Slovensko je vraj menej šťastným miestom na život ako Kosovo!

27.03.2020

Najšťastnejšou krajinou sveta sa v rebríčku zostavovanom OSN už po tretíkrát za sebou stalo Fínsko. Slovensko je na 37. mieste, tesne za Salvadorom, Kosovom a Panamou... Susedné Česko sa však prepracovalo dokonca do druhej desiatky na celkom slušné 19. miesto.

V novom vydaní Svetovej správy o šťastí (World Happiness Report) sa opäť ukázalo, že najspokojnejší sú obyvatelia krajín zo severu Európy. Na druhom mieste sa totiž umiestnilo Dánsko., štvrtý bol Island a piate Nórsko. Medzi nich sa vklínilo iba Švajčiarsko.Na opačnom konci rebríčku 156 vyhodnocovaných krajín skončili Afganistan, Južný Sudán, Zimbabwe, Rwanda a Stredoafrická republika.

Správu na zákazku OSN každoročne pripravuje Columbijská univerzita v New Yorku a jednotlivé krajiny hodnotí na základe takzvaného indexu šťastia. Ten tvoria súhrnne faktory ako napríklad hrubý domáci produkt na obyvateľa, dĺžka života, korupcia, dostupnosť zdravotnej starostlivosti, sloboda rozhodovania, štedrosť spoluobčanov či bezpečnosť v krajine. Správa ale zdôrazňuje, že aj keď väčšina najšťastnejších krajín patrí tiež ku najbohatším, no samotný príjem nie je takým dôležitým faktorom šťastia ako osobná sloboda a podpora spoločnosti.

"Svetová správa o šťastí sa ukázala byť nepostrádateľným nástrojom pre tých, ktorí tvoria politiku a chcú lepšie porozumieť tomu, čo robí ľudí šťastnými," domnieva sa jeden z editorov tohto dokumentu Jeffrey Sachs. Podľa neho je zrejmé, že pre blaho občanov sú dôležité i menej viditeľné veci - ako napríklad dôvera vo vládu, bezpečnosť v krajine alebo dobré vzťahy v komunite.

Slovákov iste neurobí šťastným poznatok, že kým susedné Česko v posledných rokoch, napriek averzii voči Babišovi, trvale stúpa nahor, v roku 2016 bolo 27., predminulý rok 21. a minulý rok 20, kým Slovensko sa potáca okolo toho 37. miesta...

Tohto roku bolo súčasťou správy aj poradie najšťastnejších miest sveta. V ňom prvé miesto zaujali fínske Helsinky, nasledované dánskym Aarhusom a novozélandským Wellingtonom.

Praha skončila 44., tesne za Parížom. Bratislava je 54. a to hneď za ecuadorským Quitom a brazílskym Sao Paulom. A za Bratislavou skončila aj španielska Barcelona. Napríklad ruský St. Petersburg skončil 78. - dve miesta za Moskvou - ale pred Tokiom . Čínsky Shanghaj skončil až 84., Hong-Kong 114. a ukrajinský Kiew na 142. Posledné tri miesta 184.-186. obsadili palestínska Gaza, jemenská Saná a metropola Afganistanu - Kábul.

Na margo tohto hodnotenia miest poznamenávame, že do tohto hodnotenia boli zobrané len také mestá, kde univerzita mala k dispozícii aspoň 300 pozorovateľských správ za posledných 5 rokov.