Mláti Daniel Lipšic prázdnu slamu?

10.11.2021
Špeciálny prokurátor D. Lipšic musí vždy v médiách ešte prihodiť nejaké to svoje tvrdenie, ktoré v podstate má "originálne" dokázať či naopak niečo vyvrátiť, v danom prípade pytliactva potvrdiť "legálnosť" nasadenie ITP rozšírením podozrení okrem pytliactva aj podozrením zo spáchania trestného činu legalizácie príjmov z trestnej činnosti (§ 233 TZ). 
 
Mám vážne pochybnosti o správnosti jeho právneho názoru. Mám vážne pochybnosti, že pri začatí trestného stíhania vo "veci" pytliactva mal vyšetrovateľ dostatok dôkazov a vedel skoncipovať skutok, ktorý v svojej podstate by vedel pokryť trestný čin legalizácie príjmov z trestnej činnosti. 

Ak skutok pytliactva spočíval v nelegálnom odstrele zveri a jej následnej "spotrebe" (konzumácii) páchateľmi (spolupáchateľmi) tohto trestného činu, tak sa jedná "len" o trestný čin pytliactva, nič viac. 

Pokiaľ by túto nelegálne ulovenú zver pytliaci (páchateľ, spolupáchatelia) dávali iným (tretím) osobám, ktoré vedeli o jej nelegálnom získaní, tak sa mohli dopustiť trestného činu podielnictva § 231 TZ, predpokladám, že v odseku 1 (trest odňatia slobody na 3 roky). 

Ak by mal "pytliak" nelegálnym lovením zveri spáchať trestný čin legalizácie príjmov z trestnej činnosti (§ 233 TZ), tak musí byť takýto úmysel páchateľovi "dokázaný prioritne ako predbežná otázka a nepostačuje len zistiť v ustanovení vymedzené páchateľovo konanie v písm. a,b/ bez konkrétnej väzby na zatajovanie alebo zakrytie takéhoto príjmu alebo veci". 

Podstatnými znakmi ustanovenia legalizácie príjmov z trestnej činnosti odlišujúcimi od trestného činu podielnictva je úmysel páchateľa "zatajiť existenciu takéhoto príjmu alebo veci, teda vykonať takú aktivitu, v dôsledku ktorej by príjem alebo vec navonok pôsobili ako získané v súlade so zákonom". 

A pokiaľ viem, tak takéto dôkazy ani pri začatí trestného stíhania a predpokladám, že ani počas ďalšieho vyšetrovania získané neboli. 

Takže tvrdenie D. Lipšica, špeciálneho prokurátora vyzerá ako mediálne mlátenie prázdnej slamy, keďže nemá žiadnu oporu v zákone. 

Bolo by vhodnejšie, aby sa špeciálny prokurátor zaoberal vlastnými problémami (kvalitou práce podriadených a kvalitou kontroly zo strany ich nadriadených) a to najmä dnešným odmietnutím obžaloby špecializovaným súdom podanej jeho podriadeným prokurátorom voči Kováčikovi a Koščovi s odôvodnením o závažných procesných pochybeniach vrátane porušenia práv obvineného na obhajobu.
 Jozef Šátek, bývalý elitný vyšetrovateľ