Má Robert Fico pripravené zadné dvierka? Pomôže mu prinajhoršom spolužiak z GP SR? 

06.12.2019

Obchoduje sa na Slovensku s konaním podľa § 363 Trestného poriadku?

Alebo slovenská Utajená "oblasť 363"

Ako je dobre známe všetkým nadšencom konšpirativnych teórii, tak kdesi v štáte Nevada by mala vláda USA mať údajne ukryté UFO a pracovať na jeho výskume. Túto záhadnú oblasť nazývajú "Area 51". Vláda ju však nikdy oficiálne nepriznala. Zdá sa, že na Slovensku máme tiež takú to "oblasť 51". Funguje však v našom trestnom práve, poznajú ju len vyvolení a zdá sa, že aj to iba určitý okruh okolo generálneho prokurátora.

Obdoba americkej utajenej oblasti sa v slovenskom právnom poriadku nachádza pod paragrafom 363 Trestného poriadku a nasledujúcimi paragrafmi. Generálny prokurátor podľa tohto zmocňovacieho zákonného ustanovenia vykonáva svoju mimoriadnu právomoc nad nižšími prokurátormi a ich rozhodnutiami a to práve týmto mimoriadnym opravným prostriedkom. Generálny prokurátor takto môže nezvrátiteľne nasmerovať vyšetrovanie proti obvinenému, alebo rozhodnúť v jeho prospech. Rozhodnúť o jeho ročitom trestnom stíhaní, alebo udeliť mu podobne ako kedysi odpustok - úplné vyslobodenie spod kompetencie orgánov činných v trestnom konaní. Rozhodnutia v tejto oblasti sa však zo strany generálnej prokuratúry nevedno prečo utajujú možno viac ako to UFO v "oblasti 51" v USA. Kedysi takto bola strážená kňazmi litera biblie - nik z ovečiek ju nemohol sám čítať, aby sa náhodou nemohol sám dozvedieť viac o božom slove, preto bola udržiavaná len v latinskom písme. To preto, aby ovečky vždy potrebovali pastiera na dekódovanie božieho slova.

Generálna prokuratúra tieto rozhodnutia v konaniach podľa § 363 trestného poriadku síce neudržuje v latinskom jazyku, ale utajené sú lepšie ako spisy vo vatikánskej knižnici.

Transparentosť v tomto ohľade naozaj nesvedčí vedeniu prokuratúry. Vysvetlení tohto postupu môže byť viacero. Napríklad, že generálny prokurátor nechce proces využitia tohto mimoriadneho opravného prostriedku vykonávať transparentne, čo mu môže otvárať, resp. ponechávať priestor na "náhle" zmeny v jeho rozhodovacej činnosti. Ak vyvstane "mimoriadna potreba" nepohodlnú osobu ponechať v stíhaní, alebo naopak vyvolenú čarovným prútikom vyviniť zo zákonnej zodpovednosti za spáchanie činu. Tu sa teda môže naplno uplatniť byzantský spôsob rozhodovania :"Jak se car vyspal". Samozrejme, dôvod utajenia týchto rozhodnutí stupňom "top secret" vyvoláva množstvo otáznikov a i možných dohadov o dôvodoch tohoto prísneho utajenia.

Možné je aj to, že ak by sa verejnosť dozvedela ako sa nebodaj diametrálne odlišne postupuje v rovnakých prípadoch v týchto konaniach pána generálneho prokurátora a jeho vrcholových zástupcov - námestníkov generálneho prokurátora, tak by to mohlo vyvolať značné rozpaky o toľkokrát zvestovanej objektívnosti rozhodovacej činnosti vrcholnej prokuratúry.

