My starí prokurátori už zjavne do tejto spoločnosti mediálneho lynču nepatríme

10.02.2020

Vyznanie starého prokurátora II.časť Pokračujeme v rozhovore s emeritným prokurátorom. Prvý rozhovor sme zverejnili TU! 
V závere článku sú odpovede  Mgr.Petra Šufliarskeho (na foto) na naše otázky..

Otázka: Kedy a prečo ste opustil svoj post na prokuratúre?

Odp.: Odišiel som pred rokom a pol, hneď ako som dovršil dôchodkový vek. Po 40 rokoch nepretržitej činnosti na prokuratúre rôznych stupňov. Naposledy som pracoval na Krajskej prokuratúre vo vysokej funkcii. V kocke - situáciu na prokuratúre som si sám vnútorne vyhodnotil, ako pre mňa už ďalej neudržateľnú, aj keď ma nikto k odchodu nenútil, naopak. Ale príčiny tohto môjho záveru sú pomerne zložité. Neviem, či to je vôbec pre Vás zaujímavé.

Otázka: Určite áno a nielen pre mňa - ale podľa ohlasu na prvý rozhovor, ktorý videlo 23 441 ľudí - tak aj pre našich čitateľov! Poďme teda na to!

Odp.: Vždy som si zakladal najmä na tom, že ako trestný prokurátor, by som mohol obrazne povedané obsadiť aspoň 6 autobusov s ľuďmi, ktorých som zbavil obvinenia. Pretože, ako som zistil boli obvinení na základe dôkazmi nepodložených uznesení o obvinení zo strany vyšetrovateľa. Riadil som sa jednoduchou zásadou vyplývajúcou z trestného poriadku. Stíhať iba za skutok, ktorý je za prvé reálne preukázaný dôkazmi - nie iba tvrdeniami alebo hypoteticko- deduktívnymi konštrukciami vyšetrovateľa - a za druhé, ktorý súbežne napĺňa všetky povinné znaky trestného činu požadované Trestným zákonom.

Otázka: Ako k tomu mohlo zo strany vyšetrovateľa vôbec dôjsť, že nezákonne niekoho obvinil?

Odp.: Vyšetrovatelia si najčastejšie nedostatočne uvedomujú svoju povinnosť vyjadrenú trestným poriadkom v § 2 ods. 10 "povinnosť zabezpečovať dôkazy s rovnakou starostlivosťou v neprospech ale aj v prospech obvineného". Mnohokrát si urobia predsudok o spáchaní skutku na základe nedostatočne preverených tvrdení oznamovateľa údajného trestného činu. Nemajú pritom často žiadne dôkazy! Kým je to len chyba vyšetrovateľa - ako nedbalosť, bohužiaľ niekedy i priamo nesvedomitosť - dá sa to eliminovať. Je tu predsa ešte dozorujúci prokurátor. V minulosti s tým neboli väčšie problémy. Bohužiaľ sa na prokuratúre práve v posledných desiatich rokoch v tomto smere veci podstatne zmenili... Pod tlakom zmien na GP a hlavne po vytvorení Úradu špeciálneho prokurátora sa veci zmenili k tomu, že najmä mladí prokurátori majú v hlavách zmätok. Začali podliehať tomu, čo aj bežní, masmédiami ovplyvnení ľudia. Pod tlakom médií chybne chápu pozíciu prokurátora. Akoby ich povinnosťou bolo každého, kto sa stane podozrivým, pohnať za každú cenu až na súd! Ja som však bol naučený a toho som sa držal celý život, že musím v svojej práci vždy dbať na dodržiavanie zákona - nie na odsúdenie toho, na koho sa prstom ukáže, a to navyše za každú cenu! Takýto nesprávny prístup prokurátorov, ktorí sa predbiehajú v počte podaných obžalôb bez ohľadu na to, či majú k dispozícii relevantné dôkazy vedie k tomu, že prokurátor na súdoch dnes v 50% prehráva a občania, ktorí boli nezákonne stíhaní si nárokujú dnes už závratných 86 miliónov Eur od GP! A že tu ide o trend a nie o náhodný jav, preukazuje aj to, že rok čo rok exponenciálne tieto nároky voči GP SR vznášané nevinne prenasledovanými občanmi stúpa od roku 2013!

