Pôjdu aj prokurátori a sudcovia na detektor lži?

22.04.2020

Programové vyhlásenie vlády má veľmi ambiciózne plány, čo sa týka zlepšenia stavu v justícii. Najmä z uhla pohľadu zvýšenia dôvery občanov v políciu, prokuratúru a súdy. 

Po novom, už aj policajný prezident a jeho zástupcovia a riaditeľ NAKA by mal mať povinnosť podrobiť sa detektor lži, a to každým rokom pôsobenia vo funkcii.

AKÝ JE ROZDIEL MEDZI POLICAJTOM A PROKURÁTOROM? POLICAJT ÁNO A PROKURÁTOR NIE?

Na jednej strane policajti sa majú všetci podrobovať kontrole na detektore lži v súvislosti s požívaním nenáležitých výhod, na strane druhej, prokurátor, ktorý v trestnom konaní zohráva kľúčovú rolu v zmysle svojho postavenia ako "dominus litis" - PÁN SPORU. Prokurátor totiž v trestnom konaní rozhoduje, či bude na obvineného podaná obžaloba, alebo nie. Toto rozhodnutie v trestnom konaní je preto vyústením samotného trestného konania.

PROKURÁTOR MOŽE PODĽA ZÁKONA SÁM VYŠETROVAŤ, AJ BEZ POLICAJTA. PREČO BY TEDA NEMAL ÍSŤ AJ PROKURÁTOR NA TEST?

Trestný poriadok ustanovuje možnosť, že prokurátor sa môže v trestnom konaní rozhodnúť, že všetky úkony trestného konania sám vykoná namiesto policajta. Opäť sa logicky ponúka otázka, prečo ak má isť na detektor policajt, tak potom nie aj prokurátor? Verejnosť by určite rada privítala testovaného prokurátora (nielen z hľadiska pozitivity na coronavírus), o ktorom vieme, že neberie úplatky a nezneužíva svoje postavenie proti obvineným.

Týmto by sa nepochybne zvýšila legitimita trestného konania ako celku. Aj samotnýpán premiér si totiž vyskúšal silu právomoci minimálne politicky skorumpovaného prokurátora a to o terajšom ministrovi vnútra ani nehovoriac.

Obaja vedia, že to nie policajt, ale prokurátor tlačil ich prípady až do najvyššej možnej súdnej inštancie, hoc vôbec nemali byť v zmysle rozhodnutí Najvyššieho súdu SR ani obvinení, nie to ešte obžalovaní. Žiadna reálna zodpovednosť prokurátora za zneužitie právomoci ich vedie k tomu, že nemajú pred ničím rešpekt, najmä nie pred ľudským životom. Kameňom úrazu je preto v trestnom konaní práve funkcia prokurátora a nie policajta, aj keď rozhodnutie o detektore lži, veľmi pravdepodobne bude motivovať terajšieho policajného prezidenta a jeho podriadeného k úvahe o prípadnom porúčaní sa, čo iste nebude na škodu tomuto systému.

PREČO MOŽU SUDCOM A PROKURÁTOROM VADIŤ TESTY DETEKTOROM LŽI?

Doba, ktorú zažila Slovenská republika od svojho vzniku bola vydláždená korupčnými schémami, ktoré sa len tak nevykorenia. Mečiarizmus, Ficizmus nepomohli vykoreniť korupčné zlo tejto krajiny, naopak, zakorenili ho do samej podstaty kľúčových justičných funkcii. Dokonca mnoho povodne slušných ľudí privyklo na moc korupčného chápadla v justícii, ktorá zabezpečovala totálnu beztrestnosť pre vinného a poníženie a súženie pre nevinného, ak sa tak rozhodol prokurátor z nejakého motívu.

Takéto "službičky" bežne na pokyn nadriadeného vykonal i podriadený prokurátor. V kombinácii s nesvedomitým, resp. "motivovaným" sudcom sa jedná o justičnú smrť obete. Je preto nanajvýš podstatné, aby osoby zastávajúcu tieto kľúčové justičné funkcie boli preukázateľne bezúhonnymi občanmi bez postranných motívov. Preto je správne testovanie policajtov na detektore lži. A práve preto sa ho boja sudcovia a prokurátori.

ČO BY SA STALO V JUSTÍCII PO TOM? ZEMETRASENIE, ALE POZITÍVNE

Výsledkom povinnej previerky sudcov a prokurátorov proti korupcii a zneužitiu právomoci by bezpochyby bolo zemetrasenie v justícii. 

Dovoľujeme si tvrdiť, že 50-70 percent osôb zaostávajúcich tento post by samo zhodilo dobrovoľne talár. Tu nastáva strach, kto potom bude súdiť a dozorovať trestné konanie? Bude udržaná kontinuita v konaniach a nevzniknú prieťahy v konaní?

RADŠEJ MENEJ SKÚSENÝ, ALE AZDA ČESTNEJŠÍ. ČESTNÝCH JE TU NAŠŤASTIE EŠTE STÁLE DOSŤ

Práca prokurátora a sudcu, ak sa vykonáva svedomito, tak je ozaj ťažkou prácou, to nik osobám zostávajúcim túto funkciu neberie. Slovenska republika vychovala množstvo právnikov a slušných ľudí, ktorí dnes fungujú v advokácii, alebo v komerčnej sfére. Títo ľudia by kľudne mohli vykonávať funkciu prokurátora, či sudcu. Samozrejme, všade treba skúsenosti nabrať, človek kým to nedostane do krvi, tak to nemusí byť ideálne, ale poctivou prácou bez postranných úmyslov sa človek prepracuje aj k skúsenosti a vedomostiam potrebným na výkon funkcie.

Ak si má totiž účastník sporu, či obvinený vybrať medzi pokriveným expertom na právo, alebo neskazeným človekom s menej skúsenosťami, tak Vám každý povie, že nie je čo riešiť. Na pochybenie sú tu predsa odvolania a sťažnosti, na korupciu nie.

Držíme palce novej vláde, tak ako v prieskumoch ukazujú aj prieskumné agentúry. Využite svoju moc múdro a vypočujte aj hlas ľudu.

Ceníme si viac úprimného začiatočníka v talári, ako špičkovo vymakaného a podkutého starého podliaka!