Vedenie prokuratúry sa síce prezentuje ako transparentné, ba dokonca doslova ako "chlapácke", svoju tajnú 13. komnatu však otvoriť odmieta. Možno v nej skrýva kostlivcov, na ktorých by mohli odborníci ukázať prstom, že "kráľ" je v skutočnosti nahý. Skrývanie môže slúžiť aj tomu, že na "objednávku" sa pružne môže zmeniť rozhodovacia činnosť generálneho prokurátora "lebo keď treba, tak treba". O tom, že s "konaniami podľa § 363" sa obchodovalo v minulosti už aj vrabce čvirikajú. Bývalý generálny prokurátor Dobroslav T. podľa zverejnených nahrávok vykonával rôzne službičky pre svojho mecenáša Mariána K. i pre politikov. A nezdá sa, žeby to prestalo. A ako začvirikala aj Threema v podaní Mariána K. v rozhovore s advokátom M.P.:

"Kočner mu odvetí: "Máš podať 363 a skúsiť to medializovať, aby bol Čižnár pod tlakom. Ale to si ešte preberieme. Zatiaľ priprav 363. A skúsime ju rozumne umiestniť," písal 20. februára 2018. "

Kočner s M.P. sa nepochybne bavia o "363 TP" - o mimoriadnom opravnom prostriedku, ktorým môže generálny prokurátor zrušiť rozhodnutie prokurátora. V tomto prípade išlo Kočnerovi a M.P. o to, aby Čižnár zrušil rozhodnutie, ktorým zrušili obvinenie voči prokurátorovi Špirkovi, teda chceli docieliť, aby bol Špirko opäť trestne stíhaný.

A už sa objavili aj chýry, že bývalý námestník generálneho prokurátora René V. bol vyhodený z GP nie za "chlapácke erotické" rozhovory s Alenou Zs. ale za to, že si bez súhlasu a vedomia samotného GP dovolil zopár konaní podľa § 363 vo vlastnej réžii v prospech zatiaľ neznámych osôb vykonať...

Podrobné odborné preskúmanie "Oblasti konaní podľa § 363" preto môže odhaliť kto, ako, kedy a pre koho konal, čo by mohlo byť asi značne nepohodlné pre účastníkov tohto "principiálneho opravného prostriedku" v trestnom konaní.

Do momentu zverejnenia rozhodnutí z komnaty "Oblasti 363" generálneho prokurátora, však ostáva naďalej záhadný dôvod utajenia týchto rozhodnutí. Veď práve zverejňovanie takýchto rozhodnutí by mohlo byť najsilnejším nástrojom zjednocovania praxe orgánov činných v trestnom konaní! Prečo teda naopak - utajovanie? Azda preto, že tam žiadne zjednotenie nenastalo? Od buka - do buka, podľa aktuálnej potreby?

V zmysle slobodného prístupu k informáciám by však 13. komnata tajomných rozhodnutí mala byť odtajnená. Tomuto sa však generálna prokuratúra zatiaľ bráni zubami, nechtami. Predstavte si, že by tak Najvyšší súd utajoval svoje rozhodnutia, kto by mu to ospravedlnil ? Nik. Ale v tomto prípade, kto by sa pustil do najmocnejšieho muža prokuratúry? No, ostáva teda nateraz nezodpovedaná otázka, kto si trúfne osloviť súd so žalobou na Generálnu prokuratúru SR v snahe dosiahnuť obnaženie kráľa tajomnej komnaty "Oblasti 363" i s jeho kostlivcami.

Tieto skutočnosti sa naša redakcia rozhodla sledovať a informovať verejnosť o tejto tak utajenej "oblasti 363" kastelána prokuratúry, tajomnej 13-tej komnate generálnej prokuratúry, ktorej tajomstvá by vďaka zákonu o slobodnom prístupe k informáciám mali byť verejne prístupné, avšak prokuratúra ju nechce zatiaľ napriek tomu odomknúť.

Boj bude zrejme ťažký - kostlivci majú byť zrejme verejnosti skrytí a rozhodnutia majú byť dostupné naďalej len vyvoleným - k ich potrebe. Napríklad pre prípad potreby Roberta Fica? Veď čo keď je to teraz, tak ako tvrdí opozícia, celé s tým obvinením iba hra na "obvineného martýra"? Ale je reálna aj možnosť, že voľby dopadnú nebodaj zle a obvinenie tam tiež nebodaj Robertovi prischne...Čo potom? Nuž máme ešte v talóne spolužiaka a jeho mocný nástroj - konanie podľa § 363! Vieme, že Robert Fico myslel vždy dopredu a nič neponechá náhode!