Otázka: Ako sa veci na prokuratúre teda zmenili?

Odp.: Začal som vnímať signály, že sa s vecami poviem to natvrdo - manipuluje.

Otázka: Ako preboha - "manipuluje"?

Odp.: Napríklad, že už smerom od policajného prezídia sa začali vyberať tí praví vyšetrovatelia pre danú vec. Využíval sa na to sofistikovaný systém vypracovaný bývalým prezidentom Polície SR pánom Gašparom - "NAKAtok". Z toho sa hneď zistilo, že nejaký policajt chce riešiť trestnú vec nejakej konkrétnej osoby. Ak bola v osobitnom zozname "našich ľudí", tak sa hneď veci pohli... Prípad sa zobral a premiestnil a to napríklad aj priamym rozhodnutím policajného prezidenta. Napríklad trestné oznámenia voči určitej skupine úradníkov pripadli vždy tomu istému policajtovi. Najčastejšie ten potom vec odmietol. A to bez prešetrenia. Ak bol oznamovateľ mäkkej nátury, tak to tým aj skončilo. Ak bol podkutý, podal sťažnosť a dostalo sa to ku nám na prokuratúru. Ale aj tu sa začali robiť zvláštne veci. Ak náhodou okresný prokurátor chcel po odmietnutí policajtom veci opäť otvoriť, použila sa zvláštna smernica generálneho prokurátora, že vec musel tento prokurátor najprv "ponúknuť" Krajskej prokuratúre (KP), aj keď podľa zákona patrila vec vecne a miestne jemu. A na KP bola zavedená takzvaná "správová povinnosť", takže sa taká vec dostala až ku GP SR...

Otázka: A v tom ste videl niečo zlé? Veď to sa dá z určitého uhla pohľadu aj pochopiť?

Odp.: Áno, pokiaľ z tadiaľ neprišli následne tzv. pokyny pre krajského prokurátora, ako vec vybaviť. A to určite, ako sa hovorí "kóšer" nie je! Ak navyše tieto pokyny len výnimočne prišli písomne, prišli rôznymi kanálmi - napríklad sa vyslovil "názor" na porade alebo sa len zatelefonovalo a dobrácky sa popýtalo, ako to chce riešiť a potom sa mu naznačilo medzi rečou, ako by to riesili tu hore, keby to dostali...Spomínam si z doby veľmi blízkej na prípad, keď sa vec napríklad odňala "nezorientovanému" okresnému prokurátorovi, ktorý chcel odmietnuť sťažnost vysokeho štátneho úradnika voči  vznesenému obvineniu  a pridelila mladému ambicióznemu stážistovi na Krajskej prokuratúre. Potom sa mu povedalo, aby sa poponáhľal, lebo sa blíži výberové konanie na stálu pozíciu prokurátora KP. A ešte sa mu od staršieho kolegu, člena výberovej komisie, dostalo dobráckej rady, ako by to riešil on, s tým, že však ho nechce k ničomu nútiť... A 6 dní po "správnom" rozhodnutí - zrušení obvinenia úradnika - vyhral tento stážista výberové konanie!

Otázka: Chcete povedať, že sa takéto prípady reálne odohrávali a odohrávajú? A že dôsledkom bolo teda obvinenie nevinných alebo naopak zastavenie trestného stíhania potenciálne vinných?

Odp.: Presne tak. Viem o viacerých konkrétnych prípadoch. Ak by som bol zbavený mlčanlivosti, mohol by som uviesť ďalšie ohromujúce fakty z mojej praxe. Takto je to bohužiaľ v tej úrovni, že mi môžete len veriť.

Otázka: Tak dobre. Aj tak je to hrozné. Bolo to tak vždy alebo ako ste už vyššie naznačil, že len od určitej doby? Odkedy a skadiaľ podľa vás vietor fúka?

