Je ešte USI „znalecký ústav“ a patrí ešte ku Žilinskej univerzite alebo je už len Klondike pre Gustáva K.

09.03.2020

Pre menej znalých znalecký ústav je inštitúcia, ktorá pre potreby orgánov činných v trestnom konaní a súdov vykonáva znalecké posudky v obzvlášť zložitých prípadoch alebo keď treba preskúmať výsledky iných znalcov. Za takýto znalecký ústav sa vydáva aj Ústav súdneho inžinierstva pri Žilinskej univerzite, ktorý riadi prof.Ing.Gustáva K.

To by malo znamenať, že je to taký šľachtic medzi ostatnými znalcami. Šľachta bola kedysi zárukou ušľachtilosti a cti - čestnosti. Tak to bolo teda aspoň v časoch d´Artagnana z románov Alexandra Dumasa. No zdá sa, že na Slovensku je aj v tomto, všetko inak. Tu sa za šľachtica neraz vydáva aj posmrdkávajúci vagabund.

Takým sa zdá aj "kilový" Gustáv K. so svojim ústavom USI (Ústav súdneho inžinierstva v Žiline). Prečo "kilový"? Nuž lebo smutne slávny Marián K. vo svojich SMS rozhovoroch prehlásil, že "ak by Gustáv K. za zmanipulovaný znalecký posudok nepýtal "kilo", tak by mu neveril, že ho spraví"...Keďže väčšina obyvateľstva nie je znalá zločineckého argotu tak "kilo" znamená sto... a kto si myslí, že to nie je 100 000 € , tak nepozná argot a pomery slovenskej mafie! Alebo veríte, žeby bol Gustáv K. taký trochár a robil by takéto účelové posudky za zlomok ceny, ktorú si zapýtajú ostatní znalci za posudok pravdivý?

Existujú však mimo kočnerových "posudkov" aj ďaľšie nejasnosti v konaní prof. Gusta K. Veď práve Marian Kočner a Ladislav Bašternák chceli ovplyvniť aj znalecký posudok v kauze krátenia dane pri výstavbe bytovky Bonaparte. Znalecký ústav v Žiline s posudkom mešká už druhý rok. Bez neho polícia nevie vo veci rozhodnúť. V médiách bolo publikované, že riaditeľ ústavu Gustáv K. odmieta, že by prijal úplatok, a hovorí, že "ak niekto pýtal peniaze v jeho mene, bude veľmi sklamaný a sľubuje, že posudok už čoskoro odovzdá polícii."

Pritom tento človek, Gustáv K. so svojim ústavom, vyrobili už v nejednom prípade aj iné očividne pozoruhodné "znalecké posudky". Napríklad v kauze "Duč" slávneho východoslovenského vinohradníka, údajne v tesnej spolupráci s bohatým bratislavským advokátom Vladimírom K., ktorému za obhajobu pán Duč údajne cez nastrčenú osobu predal 51% svojho vinohradníckeho podniku (a.s.), vyrobil Gusto K. tiež pozoruhodný posudok, ktorým sa pokúsili vyvrátiť zistenia OLAF-u o parádnom subvenčnom podvode.

No nepodarilo sa. Špeciálny trestný súd posudku Gustáva K. našťastie neuveril. Posudkom USI sa malo ovplyvniť vyšetrenie obrovského subvenčného podvodu. Gustáv K. keď sa ho aktuality.sk pýtali na inkriminovaný posudok, tak neuspeli. Jednoducho "kilový" Gusto neodpovedal. Že vraj je viazaný mlčanlivosťou. Samotný rozsudok má redakcia k dispozícii.

Už v roku 2016 čosi smrdelo s posudkom USI vo veci CT v Piešťanoch. Napadla ho samotná Generálna prokuratúra SR. Šéf Výskumného ústavu súdneho inžinierstva v Žiline Gustáv K. sa ohradil proti výhradám generálnej prokuratúry pre posudok, ktorý robil na piešťanské CT. Ústav podľa neho "porovnával cenu CT s cenami na českom trhu, lebo je slovenskému najbližší a v čase písania posudku na Slovensku nebol taký prístroj, ako chceli kúpiť Piešťany"...

