Ľudia pozor! Keď rinčia zbrane, múzy mlčia!

26.12.2019

Slovenskí akademici sa v zúfalstve obracajú na verejnosť. Ako sami povedali sú postavení pred "Sofiinu voľbu". Pre tých, čo nevedia čo je to - len v skratke - matka postavená nacistickým zločincom pred voľbu, ktoré z dvoch detí nechá poslať do plynu... Tak naši akademici na výzvu ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Lubyovej majú rozhodnúť, do ktorej medzinárodnej vedeckej pospolitosti zaplatíme za rok 2020 členský poplatok a do ktorej nie. Veď len poplatok do CERN-u je za rok 6 mil. €, do Dubna - 4 mil. € a do ESA - 1,6 mil. €. A ministerstvo má na tento účel v rozpočte biednych 11 milionov €. Ale bez poplatku aj tu v tejto "vyššej spoločnosti" platí, to čo ľudia veľmi dobre poznajú - "Bez peněz - do hospody nelez!"

A to sme vymenovali fakticky len jadrový výskum a raketový. Kde sú ostatné odbory? Biológia, toľkokrát zdôrazňovaná ekológia, či archeológia a ostatné odbory? Pritom neúčasť v takejto vedeckej pospolitosti znamená, že naši skutočne špičkoví vedci sa tam musia pohybovať len skryte. Ako čierni pasažieri. Či ako nemenovaná súčasť iných vedeckých tímov, ktoré potom majú prístup ku zdrojom a samozrejme neraz aj ku finálnej vedeckej sláve...

Podľa MŠaVVaŠ SR máme na rok vyčlenených pre tento účel 11 miliónov EUR. Ale za nákup 14 stíhačok F16 sme ochotní vydať 1,6 miliardy EUR! To by stačilo na viac ako stopäťdesiat rokov pre medzinárodnú integráciu slovenskej vedy do vedy svetovej. Správy oddelene preleteli éterom. Dopadli ako také kamene do vody. Urobili sa vlnky a tým to skončilo. Hladina verejného záujmu je opäť kľudná... "Keď rinčia zbrane - múzy mlčia".