Odp.: Markantné to začalo byť ani nie za Trnku ale až s nástupom a pokračovaním činnosti pána Čižnára. Ale to najmä od doby kedy nastúpil do pozície prvého námestníka Mgr. Peter Šufliarsky. Peťa som poznal dovtedy už asi 6 rokov. Bol na začiatku mladý, úctivý a vyzeral enormne snaživý. Až nápadne. Ale postupom času som zistil u neho aj ďalšie dosť negatívne črty. Bol urážlivý a pomstivý. Kritiku jeho činnosti od nás, vždy doniesol Čižnárovi a pribalil k tomu aj klamstvá. Mal som sám dvakrát skoro na mále. Ale keď som to otvorene Čižnárovi povedal, že o čo ide, začervenaný Peťo nevedel kam s pohľadom. To bolo ešte predtým než ho menovali do tej druhej najvyššej funkcie - I. námestníka pre trestný úsek. No ale potom to s ním už bolo naozaj ťažko vydržať. Rozkamarátil sa aj s tými, ktorí ho poznali desať a viac rokov. A najčastejšie to bolo preto, keď mu povedali, a to otvorene, že nesúhlasia s jeho čudnými krokmi. A musím povedať, že aj vo mne začal v súvislosti s týmito dôkladne nikdy neobjasnenými krokmi Peťa, hlodať červík pochybnosti.

Otázka: Môžete povedať, s ktorými "čudnými krokmi"?

Odp.: Nebudem úplne konkrétny, ale bolo to napríklad v prípade, keď údajne umožnil útek Mella, lebo "zabudol" informovať, že ho púšťajú z väzby. Keď napríklad podivne vyvinil s dvomi ďaľšími prokurátormi z trestného stíhania černákovca Jána Kána. Z vrážd! Vraj pre nedostatok dôkazov. Či vraj pre premlčanie, keď údajne prekvalifikoval právnu vetu v uznesení o obvinení. V jednom prípade to dokonca urobil expresne s prokurátorkou GP SR pani S. za 22 hodín od vznesenia obvinenia... Keď sa napríklad prevalilo, že od Černáka má vo výpovedi jasne uvedené, kde kopať ďalšie hroby zavraždených černákovskou skupinou a dva roky na to Peter so svojimi ľuďmi kašlal, až sa tam našli v prekopaných hroboch len zvyšky kostí. Ešte urobil aj tlačovku, kde vynadal novinárom, že nech neheroizujú vraha a že ten vrah ho nebude úkolovať a nechal hroby tak.

Otázka: Keď to tak sumujete, vyzerá to skoro tak, akoby Peter Šufliarsky bol pomaly ochranca mafie. To snáď nie?

Odp.: Vy ste to povedali. Ale ak by sme to mali uzavrieť, tak by muselo byť najprv skutočne poctivé nezaujaté prešetrenie týchto podivností. Musím na dôvažok povedať, že aj ja som poznal zo svojej praxe rôznych ľudí "vybavovačov v trestných veciach" napr. určitých advokátov, ktorí sa mi neváhali dokonca vyhrážať známosťou s Peťom. Obrazne povedané som ich skopal zo schodov...Peťo sa mi potom celý červený zaprisahával, že ich nepozná. Mal som však na to trochu odlišný názor. Bez vánku sa predsa lístok nepohne. Najmä keď som zistil, že dotyční sa takto jeho menom vyhrážali často aj policajným vyšetrovateľom.

Otázka: Ako to všetko Peter Šufliarsky obhajoval?

Odp.: Všelijako. Kydal raz na prokurátorku Mišíkovú. Potom na sudcov, ktorí rozhodli o ukončení väzby Mella. Alebo sa dával do ľútostivej polohy. Napríklad s tou povestnou avšak nikdy nepreukázanou streľbou na jeho auto na gabčíkovskej hrádzi a na auto jeho manželky. Kriminalisticko-expertízny ústav to nikdy nepotvrdil. I keď Peťo sa oháňal tým, že vraj posudok od nich vo veci výstrelov v kapote jeho auta, má... Nikdy ho však neukázal! Skoro ako by zdalo, že chce navodiť u verejnosti dojem, že "nie je s mafiou - veď by potom na neho nestrieľala"! Ako som už povedal, s jeho pravdovravnosťou som si nikdy nebol istý, mne napríklad celý červený tvrdil, že uvedenú advokátku - vybavovačku vraj nepozná. Aj keď som vedel, že sa stretli a to len v roku 2019 trikrát! Ale taký už on je...

