Podá Jaromír Čižnár návrh ústavnému súdu na trestné stíhanie sudcov?

11.03.2020

Polícia SR dnes v ranných hodinách zadržala údajne okolo 13 osôb komunikujúcich s Mariánom K. prostredníctvom šifrovanej komunikácie. Medzi nimi sú bývalí sudcovia, či sudcovia s pozastaveným výkonom funkcie. No sú tam aj aktívni sudcovia.

Podľa zákona o ich väzbe, ak ju navrhne generálny prokurátor, musí najprv rozhodnúť plénum Ústavného súdu a to vydaním súhlasu s trestným stíhaním. Podá však generálny prokurator návrh ústavnému súdu na vyslovenie súhlasu s trestným stíhaním sudcov v kauze kočnerových šifrovaných komunikácii? Je to otázka, pretože už aj vrabce čvirikajú, že zdravotný stav generálneho prokurátora vraj využil Mgr. Peter Šufliarsky na obnovenie svojej bývalej moci nad rôznymi trestnými prípadmi. Čítajte TU!

Napriek tomu, že nám na priamu otázku , či je pravdou, že Mgr. Peter Šufliarsky naďalej konzultuje vybrané trestné prípady s prieskumným oddelením GP SR odpovedala samotná 1. námestníčka generálneho prokurátora JUDr. Viera Kováčiková a to nasledovne: "Prieskumné oddelenie patrí do pôsobnosti 1.námestníka Generálneho prokurátora, vedúci prieskumného oddelenia ovláda uvedenú pôsobnosť, dôsledne ju rešpektuje a nemá dôvod konzultovať pridelené veci s prokurátormi iných organizačných zložiek. Nemám vedomosť o tom, že by Mgr. Peter Šufliarsky konzultoval prípadne inak zasahoval do trestných vecí, ktoré nepatria do odboru legislatívy a ústavného práva na ktorý bol zaradený," zostáva, podľa našich informácii z prostredia prokuratúry ,nad situáciou na generálnej prokuratúre stále nejasno.

Možno sa to všetko čiastočne vyjasní práve tým, či generálny prokurátor podá uvedený návrh alebo bude "solidárny" s bývalým prvým námestníkom a starým kunčaftom Dobroslava Trnku, dnes vraj už utiahnutým na oddelení ústavy a legislatívy GP. Veď ten sa tiež preslávil zatajovaním svojej nedávnej masívnej komunikácie s Mariánom Kočnerom. Tak uvidíme, či na GP platí naďalej "ruka - ruku myje" alebo konečne pán Čiznár rozpúta to svoje sľubované peklo...

V súvislosti so situáciou Mgr Petra Šufliarskeho ako i nedávnym vyhlásením Etickej komisie prokuratúry SR, ktorá vyzvala generálneho ku pozastaveniu funkcie prokurátora jeho a ďalších prokurátorov (z 29.10.2019) sme oslovili aj Radu prokurátorov GP s viacerými otázkami.

Predseda Rady JUDr. Juraj Purgat nám prisľúbil, že "sa našimi otázkami  rada bude zaoberať na mimoriadnom zasadnutí ešte teraz v marci". Zároveň však uviedol, že "Rada nemá zatiaľ také oprávnenia ako Súdna rada, ktorá môže pozastaviť výkon funkcie sudcu". Takže to vyzerá, že len pán Čižnár môže vyjasniť veci. Otázkou je či chce...
12.3.2020 o 0:55 podal generálny prokurátor žiadosť na Ustavný súd! Žeby sa vyjasnievalo? Ešte vyriešiť Mgr. PŠ...
 

Ústavný súd okresal predstavy vyšetrovateľov NAKA a prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry o tom, ako razantne treba zasiahnuť voči korupcii v slovenskom súdnictve. Súd, v ktorého pléne sedí aj sudca Mojmír Mamojka, ktorý klamal o kontaktoch s Marianom Kočnerom, rozhodol, že súhlasí s návrhom na väzbu iba u piatich z trinástich sudcov.

Tento súhlas vydal podľa informácií Denníka N v prípade sudcov Moniky Jankovskej, Zuzany Maruniakovej, Eugena Palášthyho, Denisy Cvikovej a Richarda Molnára.

Ostatní ôsmi sudcovia Dávid Lindtner, Ľuboš Sadovský, Angela Balázsová, Gabriela Buľubašová, Dušan Srogončík, Jarmila Urbancová, Andrea Haitová a Katarína Bartalská idú na slobodu. 
 
Ukázalo sa, že nech sa prezidentka akokoľvek snažila urobiť čo najlepší výber pri vymenovaní ústavných sudcov, tak keď príde na lámanie chleba, rozhodujúci je stále len princíp ide o "našich ľudí". Predseda ÚS Ivan Fiačan "ústavnoprávne dôvody", ktoré vraj skúmali - nevysvetlil. "Treba vnímať, že hlasovanie je tajné a je o to ťažšie sa vysporiadať s dôvodmi nášho rozhodnutia," povedal Ivan Fiačan.

Podľa neho totiž u ôsmich sudcov "neboli splnené ústavnoprávne dôvody". Zvláštne - u piatich áno?