"Šedá eminencia" na GP SR má pod kontrolou vyšetrovania na Slovenskom pozemkovom fonde?

25.05.2020

Tak sme sa dozvedeli, že sa predsa len bude vyšetrovať podozrenie na veľké rozkrádanie na Slovenskom pozemkovom fonde... Čítajte TU!

Ale ako sa dozviete na konci so značne humoristickým podtónom... Mgr. Peter Šufliarsky, zjavne ako kedysi "šedá eminencia" za kráľa Slnka - kardinál Richelieu - má vplyv naďalej na činnosť Generálnej prokuratúry za časov "kráľa pekla"... a jeho priateľom sa zjavne nič nemôže stať!

Pred nedávnom sme písali o megazlodejine na Slovenskom pozemkovom fonde (SPF). Poľahky, v podstate rovno pred zrakom celej verejnosti vykradli z SPF úradníci spolu s advokátkou cez 700 tis EUR. Zmluva svietila na centrálnom registri zmlúv a napriek tomu nevzbudzovala záujem verejnosti, pretože v nej uvedený podvod bol sofistikovane zamaskovaný v štýle profesora Moriartyho. Čítajte TU!

VYMYSLELI SI ČÍSLA DO ZMLUVY A PODVOD MOHOL POKRAČOVAŤ

Úradníci spolu s advokátkou vymysleli geniálny podvod, ktorý nebolo možné odhaliť pred neskúseným okom, ale len pred osobou znalej advokátskej praxe. Vymysleli spoločne naozaj geniálny plán na ukradnutie rozprávkovej čiastky 712 000€ z SPF! Namiesto sumy, o ktorú v skutočnosti v právnom zastupovaní advokátky išlo v spore kde zastupovala SPF, a to celých 0 € (!) - si títo úradníci spolu s advokátkou mali vymyslieť sumu závratných 14 094 600€, o ktorú údajne malo ísť v trestnom konaní! Táto suma však nebola vymáhaná v trestnom konaní, ale v občianskoprávnom konaní, za ktoré už štát zaplatil neuveriteľnú čiastku celých 1 440 000 €! Bližšie informácie Čítajte TU!

NESTAČILO - BOLO TREBA UKRADNÚŤ ČO SA DÁ

Zúčastneným nestačilo, že sa už vyplatila za právne zastupovanie suma neuveriteľných 1 440 000€, bolo treba ešte viac! Nikdy u nich nie je totiž dosť. Vymysleli si preto, že aj v trestnom konaní vymáhala advokátka rovnakú sumu, z čoho potom vykúzlili ďalšiu neuveriteľnú odmenu 720 000€ s DPH. Reálne však advokátka do podpisu zmluvy nemala nárok ani na odmenu 6 000€! Bolo treba odmenu nafúknuť, tak sa vymyslela čiastka náhrady škody, od ktorej sa odvodzuje odmena. Namiesto v skutočnosti vymáhanej sumy 0 € úradníci dopísali sumu 14 094 600€! A bolo! Odmena advokátky vzrástla zo 100 €, na približne 30 000 € - za jeden úkon právne služby. Takže len jedno pojednávanie, ktorého sa advokátka zúčastnila v trvaní 60 minôt zaplatil daňový poplatník neuveriteľných 30 000€!

ÚRAD VLÁDY SI VYHRNUL RUKÁVY, CHCE OD ČIŽNÁRA VÝSLEDKY!

Oznamovateľ tohto trestného činu, takzvaný whistleblower, dal na vedomie toto trestné oznámenie viacerým orgánom, ako i hlave vlády, ktorá je známa svojim nekompromisným postojom ku rozkrádaniu štátu v akejkoľvek forme. Ten neostal nič dlžný svojmu menu a okamžite postúpil podanie do kancelárie generálneho prokurátora a požiadal ho o informácie ako bude ďalej postupovať.

KAUZA "NAŠICH" ĽUDÍ

Oznamovateľ upozornil, že sa jedná o ďalšiu kauzu "našich" ľudí, ktorí za minulej vládnej garnitúry mohli robiť, čo sa im zachcelo. Dokonca advokátka, vystupujúca v tejto kauze, sa okrem údajne neobyčajnej priazne Mgr. Petra Šufliarskeho z Generálnej prokuratúry SR rada vystatuje, resp. i zastrašuje, že spolupracuje so Slovenskou informačnou službou, ktorá jej má poskytovať vraj krytie v páchaní takejto činnosti.

Tak uvidíme, či naozaj spolupracovník Slovenskej informačnej služby môže beztrestne podojiť tento štát navyše za potlesku generálnej prokuratúry na čele s Jaromírom Čižnárom a ďaľšími "známymi" prokurátormi GP SR....

No predčasne zostarnutý pán sediaci na čele GP SR sa nezaprel. Alebo má jeho "šedá eminencia" na GP SR - "Richelieu" - Mgr. Peter Šufliarsky stále moc, ako hovoria dobre informované zdroje ztamodiaľ... 

Vec má totiž vraj dozorovať Krajská prokuratúra Bratislava. A tam je iste len čistou náhodou námestníčkou manželka pána Mgr. Petra Šufliarskeho! To nevymyslíš! Páni majú stále zmysel pre humor a robia si zjavne dobrý deň z občanov. Dokedy ešte?