Otázka: Prečo sa tak Peter Šufliarsky podľa Vás zmenil?

Odp.: Keď si prešliapal cestičku hore ako Trnkova pravá ruka - keď som tam bol, tak Dobroš Trnka bez neho nič neriešil - to bolo samé "Peťo príď ku mne", "Peťo dones mi spis číslo..." atď., tak sa zasadil o vytvorenie Odboru osobitného určenia, aby sa tak dostal spod trestného námestníka GP SR. Keď ho konečne Čižnár celkom prekvapivo vymenoval práve za I. námestníka, a to prekvapivo miesto René Vaněka (ten bol totiž pravou rukou Čižnára už na KP Bratislava), tak mi bolo naznačené lepšie informovanými na GP SR, že "dominantná strana zvážila zlý zdravotný stav generálneho prokurátora a rozhodla, že ten sa vzdá do polroka zo zdravotných dôvodov a nastúpi ihneď Peťo a toho potom ako neotrasiteľného kandidáta navolia ešte dlho pred voľbami za nového generálneho", tak som veci začal chápať jasnejšie. A Odbor osobitného určenia, keďže ho už nepotreboval, nechal zrušiť a rozpustiť.

Otázka: Ale tak ako ste povedal, že dominantná strana rozhodla sa predsa nakoniec nestalo?

Odp.: Áno, lebo im do toho vbehla kauza sms-iek Kočnera so Šufliarskym. A jeho následne nútený ale ako sa ďalej ukázalo len formálny odchod z pozície I. námestníka.

Otázka: Áno, pán Šufliarsky najprv popieral v januári 2019 vôbec nejaké sms-ky s Kočnerom. Potom po zverejnení 7-ich z nich a informácie, že polícia, na ktorú nemal dosah (medzinárodný team na riešenie vraždy Kuciaka a Kušnírovej) má k dispozícii celkom 430 takýchto správ, najprv povedal, že nemá problém že ich zverejním, a potom sa vyhovoril, že nemá súhlas Kočnera a dodnes nič nezverejnil. Až na tlak Igora Matoviča nechal Čižnár naoko Šufliarskeho padnúť. Ale na rozdiel od René Vaněka neodišiel z prokuratúry.

Odp.: Áno, preto som povedal, že ide o formálny odchod. Bol síce následne zaradený do úseku námestníka GP SR pána Saba, ale je verejným tajomstvom, že disponuje naďalej kartou na vstup do prísne strážených priestorov trestného úseku. A že tam je viac ako na odbore ústavneho práva GP, kam formálne náleží.

Otázka: Takže myslíte, že išlo len o akési oklamanie verejnosti?

Odp.: Nepochybne áno. Ba dokonca mám informácie, že Peťo tam "doťahuje" veci, ktoré si vyhradil a do ktorých nová prvá námestníčka pani Kováčiková vraj nesmie zasahovať. Je to vraj na priamy pokyn generálneho prokurátora "že vraj aby bola zachovaná kontinuita"... Úprimne povedané toto spolu s tým, čo bolo vyššie už povedané, mi stačilo, aby som sa rozhodol - po dosiahnutí dôchodkové veku ani minútu viac! Bolo mi z toho totiž neraz na zvracanie.

Otázka: Ešte niečo si zaslúži vašu pozornosť?

