Kde je milión rýchlotestov?

21.04.2020

Z nedeľných správ sme sa dozvedeli, že cca 40 tisíc zamestnancov domovov sociálnych služieb (DSS) bude plošne testovaných na COVID-19. Slovensko má k dispozícii 47 500 krvných rýchlotestov. V prípade, že test bude pozitívny, bude podozrivý podrobnejšie testovaný. Účinnosť rýchlotestov je približne 50 %, kým presnejšie PCR testy majú účinnosť okolo 70 %.

Celú testovacú akciu spustila epidémia v DSS v Pezinku, kde došlo k hromadnej nákaze klientov aj väčšiny zamestancov. Podľa vyjadrenia premiéra by Slovensko malo mať viac ako milión týchto rýchlotestov na sklade. Boli privezené 27.3. z Číny a uskladnené v skladoch Správy hmotných rezerv v Slovenskej Ľupči. Z nejednoznačného vyjadrenia však nie je jasné, či tieto testy na Slovensku skutočne máme. "Zákon zachovania hmoty hovorí", že testy sa nemohli vypariť, len niekam premiestniť. Práve tu je nezodpovedaná otázka, kde sa v súčasnosti testy nachádzajú.

Pamätáme si, ako ich ešte nedávno pán premiér chcel hodiť do Dunaja. Vyjadril sa, že testy sú nám na dve veci - "cena 9 eur za test a rovno do Dunaja". Naopak odborníci sa vyjadrili, že ich je možno využiť na orientačné mapovanie možnej nákazy. Zaujímavé je, čo zaznelo z druhej strany rieky Moravy. Český minister vnútra Jan Hamáček prejavil oficiálny záujem na ich odkúpenie.

Testy pre Slovensko kúpila súkromná spoločnosť a po celý čas boli v jej vlastníctve. Z týchto testov 50 tisíc darovala Slovensku a zbytok (1 milión kusov) ponúkla na odkúpenie. Spoločnosť Refin, spol. s.r.o. ich nakúpila z Číny a má s Ministerstvom vnútra SR uzatvorenú rámcovú zmluvu na ich odpredaj. Nová vláda nákup neschválila.

Vzhľadom na ponuku, ktorú dostala zo zahraničia, podľa neoficiálnej informácie spoločnosť Refin vyzvala Vládu SR k zaujatiu stanoviska k ich nákupu. Bol stanovený termín, do ktorého sa vláda mala vyjadriť. V opačnom prípade bude podpísaný kontrakt s iným odberateľom. Slovenská vláda nezareagovala a testy boli predané do zahraničia.

Príbeh jednoduchý a v dobe totálneho deficitu akýchkoľvek diagnostických testov a čas ukáže či bol veľmi šťastný. Keď sa totiž tieto testy minú, iné nemáme. 

A to napriek tvrdeniam pána Roberta Mistríka... Nebolo ich potrebné ani hádzať do Dunaja, ani inak manifestovať ich zbytočnosť. Dúfajme, že máme v talóne alternatívu na rýchle riešenie.