USI a Gustáv K. sa zaplietli s posudkom aj v kauze dánskej firmy Blike, ktorá podľa medializovaných informácií podľahla výpalníckym skupinám v Trebišove. Spracoval podivný znalecký posudok na náhradu škody pre Priemyselný park Trebišov, pričom požadovaná náhrada škody bola údajne za úplatu v posudku značne nadhodnotená...a výsledok ? Mesto vraj platí nadhodnotené státisíce a Blike sa presťahovala do Českej republiky. 100 zamestnancov na biednom východe "kde nie je nič" - nemajú teraz ani zamestnanie. Prípad monitorujeme a budeme vás informovať...

A povráva sa, že Gustáv K. sa kúpe už aj vo väčšom probléme - vypracoval pre eneláckych Talianov údajne pozoruhodný posudok o škode spôsobenej zo strany SR, ktorý vraj na rozdiel od znaleckých posudkov zo zahraničia znížil škodu o 2/3...ale tu vraj padla kosa na kameň! Bratislavský vyšetrovateľ NAKA údajne zahájil trestne stíhanie pre marenie spravodlivosti a úmyselne nepravdivý znalecký posudok! Situáciu v tomto prípade tiež monitorujeme a budeme vás informovať - hneď ako to okolnosti vyšetrovania umožnia.

Väčšinu takýchto svojich aktivít realizuje "kilový" Gustáv cez tzv. sprostredkovateľov - napríklad na východe to riešil podľa políciou zachytenej komunikácie cez Ing. Marána S. (ten inak sieť prepájal aj na košických dôležitých sudcov a polícia jeho činnosť prešetruje) či cez JUDr.Irenu S., pričom títo vraj komunikujú a dojednávajú taxy za "upravené" znalecké posudky či predbežné vyjadrenia priamo s ekonómom USI, Mariánom H., na rozdiel od ďaľšieho východniara Maroša H. ktorý komunikuje v takýchto veciach kamarátsky výhradne priamo s "kilovým" Gustávom... Uvedené informácie má už k dispozícii aj Polícia SR a prešetruje ich.

Vzhľadom na všestrannú obchodnú angažovanosť Gustáva K. a jeho USI sme sa pokúsili zistiť hospodárske výsledky tohto ústavu. No narazili sme na veľkú bariéru mlčania. Prečo? To sme nepochopili.

Najprv sme sa pozreli na verejne dostupné výsledky Inštitútu forenzných vied a.s. ktorý je uvedený ako spoluzakladateľ USI spolu so Žilinskou univerzitou (UNIZA). Majiteľom IFV je priamo "kilový" Gusto. A USI - teda presne Ústav súdneho inžinierstve pri Žilinskej univerzite je združenie právnických osôb, konkrétne UNIZA a IFV.

No a potom sme sa neprestávali čudovať. Táto akciová spoločnosť - IFV a.s. - za roky 2013-2018 nemá v účtovníctve žiadne výkony! Žiadne mzdové náklady! Pritom o "kilovom" Gustovi sa povráva, že si potrpí na náročné veci - nielen na státisicové zákazky od firiem a štátu ale aj na luxusný Mercedes, luxusné reštaurácie, exotické dovolenky či luxusnú a náročnú o generáciu mladšiu žena po jeho boku atď. Ak je to pravda tak z čoho? Z platu obyčajného profesora? Podľa mzdových tabuliek to je cca 1400 € za mesiac. Z toho sa teda len ťažko dá tak náročne podskakovať...

Do roku 2012 včítane bola aspoň výročná správa USI o činnosti súčasťou výročnej správy UNIZA (Univerzita Žilina). Po tom dátume sa však za ekonomickými výsledkami tohto "združenia právnických osôb" akoby zľahla zem. Podľa FINSTATU účtovné závierky USI sú uložené vraj v neverejnej časti registra účtovných závierok. Tam však môže nahliadať iba polícia a NBS...

Na našu priamu žiadosť nám USI, listom podpísaným samotným Gustávom K., odmietlo vydať kopie účtovných závierok. S poukázaním na to, že vraj USI nie je osobou povinnou. Je vraj len povinný nám prípadne podať informáciu o hospodárení so štátnym majetkom, či zdrojmi z dotácií. A preto nám vraj výkazy vydať nemusí - čo na tom, že USI ako združenie právnických osôb spoluzaložila práve Žilinská univerzita svojim vkladom podielu 315.190 €. A tento podiel nie je nič iné - než majetok štátu vložený do správy Žilinskej univerzity.