Odp.: Áno. Je to zavádzanie systému lynču v činnosti prokuratúry. Už všetky vrabce čvirikajú, že GP SR reaguje len na mediálne útoky. Stali sme sa vďaka neprincipiálnemu prístupu vedenia GP SR obeťami mediálnej krvilačnosti. Chýba na čele GP SR osoba natoľko morálne integrovaná, žeby dokázala dodržiavať a presadzovať v rámci prokuratúry to, čo je dokonca uvedené a j v Etickom kódexe prokurátora. Musím to ocitovať z Kódexu - Prokurátor sa:"1.3.2 nedá sa ovplyvniť žiadnymi individuálnymi alebo skupinovými záujmami, ani nepodľahne žiadnemu tlaku zo strany iných orgánov, organizácií, masovokomunikačných prostriedkov alebo verejnosti,". Veď sami to môžete sledovať. Vplyv médií extrémne narástol, neurazte sa - vaša mediálna krvilačnosť - vyjadrovaná aj takými nezmyslami ako "väzba" - niektorými novinármi označovaná za "zaslúžený trest", či v priamom prenose médiami vyzdvihované porušovanie trestného poriadku. Schvaľovanie jeho porušovania, lebo daný prokurátor koná tak vraj vo "verejnom záujme", ba dokonca taký prokurátor je verejne okiadzaný - vraj ako "hrdina"?! Kde je prosím vás prezumpcia neviny pri takomto prístupe?

Otázka: Narážate azda na nejaké konkrétne verejne prezentované súdne konanie?

Odp.: Áno. Veď tu máme prokurátora, ktorý dlhšie bez TV kamier, je celý bez seba. A zjavne sa nevie ničoho pred nimi zdržať. Zas mi nedá než citovať z Etického kódexu prokurátora článok "Nestrannosť prokurátora":

2.1.1 zdrží sa vyjadrovania názorov, ktoré by mohli ovplyvniť jeho nestrannosť, či už prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, písomných prejavov alebo verejných vystúpení,

2.1.2 zdrží sa verejných prejavov a pripomienok, ktoré by mohli zmariť konanie alebo negatívne ovplyvniť priebeh alebo výsledok konania,

2.1.3 v trestnom konaní v plnom rozsahu rešpektuje princíp prezumpcie neviny, verejne nevyslovuje presvedčenie o vine alebo nevine osoby, ktorá je podozrivá, obvinená alebo obžalovaná, s výnimkou oficiálnych vyjadrení v rámci súdneho konania.

A teraz si s tým porovnajte výroky jedného žalujúceho prokurátora o "150% preukázanej vine" obžalovanému a pod. ... a čo je spoločensky obzvlášť nebezpečné a pripomína to 50-te roky - ticho sú kolegovia, odborná právnická verejnosť ale i etická komisia, ktorá to má predsa v naplní! Toto už nie je svet, v ktorom je zákon, ústava na prvom mieste !

Otázka: Keď na to upozorňujete, tak áno, asi to nie je správne, ale v tomto prípade je verejnosť presvedčená, že sú pred súdom predsa jasní vinníci brutálneho zločinu!

Odp.: Práva dané trestným poriadkom má každý obvinený - i ten ktorý je masový vrah - inak sme rezignovali na právny štát. A ak sa to urobí tu, prečo by sa to neurobilo tak aj v inom prípade? Napríklad aj nebodaj vo vašom! Nechcem vám samozrejme hroziť. V záhlaví jednej z vašich rubrík, myslím, že Kauzy, som si všimol výrok kardinála Ratzingera. Je to svätá pravda. Keď však na to upozornite väčšinu ľudí - že aj ich môže neprávosť zo strany orgánov činných v zrestnom konaní postihnúť - tak zareagujú "veď ja som nič nespravil, tak prečo by ma to malo postihnúť?!". Naivná úvaha.

Otázka: Určite z praxe viete aj nejaký príklad, keď tvrdíte, že je to naivná úvaha?

Odp.: Tak napr. známy doktor Lipšic je taký príklad - vydal v roku 2005 dokonca opatrenie, že pri usmrtení motorivým vozidlom treba vzdy uložiť nepodmienečný trest. Ba dokonca podal vraj 92 mimoriadnych dovolaní - vždy v známych kauzách - kde žiadal nepodmienečný trest pri usmrtení pri dopravnej nehode. Možno si ešte pamätáte prípad Víťazoslava Mórica či známeho herca komika Skrúcaného.

