Maďarská revolta

01.05.2020

V záplave informácií ohľadne epidémie sa stratila jedna veľmi dôležitá správa z Maďarska. Maďarsko oficiálne oznámilo OSN, že odstupuje od schvaľovacieho procesu "Globálneho kompaktu pre migráciu". Minister zahraničných vecí Maďarska Péter Sziijártó povedal, že pozícia Maďarska a OSN vo veci migrácie sú rozporuplné a nezlučiteľné. Maďarsko sa bude držať svojej pozície a žiadna globálna organizácia to nemôže zmeniť.

Tento názor zastáva Maďarsko dlhodobo. Spolu s Estónskom sa usilujú o to, aby medzinárodné spoločenstvo migračné procesy nepodporovalo, ale naopak zastavilo. Zhodli sa na tom, že Globálny migračný pakt OSN nie je v ich záujme a ohrozuje Európu. Otázky migrácie by si mala riešiť každá krajina samostatne a zastávajú spoločný názor aj v otázke ochrany hraníc.

Maďarsko vníma migračný proces inak ako OSN. Kým OSN chce migráciu podporovať a považuje ju za prínos, Maďarsko vidí v migrácii viac nebezpečenstva, ako pre seba, tak aj pre Európu. Dohoda viac zvýhodňuje nelegálnu migráciu organizovanú rôznymi pašeráckymi organizáciami, ktoré sú mnohokrát podporované a financované rôznymi neziskovými organizáciami.

Podľa maďarského prezidenta Viktora Orbána je nebezpečné a neprirodzené násilne meniť zloženie populácie. Podľa neho je nelegálny prechod hraníc trestným činom a nie - ako sa to niektoré inštitúcie snažia vysvetliť - ľudským právom. Treba povedať, že aj USA tento pakt odmietli. Pochybnosti začali vyjadrovať aj ďalšie krajiny a je preto málo pravdepodobné, že pre Maďarsko budú v súvislosti s touto revoltou vyvodené negatívne konzekvencie.

Epidémia pomaly, ale isto prehĺbila 6 rokov riešený - neriešený problém migrácie. Do dnešného dňa sa európski politici nedokázali zjednotiť na spoločnom riešení vyhovujúcim väčšine. Vlády krajín Východnej a Strednej Európy dlhodobo odmietajú utečenecké kvóty a pomoc vidia skôr v poskytovaní finančných, materiálnych a ľudských kapacít. V jednom z dokumentov pod názvom "Migračná politika SR s výhľadom do roku 2020" sa v závere píše: "Migrácia je objektívne súčasťou nášho každodenného života. Existencia migrácie musí byť akceptovaná všetkými politickými subjektami a musí sa stať integrálnou súčasťou činnosti jednotlivých rezortov..." .

Naopak Maďarská vláda presadzuje potrebu "tvrdej politiky proti migrantom". Exitujú promigračné strany, ktoré v migrácii vidia riešenie problémov so starnutím obyvateľstva, novú pracovnú silu a zvýšenie rozmanitosti spoločnosti. Maďari z dlhodobého hľadiska vidia oveľa prospešnejšie napr. rozšírenie a zvýšenie rodinných prídavkov pre domáce obyvateľstvo a tým posilnenie demografického vývoja.