Informácia o príznakoch, prevencii a opatreniach voči šíreniu koronavírusu (COVID – 19)

20.12.2020

Typické príznaky koronavírusovej choroby 2019 (COVID-19) sú:

- horúčka, únava a suchý kašeľ

Niektorí pacienti môžu mať bolesti, upchatie nosa, výtok z nosa, bolesť hrdla v niektorých prípadoch hnačky. Symptómy sú zvyčajne mierne a začínajú postupne, ako pri iných vírusových infekciách.

Vírus sa prenáša od osôb infikovaných vírusom. Ochorenie sa môže šíriť z človeka na človeka cez malé kvapôčky (aerosól) z nosa alebo úst, ktoré sa šíria, keď osoba s COVID-19 kašle alebo vydýchne. Tieto kvapky pristávajú na predmetoch a povrchoch okolo osoby, aby sa dali prenášať cez fomity (rukoväte, kohútiky, telefóny).

Hlavným spôsobom šírenia choroby sú dýchacie kvapky vylúčené niekým, kto kýcha alebo kašle.

Riziko prenosu nákazy COVID-19 od niekoho bez akýchkoľvek príznakov je veľmi nízke. Riziko prenosu nákazy COVID-19 z výkalov infikovanej osoby je nízke.

Aj keď počiatočné vyšetrenia naznačujú, že vírus môže byť v niektorých prípadoch prítomný v stolici, šírenie touto cestou nie je hlavným zdrojom ohniska.

Prevencia šírenia vírusu koronavírusu:

Ochranné masky sú potrebné pre už infikované osoby (ako pri väčšine vírusových infekcií)

Deti - opatrenia - podávať :

- Vitamín C

- magnézium

- zinok
Echinacea čaj alebo tablety

• Po návrate domov zo školy, z MHD, od lekára si umyte ruky

• Pravidelne čistite školské a obedových tašiek dezinfekčnými utierkami (Lysol)

• Obmedzte podávanie rúk, objímanie, bozkávanie (príbuzní, priatelia)

• Pravidelne dezinfikujte kľučky okien a dverí pomocou dezinfekčných utierok (Lysol)

Dospelí - opatrenia - podávať:

- Vitamín C

- magnézium

- zinok 
Echinacea čaj alebo tablety

• Obmedzte podávanie rúk, objímanie, bozkávanie (príbuzní, priatelia)

• Pravidelne dezinfikujte kľučky okien a dverí pomocou dezinfekčných utierok (Lysol)

• Dezinfikujte stoly, stoličky, toalety dezinfekčnými utierkami (Lysol)

• Pravidelne vetrajte miestnosti v kancelárii a v domácnosti

• Udržiavajte dostatočnú vzdialenosť medzi vami a každým, kto kašle alebo kýcha na spoločných miestach, a používajte masky v ambulanciách

• Nedotýkajte sa očí, nosa a úst

• Uistite sa, že vy a ľudia vo vašom okolí dodržiavate dobrú dýchaciu hygienu, tzn., že si pri kašľaní alebo kýchaní zakrývate ústa a nos lakťom alebo tkanivom. Použité tkanivo ihneď zlikvidujte.

• Ak sa necítite dobre, zostaňte doma. Ak máte horúčku, kašeľ a ťažkosti s dýchaním, vyhľadajte lekársku pomoc a zavolajte vopred. Postupujte podľa pokynov miestneho zdravotníckeho orgánu.

Aktuálne informácie nájdete na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR www.uvzsr.sk a tiež na webových stránkach WHO, CDC a ECDC.