Otázka: Pamätáme si, tam Lipšic exaktne "Tvrdil, že pri usmrtení osoby treba požadovať nepodmienečný trest."

Odp.: Áno. Sudkyňa podmienečný trest Skrúcanému zdôvodnila viacerými poľahčujúcimi okolnosťami. Obžalovaný si vinu priznal, prejavil ľútosť a snahu napraviť následky, spolupracoval pri objasňovaní nehody a dosiaľ nebol trestaný. Daniel Lipšic minister spravodlivosti v januári 2005 v sťažnosti pre NS SR vtedy namietal uloženie mierneho iba podmienečného trestu pre Skrúcaného vzhľadom na smrteľné následky nehody. Na Najvyšší súd podal dovolanie, v ktorom žiadal pre Skrúcaného nepodmienečný trest. Lipšic namietal, že vzhľadom na smrteľné následky nehody je potrestanie neadekvátne. Vtedy ani len netušil, že o pár rokov neskôr bude čeliť podobnému osudu a sám pripraví o život 72-ročného dôchodcu. Na otázku, či bude rovnako voči sebe kritický, potom už neodpovedal jednoznačne.

Otázka: Je to tak, z archívu vieme, že "Ako minister spravodlivosti som podával mimoriadne opravné prostriedky v prípadoch, keď boli usmrtení chodci, ale zároveň, keď došlo k viacnásobnému závažnému porušeniu dopravných predpisov - napríklad k výraznému prekročeniu rýchlosti alebo k alkoholu za volantom," povedal Lipšic na tlačovke. Ku konkrétnym veciam sa nechcel vyjadrovať, nebolo by to vraj náležité z jeho strany.

Odp.: Presne ako hovoríte. Daniel Lipšic zrazil 72-ročného muža 19. septembra 2016 vo večerných hodinách na križovatke bratislavských ulíc Kutuzovova a Vajnorská. Po nehode sa vzdal poslaneckého mandátu. A bol to potom práve Šufliarsky, ktorý blokoval dozorujúcim prokurátorom navrhovanú dohodu o vine a treste a oháňal sa pritom práve nešťastným Lipšicovým opatrením a to dokonca takým nezákonným spôsobom, že sa dokonca tento dozorujúci prokurátor vzpieral splniť Peťove pokyny.

Otázka: Tu ste ale práve naznačil, že aj protizákonným pokynom I. námestníka GP SR sa dá vzdorovať. Čo čaká podľa vás takých, ktorí tak neurobia?

Odp.: Odpoveď má dve roviny. V súčasnosti môžu čakať povýšenie, odmeny a iné výhody. V budúcnosti? To o čom som nezvratne presvedčený - je spravodlivý trest. Lebo božie mlyny aj na Slovensku melú pomaly, ale isto. A dostihnú takýchto ľudí vždy. Spomeňme si napríklad tiež cez rozhlas prenášané trestné procesy v päťdesiatych rokoch. Tiež tam dokonca ľudia písali a žiadali smrť pre obžalovaných! A prokurátorku Poledňákovú, ktorá im so smutne známym prokurátorom doktorom Urválkom vyhovela, to dostihlo - aj vo veku 80 rokov.

Otázka: Čo by ste vy navrhol, keby ste na to mal vplyv. Ako z toho von?

Odp.: Dnes je stav obzvlášť alarmujúci - rozklad právneho štátu naplno zasiahol aj prokuratúru. Zúri v nej boj klanov. Obrazne povedané akoby 50% z nich sa klania dosluhujúcej koalícii, druhých 50% už otvorene kolaboruje s prichádzajúcou mocou, a predbieha sa v tom, kto zatkne ešte do volieb viac "minulorežimistov". Bohužiaľ zdá sa, že nik z nich však nechce konečne slúžiť zákonu a ústave ! Tým sa nechcem dotknúť desiatok statočných prokurátorov, ktorý bohužiaľ však, v tejto dobe, musia byť ticho. Niektorí sa aj ozvú, spomeňme len predsedu Etickej komisie prokuratúry pána Sedláka...a mohol by som ich menovať ďalších ale veľmi by im to teraz nepomohlo. Ich hlas je však hlas volajúceho na púšti. Pýtate sa ako na to, ako z toho marazmu. Prvá vec je umožniť priamu voľbu generálneho prokurátora občanmi.