Obrátili sme sa teda priamo na Žilinskú univerzitu (UNIZA), aby nám vydala tieto výkazy USI a vysvetlila nám tiež prečo vo výročnej správe sa už od roku 2012 nič nehovorí o tomto združení právnickych osôb s majetkovou účasťou univerzity.

A odpoveď? Že vraj si máme pozrieť zverejnené Výročné správy UNIZA. Keď sme túto odpoveď "reklamovali", lebo sme už predtým tieto výročné správy podrobne preskúmali a nenašli v nich žiadnu zmienku o USI, tak sme dostali odpoveď ešte čudnejšiu: "že vraj USI už niekoľko rokov neexistuje"...

Keďže sme mali na stole čerstvú písomnú odpoveď profesora Gustáva K., podpísaného ako riaditeľa USI, tak sme si dovolili tejto odpovedi z UNIZA neuveriť. Obrátili sme sa priamo na rektora UNIZA pána prof. Ing. Jozefa Jandačku, PhD., s týmito otázkami:

"Vážený pán rektor, pripravujeme článok o hospodárení združení pri slovenských vysokých školách. V súvislosti so skutočnosťou, že máme informáciu, že aj UNIZA disponuje resp. je zúčastnená v takýchto združeniach, prosíme o zodpovedanie nasledovných informácií:

1/ či je pravda, že Ustav súdneho inžinierstva pri Žilinskej univerzite (USI) "už niekoľko rokov neexistuje" ako nás informovali zamestnanci UNIZA (Mgr.Adriana V.), pričom my máme opačné informácie

2/ ako kontroluje UNIZA narábanie s majetkom univerzity vloženým do USI, ktorý vložila UNIZA ako zakladateľ do USI, ktorý je združením právnických osôb,

3/ či UNIZA ako zakladateľ disponuje účtovnými uzávierkami USI a príslušnými výkazmi ako je výkaz ziskov a strát a bilancia USI za roky 2013-2018 "

Miesto výkazov USI nám prišla dvojstranová odpoveď od pána rektora. V skratke, čo v nej bolo - "USI je samostatné, UNIZA s USI okrem toho, že tam vložila svoj podiel nič nemá a UNIZA nám ani nič nevydá...". Ba dokonca nám pán rektor, zjavne v rozpore s § 5 ods. 1 zákona č.211/2000 z.z. o slobodnom prístupe ku informáciám tvrdil, že UNIZA ako verejná vysoká škola, nie je osobou povinnou v plnom rozsahu zákona ale len podľa § 3 ods. 2 tohto zákona - t.j. s obmedzenou povinnosťou. To už ale je pre iné orgány a iný článok... Teda teraz si preložme túto odpoveď do priamej reči.

Pán rektor nám týmto nepriamo oznámil, že UNIZA nemá zjavne žiaden záujem o svoj majetkový podiel 315 190 Eur v tomto združení právnických osôb, a ani nesleduje narábanie s majetkom univerzity zvereným jej štátom, ktorý kedysi vložila do USI.

Takýto spôsob nakladania s majetkom univerzity a teda štátu však tak trochu a možno aj silne posmrdkáva páchaním trestnej činnosti napríklad porušovaním povinnosti pri správe cudzieho majetku. Nepochybne aj to je téma pre políciu SR.

Takže sa ukazuje, že pán prof. Ing. Gustáv K. je vlastne absolútny pán majetku tohto združenia! A nielen majetku ale aj výnosov z neho! A získal ho za 25 tisíc €, čo bol vklad jeho a.s. IFV do združenia! A aby ste neboli na pochybách, zistili sme totiž z registra Konečných užívateľov výhod, že týmto "konečným užívateľom výhod z USI", nie je nikto iný ako práve "kilový" Gustáv K. a popri ňom aj pán prof.Ing.Jandačka, rektor UNIZA...a kruh sa uzatvoril?

Tak sa majetok štátu aj bez privatizácie, stal asi zlatou baňou - Klondikom - pána "kilového" Gustáva a jeho?...