Ringelspiel Adriána Szaba alias zabavte sa s Inšpekciou MV SR

03.02.2020

Do redakcie portálu sme dostali veľmi zaujímavé čítanie, s ktorým sa na nás obrátila zúfalá čitateľka. Z čoho je zúfalá? Uverila totiž tomu, že žije v štáte v ktorom sa údajne ctí právo. A teraz si pripadá ako blázon. O čo vlastne ide?

Ešte minulého roku 5.9.2019 sa pani Helena V. obrátila na Úrad inšpekčnej služby Ministerstva vnútra a to priamo na jeho riaditeľa Plk. JUDr. Adrána Szaba s trestným oznámením (TO) na policajnú vyšetrovateľku MVDr. Moniku V. z prešovskej NAKY a znalca zo znaleckého ústavu ÚSI (Ústavu súdneho inžinierstva v Žiline) Prof.Gustáva Kasanického.

Podozrievala ich z toho, že zneužili právomoc verejného činiteľa resp. zabezpečili vyhotovenie nepravdivého znaleckého posudku, na základe čoho bol následne bezdôvodne obvinený jej manžel z účasti na údajnom "porušení povinnosti pri správe cudzieho majetku".

V TO zároveň požiadala aby prípad nešetrila jednotka inšpekcie v Prešove, pre možné personálne prepojenia medzi inšpektorom a vyšetrovateľkou voči ktorej bolo TO podané...

Podľa Trestného poriadku má byť o trestnom oznámení rozhodnuté do 30 dní. Pani Helena trpezlivo čakala. A 25.10.2019 obdržala list od riaditeľa útvaru inšpekcie Odboru inšpekčnej služby Východ plk. JUDr. Ľubomíra Imleja. Obsah listu ju vyšokoval.

Pán plukovník "vyhodnotil" jej trestné oznámenie nie ako v skutočnosti jednoznačne obsahom a formou bolo t.j. ako trestné oznámenie ale ako sťažnosť na postup policajtky a postúpil to "na vybavenie" obratom dozorujúcemu prokurátorovi tej samej vyšetrovateľky - podozrivej z obsahu TO - pričom už z obsahu trestného oznámenia muselo byť pánu plukovníkovi zrejmé, že tento pán prokurátor sa tiež podieľal na prípadnej trestnej činnosti oboch podozrivých uvedených v trestnom oznámení! Pán plukovník sa teda rozhodol, že "cap sa stane záhradníkom" a podozriví si budú sami vyšetrovať svoju podozrivú činnosť!

To, že o žiadnu "sťažnosť" na vyšetrovateľku nešlo, bolo zrejmé, ako z označenia ale najmä z obsahu podania pani Heleny. Navyše sťažnosť na postup policajta v trestnom konaní môže podať iba úzko vymedzený okruh účastníkov trestného konania - a to predsa pán riaditeľ musí poznať ako svoje topánky - pričom pani Helena ani náhodou žiadnou takou osobou nebola! Aby tohto nebolo málo, pán plukovník pridelil vyšetrovanie prípadu inšpektorovi, ktorý zjavne pracuje 4 metre od pracoviska vyšetrovateľky, proti ktorej podanie smerovalo!

Pani Helena po porade s právnikom nenechala takto zjavne odbitú vec apaticky ležať. Hneď 26.10.2019 podala trestné oznámenie riaditeľovi Úradu inšpekčnej služby MV SR Plk. Adriánovi Szabovi, kde popísala svojrázny priebeh "prešetrovania" ňou podaného trestného oznámenia zo septembra 2019 i s jeho prekvapivým rozuzlením a vyslovila podozrenie, že neznámi páchatelia - pravdepodobne osoba, ktorá sa podpisovala ako kpt.Daniš a pripravila podklady pre rozhodnutie plukovníka Imleja - spáchali trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa, pretože takýmto nezákonným konaním popreli je základné právo na konanie pred príslušným orgánom (čl. 46 ods. 1 Ústavy SR právo konať pred súdnym orgánom).

Podstata tohto popretia práva spočívala v tom, že ak by konali podozrivé osoby zákonne a ak aj by nezačali trestné stíhanie a iba odmietli jej trestné oznámenie, bolo by mohla podať sťažnosť proti tomuto rozhodnutiu nezávislemu prokurátorovi, aby ten preskúmal ich postup pri vybavovaní trestného oznámenia. A to si evidentne vyššie uvedení páni nepriali...

Tentoraz Inšpekcii trvalo skoro 3 mesiace, kým pani Helena obdržala odpoveď. A z tej by aj Vás nepochybne roztrhlo od jedu! Páni sa zahrali na kolotoč a toto trestné oznámenie skončilo div sa svet u pána plukovníka Imleja, aby vraj "preskúmal" podozrivú činnosť seba a kpt. Daniša!

A samozrejme zase tá istá pesnička! Pán plukovník v tomto novom podaní pani Heleny nevidel trestné oznámenie ale iba "sťažnosť na postup svojho podriadeného" kpt. Daniša, ktorého konanie už raz sám autorizoval!

A teraz určite nemôžete tušiť, čo vyplodil "inšpektor" po tých skoro 3 mesiacoch. "V tomto postupe (rozumej jeho a kpt.Daniša) neboli zistené pochybenia", pričom navyše uviedol, že aj vyššie uvedený "cap" - dozorujúci prokurátor - ktorému pôvodné trestné oznámenie pani Heleny zo septembra odoslal "na vybavenie" - mu vraj dal za pravdu - "lebo sa s jeho konaním (rozumej plk. Imleja) stotožnil aj prokurátor, ktorý predmetné podanie na Inšpekciu nevrátil a nedal pokyn na ďaľšie konanie v kompetencii Inšpekcii"

Bodaj by mu niečo vracal - aby vyšetrovali aj jeho podiel na prípadnej trestnej činnosti?

Zbláznil sa svet alebo si len páni z Inšpekcie robia z ľudí dobrý deň? Tak takto funguje tá "nezávislá" inšpekcia? Žiadame pána Adriána Szaba, aby sa vecou osobne zaoberal v záujme obnovy dôvery v ním riadenú inštitúciu, pretože sa nám nechce veriť, že sa toto všetko udialo nebodaj s jeho vedomím.

Pani Helena medzi tým podáva Ústavnú sťažnosť na postup tohto zvláštneho štátneho orgánu. O postupe inšpekcie bude informovať aj ministerku vnútra pani Sakovú.

A my Vás budeme priebežne informovať o ďaľšom vývoji situácie..