Otázka: Ale ako by mohli a hlavne vedeli samotní občania vybrať dobre hlavu prokuratúry?

Odp.: Čakal som túto otázku. Lebo sám som dlho nebol presvedčený či to takto bude správne. Dnes však som o tom presvedčený. Ak niekto hovorí, že ľudia nemôžu voliť odbornú funkciu, tak som presvedčený, že určite môžu vyberať z odborníkov, pričom kritéria pre to, kto môže byť uchádzač o dôveru občanov, musí stanoviť zákon a ako odpoveď na vašu otázku pridávam aj protiotázku - a poslanci všeobecne sú odborníci, ktorí to už vedia?!

Otázka: Predsa len je to priodvážna myšlienka. Dozrela naozaj na to doba?

Odp.: Dozrela, lebo my sme sa dostali do situácie totálnej nedôvery v právny štát. Tu stráca legitimitu už nielen parlament či vláda. Tu stráca legitimitu štát ako taký. Nehovorím, že by bol zvolený ideálny kandidát napr. za generálneho prokurátora alebo špeciálneho prokurátora, že by to bola najväčšia právna kapacita, avšak mal by obrovskú legitimitu, pretože by ho zvolili ľudia. Všetky riziká, ktoré hrozia pri priamej voľbe na odborné funkcie, ktoré samozrejme aj ja uznávam, sú podľa mňa v nepomere s rizikom totálnej straty dôvery občanov v tento právny štát.

Otázka: A už to takto niekde skúsili?

Odp.: Budete prekvapení, v USA to takto funguje od roku 1821! Generálni prokurátori sú takto volení občanmi v 42 štátoch USA. Len v 8-ich ich ustanovuje do funkcie guvernér. Ale v okresoch a mestách sú volení prokurátori až v 97% priamo ľuďmi na 4 roky.

DOVETOK REDAKCIE PORTÁLU

Prečo sa Kočnerovo správanie voči Šufliarskemu postupne zhoršilo a prečo sa od bežnej komunikácie prešlo až k objednávke vraždy, nie je jasné. Šufliarsky, ktorý je dnes radovým prokurátorom na generálnej prokuratúre tvrdí, že o správach zo šifrovanej aplikácie v mobile sa dozvedel až z médií. A vyzdvihuje svoje údajné protikočnerovské zásluhy.

V Čechách svojho času zlé jazyky hovorili, že pražské povstaní českého lidu bolo charakteristické tým, že "menší kolaboranti hádzali väčších do smoly...". Je otáznik či údajný hrdinský protikočnerovsky postoj prokurátora Šufliarskeho, o ktorom teraz všetkých vehementne presviedča, nemá rovnaké znaky...

PRESTAL PLNIŤ DOHODY?

To že Peter Šufliarsky zostal na GP SR indukuje viacero kacírskch otázok. Chystá niekto reštart Šufliarskeho na funkciu generálneho prokurátora ? Má ho rehabilitovať náš súcit pre údajný pokus o jeho vraždu? Azda takú vraždu, ako je to zvykom v mafii? Nebodaj zradil Trnkovho kamaráta Kočnera, s ktorým si tykal Peťo podľa svojho najmenej už od roku 2010?

