Lobbisti v justícii už sú - chýba už len pevný "sadzobník poplatkov"!

03.12.2019

Ako vyplynulo z komunikácie Mariána K. predloženej prokurátorom Jánom Šantom na pojednávaní pred Špecializovaným trestným súdom, tak Marián K. mal komunikovať a vybavovať veci cez ďalších sprostredkovateľov, ktorí využívali svoje osobné väzby na sudcov a predsedov súdov na ovplyvnenie výsledkov súdnych sporov.

Táto korupčná sieť dokonca využívala (využíva?) na žiadaný výsledok aj advokátov a iných sprostredkovateľov, ktorí takto vlastne nepriamo dohadujú kontrakt so sudcom. Niektorí sprostredkovatelia vedia "vybaviť" nielen súdny spor, ale aj iné služby, napríklad výsledky znaleckého skúmania podľa vízie objednávateľa a to na mieru, ako vyplýva z mobilnej komunikácie. Takáto osoba - Mgr.S. z Košíc - mala vybavovať tak aj výsledok pre Mariána K. dôležitého súdneho sporu ako i znaleckého dokazovania priamo u popredného znalca Gustáva K., ktorý je dodnes spolumajiteľ v minulosti rešpektovaného znaleckého ústavu zo Žiliny.

Je otázne, čo je schopný zmôcť proti tomu "bežný smrteľník". Pri takejto zdá sa už profesionálnej sieti podvratných živlov, ktorí manipulujú s konaniami a vybavujú ich výsledok. Pri takejto zosieťovanej hre zostáva nič netušiaci účastník sporu outsiderom ako obetný baránok, pretože akokoľvek sa bude metať, či šarpať s tou svojou pravdou, tak jeho osud je už dávno spečatený. V tomto systéme má každý "svoje" - sudca svoje, znalec tiež a naivnému účastníkovi ostanú len oči preplač. Ale nie vždy - ten účastník, ktorý hru pochopil a ktorý zaplatil "zosieťovaným" kumpánom, jemu naopak môže žiariť široký úsmev na tvári. Veď "kto maže - ten jede" ako hovoria bratia Česi.

Koľko takýchto lobbistov sa pohybuje v oblasti súdnictva? Je len naivné myslieť si, že Marián K. používal len toho jediného - košického. Takýchto lobbistov pri súdoch sa nachádza viac a sú vždy hladní po peniazoch a pripravení položiť spravodlivosť na lopatky zopár korupčnými chvatmi.

Samozrejme platí, že "bez peněz - do hospody nelez". Tejto úlohy sa zhostili aj niektoré údajne lobbistické advokátske kancelárie, pri ktorých nerozhoduje zjavne odbornosť a fundament, ale významné "korupčné vzťahy" so sudcami. Tieto vzťahy sa stávajú dokonca medzi zainteresovanými akýmsi "verejným tajomstvom". Za týmto účelom organizujú známi advokáti nezištne honosné stretnutia, opekačky, zabíjačky a podobné akcie, kde sa dohadujú "kšefty". Známosti, kšeftovanie, lobizmus a úplatky sú smutným odrazom úbohosti tejto reality show s názvom "spravodlivosť pre všetkých", made in Slovakia.

Nad celou touto korupciou "kraľuje" bizarne neohrozený bojovník proti korupcii - Úrad špeciálnej prokuratúry. Tento "neohrozene a statočne" odstíhal podľa zverejnených údajov Transparency international za roky 2014-2017 žalobou podanou na súd korupčníkov, kde sa štvrtina týkala prípadov korupcie do 20 €, polovica (50%) z týchto súdne riešených prípadov je do 200 eur. Len každý šiesty prípad sa týka veci, kde bol úplatok aspoň vo výške 5000 eur. Výška úplatku sa medzi ľudmi traduje na sumu medzi 10-20% hodnoty vybavovanej veci a aj z toho vyplýva, že milionové korupčné zlodejiny zostávajú beztrestné - tie ÚŠP zjavne nevidí! Asi nie sú...a to pri tom bol tento úrad zriadený práve na chytanie veľkých rýb.

Tomuto zjavne impotentnému orgánu velí už niekoľko rokov JUDr. Dušan Kováčik. Ku jeho činnosti sa nevyjadruje negatívne len obecná verejnosť ale rastie odpor aj v radoch prokuratúry. Napríklad Jozef Sedlák, predseda samotnej Etickej komisie prokuratúry uverejnil svoju výzvu, ktorú mimochodom podpísal ako prokurátor, občan, k tomu aby sa Dušan Kováčik vzdal funkcie prokurátora. Etická komisia nie je len ledajaký orgán - posudzuje etickú prijateľnosť správania sa prokurátorov!  Jozef Sedlák odôvodnil svoju výzvu skutočne tvrdými slovami - absolútnou stratou dôvery v morálnu spôsobilosť Dušana Kováčika zastávať funkciu prokurátora vôbec - nie to ešte funkciu špeciálneho prokurátora. 

Konkrétne uviedol, že toto jeho rozhodnutie "pramení z toho ako si vložil Dušan Kováčik na účet 204 tisíc EUR, a ďalej z toho ako využíval na súkromné účely mestský byt za neprimerane výhodných podmienok a ako nakoniec sa k tomu mediálne vyjadroval". Tieto jeho vyjadrenia v skratke považuje za "absolútne neakceptovateľné a vo svojej podstate za výsmech slušným občanom Slovenska".

A čo na to Dušan Kováčik? Nič. Rok 2021 je ešte ďaleko, tak prečo by sa vzrušoval. "Keď už máš všetko vyčistené, tak si len tak sedkáš a oddychuješ".