosti":

" Prokuratúry sprístupňujú verejnosti na základe žiadosti podľa osobitného zákona všetky právoplatné rozhodnutia prokurátora vrátane uznesení, ktoré nie sú rozhodnutiami vo veci samej a obžalobný návrh."

Pri rozhodnutiach generálneho prokurátora sa jedná vždy o právoplatné rozhodnutie, ak ruší rozhodnutia podriadených prokurátorov. Čo vedie generálnu prokuratúru k takémuto zjavne protiprávnemu postupu nie je zrejmé - priam sa tu ponúka vysvetlenie práve v tom, že asi by sa nehodilo verejnosti ukázať, ako pri jednom koná generálny prokurátor "tak" a pri druhom zase "onak"...Čítajte TU!

Naša redakcia sa však nevzdáva, nasadzujeme teda pomyselné boxérske rukavice a ideme do ringu. Na Slovensku začína koniec doby svojvôle, klamstiev a divotvorného kupčenia s právom či prekrúcania práva!

Proti protiprávnemu rozhodnutiu generálnej prokuratúry sa teda odvolávame priamo k generálnemu prokurátorovi JUDr.Čižnárovi, ktorý už mesiace neukazuje bohužiaľ ani svoj tieň pred médiami. Ak je chorý, mrzí nás to a prajeme mu skoré uzdravenie. Uvidíme však, či pán generálny prokurátor, kedysi sa bijúc do hrude, ako je on vždy zákonne konajúci, teraz nezanevrie na svoj dnes už povestný pištoľnícky postoj k právu : "padni komu padni".

No, naša redakcia dáva vlastný stávkový kurz na to či sa dožijeme zverejnenia utajovaných rozhodnutí podľa paragrafu 363 a nasl. Trestného poriadku rovných 1000:1 v neprospech dodržania zákonného postupu zo strany generálneho prokurátora. Takýto pomyselný kurz na to, či budeme úspešní, ak pýtame rozsudok od súdov je 1,15:1...

Možno sa však veľmi mýlime a generálny prokurátor nás všetkých milo prekvapí, veľmi však už nedúfame. Aký je váš tip milí čitatelia? Na ten účel sme urobili aj anketu, či GP konečne vydá alebo nevydá tie svoje poklady...môžete sa jej zúčastniť aj Vy, a pomôžte nám svojim hlasovaním, nech pán generálny prokurátor na vlastné oči vidí, či mu ľudia ešte veria alebo na to môže už iba spomínať...Anketu si otvorte TU!

Odhalí konečne generálny prokurátor Čižnár tak urputne skrývanú pravdu o svojom "rovnom" prístupe k občanom Slovenskej republiky a samozrejme aj o prístupe bývalého generálneho prokurátora - známeho poskoka Kočnerovskej skupiny? Alebo o rozhodovaní poskoka Dobroslava Trnku pána Mgr. Petra Š.? Zákon mu káže zverejniť rozhodnutia - a my sľubujeme - vykonáme verejnú kontrolu! Veď to skrýva ako pápež tretie proroctvo z Fatimy!

Ak nepochodíme, samozrejme sa obrátime so žalobou na súd! Nás nezastaví svojvôľa. Ani od generálneho prokurátora - vrcholného strážcu zákonnosti...