Kedy konečne odpovie stále ešte prokurátor GP SR Mgr.Peter Šufliarsky na týchto 20 otázok, ktoré mu poslali Aktuality.sk už 19.1.2019? Sú totiž stále z väčšej časti bez odpovede - preto mu ich posielame aj my doplnené o štyri dodatočné otázky:

1. Odkedy sa poznáte s Marianom Kočnerom?

2. Kedy a pri akej príležitosti ste sa zoznámili? Kto vás zoznámil?

3. Ako často ste sa stretávali pred Kočnerovým vzatím do väzby?

4. Stretávali ste sa na pôde GP, v reštauráciách alebo u neho doma?

5. Komunikovali ste s ním aj elektronicky (esemesky, maily, sociálne siete, šifrované aplikácie )?

6. Hovorili ste spolu o pracovných alebo súkromných veciach?

7. Žiadal vás niekedy Kočner, aby ste ako prokurátor rozhodli v nejakej kauze v jeho prospech, alebo v prospech jemu blízkych ľudí?

8. Žiadal vás niekedy Kočner, aby ste z titulu svojho postavenia na prokuratúre ovplyvnili rozhodovanie v nejakej kauze v jeho prospech, alebo v prospech jemu blízkych ľudí?

9. Vyhoveli ste jeho požiadavkám?

10. Ponúkal vám niekedy úplatok?

11. Ak áno, v akej veci a ako ste reagovali?

12. Boli ste niekedy s Kočnerom, prípadne s jeho rodinou na dovolenke?

13. Ak áno, kedy a kde to bolo?

14. Plánovali ste s Kočnerom v roku 2017 spoločný pobyt na jachte?

15. Ak áno, kde a ako dlho ste s ním takto strávili čas?

16. Ak nie, prečo z toho zišlo?

17. Oznámili ste generálnemu prokurátorovi Jaromírovi Čižnárovi, že ste udržiavali blízke vzťahy s Marianom Kočnerom?

18. Ak áno, kedy? Ak nie, prečo?

19. Nemyslíte si, že vaše kontakty s Kočnerom sú dôvodom na odstúpenie z funkcie prvého námestníka GP?

20. Zverejníte svoju komunikáciu s Kočnerom, aby ste predišli pochybnostiam, že ste s ním udržiavali nadštandardné vzťahy?

21. Je pravdou, že máte naďalej voľný prístup do utajeného priestoru trestného úseku GP SR? Ak áno, aký je dôvod a účel takéhoto voľného prístupu?

22. Je pravdou, že naďalej konzultujete vybrané trestné prípady s prieskumným oddelením GP SR? Ak áno , tak na akom právnom základe?

23. Je pravdou, že ste sa mal stať generálnym prokurátorom SR po odstúpení JUDr.Jaromíra Čižnára zo zdravotných dôvodov? Ak áno, kto s vládnucej koalície toto s vami prejednával a konkrétne kde a kedy?

24. Podieľal ste sa aktívne na výbere novej I. námestníčky GP SR pani JUDr. Kováčikovej?

11.2.2020 sme obdržali odpoveď na naše otázky pod číslom 1-24. od samotného Mgr. Petra Šufliarskeho,  ktoré uvádzame v plnom znení:
po oboznámení sa s Vašimi otázkami v kontexte s článkom "Temný svet korupcie v slovenskej justícii" uverejneným 6. januára 2020 a článkom "My starí prokurátori už zjavne do tejto spoločnosti mediálneho lynču nepatríme" uverejneným 10. februára 2020, uvádzam tieto skutočnosti.

Otázky totožného obsahu (otázky č. 1. až 20.) mi boli položené 16. januára 2019 redaktorom webového portálu "aktuality.sk". Na otázky som odpovedal na brífingu 16. januára 2019. Moje pravdivé odpovede, ktoré nepovažujem za potrebné doplniť, sú verejne prístupné. Otázky č. 21. až 24. majú nepravdivý skutkový základ a navyše difamačný charakter, preto nebudem na ne odpovedať.”
 
Aby si čitatelia mohli urobiť názor, či na otázky č. 1-20 odpovedal pán Mgr.Šufliarsky naozaj pravdivo a vyčerpávajúco, stačí  si pozrieť záznam z uvedeného brífingu. Obzvlášť vám doporučujeme vypočuť si pozorne tvrdenia pána Mgr. Petra Šufliarskeho o rozsahu jeho komunikácie s Mariánom K....


A tu si vypočujte ako tohto pravdovravného pána usvedčil Igor Matovič z obyčajnej sprostej lži...