Monika T. inšpirovaná Platónom údajne podala sťažnosť proti zrušeniu svojho obvinenia zo strany prokuratúry

21.09.2021

Krajská prokuratúra v Bratislave v utorok (21. 9.) zrušila obvinenie voči novinárom Denníka N Monike Tódovej rodenej Žemľovej a Konštantínovi Čikovskému z ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti.

Po preskúmaní vyšetrovacieho spisu krajský prokurátor rozhodol, že obvinenie novinárov je nezákonné, neopodstatnené a arbitrárne. Poverenému príslušníkovi Policajného zboru zároveň uložil, aby vo veci znovu konal a rozhodol. Informoval o tom hovorca Generálnej prokuratúry SR Dalibor Skladan.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka v pondelok (20. 9.) vydal pokyn, aby krajský prokurátor zabezpečil urýchlené preskúmanie zákonnosti a opodstatnenosti uznesenia policajta, vzniesol 14. septembra voči novinárom obvinenie.

Krajský prokurátor v pondelok rozhodol, že v tejto trestnej veci pôvodne vedenej na Okresnej prokuratúre Bratislava III, bude na ďalšie konanie príslušný prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava.

No to nie je koniec tohto prípadu. Podľa našich informácií sa novinárka M.T. ostro ohradila proti tomuto zásahu generálnej a krajskej prokuratúry do jej trestného stíhania. Podáva vraj okamžite sťažnosť pre porušenie zákona zo strany prokuratúry v jej prospech, pretože to považuje za hrubý zásah do kompetencie súdnej moci. Operuje pri tom Stanoviskom súdnej rady ku problematickým aplikáciám §363 zo strany GP SR Maroša Žilinku, ktoré sú podĺa tohto zásadného Stanoviska v rozpore s Čl.2 ods.2 Ústavy SR. Veď vtedajší minister spravodlivosti D. L. nenavrhol §363 do trestného poriadku na to, aby si súčasný generalny prokurátor mirnix-dirnix rušil nezákonné obvinenia hocikoho bez súhlasu médií.

Podľa M.T. údajne takýmto obdobným spôsobom teraz zabránil účelovo generálny prokurátor tomu, aby ju oslobodil z pod obvinenia súd, a tým teraz zostáva navždy na nej podozrenie, že spáchala trestný čin, z ktorého bola obvinená. M.T. zastáva jednoznačne názor, že prokurátor by nemal mať právo zrušiť obvinenie a zastaviť trestné stíhanie kohokoľvek, ju nevynímajúc.

Zbaviť občana obvinenia podľa nej nemôže nik iný len súd a to najlepšie špecializovaný trestný súd. Preto údajne žiada, aby prokuratúra zrušila zrušenie jej obvinenia a jej trestné stíhanie podriadila dozoru jediného podľa nej dôveryhodného prokurátora a to JUDr. D. L., ktorý určite nebude postupovať takým podlým, úskočným a účelovým spôsobom, ako generálna prokuratúra, žeby jej zrušením nezákonného obvinenia znemožnil úspešne obrániť svoju nevinu pred JUDr. Hrubalom, ktorého už údajne vyzvala, aby si jej prípad po zrušení zrušenia obvinenia pridelil anonymným náhodným elektronickým výberom.

Pri svojom konaní je M.T. určite inšpirovaná Platónom. Ten totiž už pred viac ako 2000 rokmi vedel, že: "Kde je právo subjektom nejakej inej autority a nemá autoritu samo osebe, kolaps štátu už nie je veľmi ďaleko. Ak je ale právo majstrom vlády a vláda je jeho sluhom, potom je situácia sľubná a občania si vychutnajú všetky požehnania bohov." 

Povedané jednou a známejšou vetou - vládnuť má zákon, nie ľudia. A tejto zásady sa chce známa novinárka M.T. celý svoj život údajne držať, pretože je neochvejne presvedčená, že práve súčasná vláda, je nie že sluhom ale ba priam otrokom práva…

Podporte Moniku v jej spravodlivom boji proti zákernej generálnej prokuratúre zdieľaním tohto príspevku.