Posledné varovanie Európy Rusku

11.10.2020

V piatok 2. októbra vydal Výbor ministrov Rady Európy posledné varovanie pre Ruskú federáciu. Týka sa výkonu rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) o vyplatení náhrady škody občanom Gruzínska, ktorí boli v roku 2006 deportovaní z Ruska.

Všeobecne možno povedať, že termín na vyplatenie kompenzácie vypršal 30. apríla 2019. Výbor ministrov Rady Európy vyhlasuje, že Ruská federácia si túto povinnosť stále neplní. Preto bude Rusko musieť platiť penále za každý omeškaný deň.

Podľa agentúry Interfax Ministerstvo spravodlivosti Gruzínska uviedlo, že ak Rusko nebude súhlasiť s vyplatením stanovenej kompenzácie priamo Gruzínsku alebo sprostredkovaním prostredníctvom Rady Európy do 12. novembra 2020, potom sa na zasadaní Výboru ministrov Rady Európy v decembri 2020 začne konanie, ktoré bude vedené pre prípad nesplnenia povinnosti.

Podľa rozhodnutia veľkej komory štrasburského súdu z 31. januára 2019 je Rusko povinné zaplatiť Gruzínsku ako žalobcovi morálne odškodné 10 miliónov eur za účelom odškodnenia obetí, ktoré boli na jeseň 2006 deportované z Ruskej federácie. Podľa ESĽP ruské orgány porušili práva deportovaných zaručené v článkoch 3, 4 a 5 Európskeho dohovoru (o zákaze mučenia, zákaze otroctva a o práve na slobodu a bezpečnosť osôb).


Ruské ministerstvo spravodlivosti zasa uviedlo, že osoby, ktoré sa nelegálne zdržiavali na území Ruska, boli vyhostené. Nie je to prvýkrát, čo zazneli tieto požiadavky Výboru ministrov Rady Európy. Už skôr im Moskva odpovedala, že nemôže zaplatiť náhradu škody, pretože Tbilisi ešte nevypracovalo mechanizmus na ich výpočet.

Pripomeňme si udalosti z jesene 2006. Vtedy ruské orgány činné v trestnom konaní zadržali niekoľko tisíc ľudí v Petrohrade, Ivanove, Kaluge, Moskve a Krasnodare. Išlo predovšetkým o nelegálnych migrantov - občanov Gruzínska, hoci sa našli aj takí, ktorí sa v Rusku nachádzali legálne.

Všetko sa začalo zatknutím niekoľkých politikov v Gruzínsku v auguste toho roku, ktorí boli považovaní za "pro ruských". Potom boli zatknutí štyria dôstojníci ruskej armády. Gruzínske úrady oznámili zverejnenie "špionážnej siete" pracujúcej v prospech Ruska, ktorá okrem štyroch dôstojníkov zahŕňala ďalších 11 občanov Gruzínska.

Reakcia Moskvy bola tvrdá - z Tbilisi odvolali veľvyslanca Ruskej federácie, zastavili sa všetky druhy dopravy a poštovej komunikácie medzi Ruskom a Gruzínskom. Okrem toho Ruské úrady začali kontroly občanov Gruzínska, ktorí sa nachádzali na území Ruska.

V marci 2007 podali gruzínske orgány sťažnosť proti Rusku na ESĽP. Tbilisi vyčíslilo, že začiatkom novembra 2006 bolo z Ruskej federácie deportovaných najmenej 2 680 občanov Gruzínska. V roku 2015 Gruzínsko požadovalo náhradu škody vo výške viac ako 70 miliónov eur.

V roku 2019 ESĽP dospel k záveru, že deportácia sa dotkla len 1 500 ľudí, medzi ktorých je potrebné rozdeliť náhradu škody vo výške 10 miliónov eur.