Smrť podnikateľského Slovenska na obzore!

06.04.2020

Samozrejme smrť Slovenskej republiky ako taká, možná nie je, preto názov článku berte s určitou nadsázkou. Čo však môže spôsobiť neodvratnú ekonomickú smrť Slovenska sa dočítate v ďalších riadkoch. Sme totiž dnes na rázcestí - buď pochováme sami seba - alebo vyštartujeme ekonomicky, ako nikdy doposiaľ v našich dejinách!

Každý ekonóm ale i človek so zdravým sedliackym rozumom si dnes uvedomuje, že dopad koronavírusu nebude to najhoršie, čo nás v nadchádzajúcich mesiacoch a pravdepodobne aj rokoch čaká. Tou najpodstatnejšou hrozbou sú ďalekosiahle ekonomické dopady koronavírusu. Ekonomiky všetkých európskych krajín sa v dôsledku vypuknutia pandémie zbrzdili, ak nie rovno povedať, že zastavili. Zastavenie ekonomiky spôsobuje akútny nedostatok likvidity na strane podnikateľov, nakoľko sa znižuje dopyt po ich tovaroch a službách.

Malé a stredné podniky, ale aj živnostníci sa dostávajú do ekonomických kŕčov a deň po dni spočítavajú vo svojom podnikaní ekonomické straty, ktoré narúšajú aj denný prítok hotovostných platieb. Podnikatelia na jednej strane však majú nezmenenú povinnosť platiť odvody a mzdy svojim zamestnancom, no na strane druhej však nedosahujú adekvátne tržby z predaja tovarov a služieb.

Táto situácia však nebola spôsobená nešikovnosťou podnikateľov, v dôsledku nejakého nezvládnutého podnikateľského rizika ale náhlym a obrovským prepadom trhu, ktorý spôsobili nutné vládne obmedzenia spojené s opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19 ale i vôbec celkový pocit strachu, ktorý zavládol a to tak na trhu komoditnom ako i finančnom.

Niekto v tom všetkom čo sa teraz deje vidí iba nejakého bubáka, niekto zase príležitosť uchopiť iniciatívne žezlo celosvetovej ekonomickej moci. Kto do svojej ekonomiky v tomto čase krízy rýchlo dáva a dosť dáva, dvakrát dáva. Efektívny krízový manažment štátov je teraz na nezaplatenie.

Nemecká spolková republika je práve tá krajina, ktorá sa rozhodla chytiť nekompromisne šancu na budúce ovládnutie globálneho kapitalistického sveta do vlastných rúk. Zacítili najväčšiu príležitosť všetkých dôb - stať sa opäť supermocnosťou ekonomického sveta. Rozhodli sa zachovať všetky svoje ekonomické prevádzky malých a stredných podnikateľov pri živote, aby po dni D - kedy pominie hrozba nákazy COVID-19 - boli životaschopné. Veľkým podnikom zase nemecká vláda garantuje pôžičky vo výške 1 bilióna EUR.

Samozrejmosťou je, že aj platby odvodov za zamestnancov na seba prevzala nemecká vláda a daňové povinnosti podnikateľov sa posúvajú do konca skončenia krízy. Zamestnanci, ktorí zostali doma kvôli výpadku tržieb, alebo z dôvodu opatrení proti COVID-19, budú mať preplatený plat do výšky 80 percent, za podmienky, že podnik týchto zamestnancov neprepustí.

"Nemecko ide natlačiť do ekonomiky a stimulov celých 1,7 bilióna EUR," podľa think - tank spoločnosti Bruegel. Na tento megastimul ekonomiky nemá žiaden problém si Nemecko požičať, jedná sa totiž podľa nemeckých ekonomických stratégov okolo bývalého ministra financií SRN Wolfganga Schaubleho, o investíciu do globálno-strategickej výhody, ktorá je spôsobilá už blízkej budúcnosti pre Nemecko priniesť niekoľkonásobok tohto stimulu späť a to už za niekoľko rokov.

Naproti tejto neobyčajnej akcieschopnosti nemeckej vlády stojí chaotická bohužiaľ skôr len slovná "aktivita" v Slovenskej republike ktorej protagonistami sú jeho lakomí ministri, ktorí si nevidia ďalej od nosa. Nič iné nepočujeme iba úzkostlivé obavy, aby nebodaj nejaký podnikateľ nedostal neoprávnene, akúsi stále ešte nedefinovanú konkrétne pomoc. Základné heslo týchto ministrov je "Radšej nech 10 podnikateľov zahynie, než by sme nebodaj neoprávnene pomohli jednému, kto si to až tak veľmi nezaslúžil!"

Pôvodne Slovenska republika ústami Igora Matoviča najprv proklamovala veľkorysý plán ekonomických opatrení, ktoré boli do určitej miery podobné nemeckým - obsahoval odklad odvodovej povinnosti, plošné preplatenie miezd do výšky 80%, odklad daňovej povinnosti a dokonca DPH. Tento plán sa javil ako racionálny, odvážny a pritom nepochybne vlastenecký. Mnohým ekonómom i podnikateľom odľahlo, taktiež ich zamestnancom. Voliči koalície sa tľapli po ramenách, že ako dobre volili. Všetko to však bolo predčasné... Keď prišlo na lámanie chleba - všetko sa nakoniec zmenilo, nič nebude tak, ako to bolo pôvodne proklamované.

Na čo sa v skutočnosti zvrhol tento pôvodne racionálny a ambiciózny plán? Po vstupoch ďalších koaličných partnerov sa zmenil tento výhľadový a racionálny plán na závistlivý a nezmyselný, prebyrokratizovaný paškvil - nepochybujeme, že z dielne ministra hospodárstva Riša Sulíka a ministra práce a sociálnych vecí Krajniaka ( a ten to nepochybne má od Sulíkovho pobratima a politického tuláka štátneho tajomníka Jozefa Mihála).

Nič zrazu nie je celoplošné, všetko bude osobitne posudzované, sprevádzané rozsiahlou byrokraciou, veď za 14 dní mesiaca apríl chce toto ministerstvo spracovať 1 milión žiadostí od podnikateľských subjektov... Pána Krajniaka napadla celkom zjavne chorá myšlienka - vraj nie sme ako Nemecko, ktoré dáva celoplošne podporu, my na to nemáme - že vraj my dáme pomoc ako "kvapková závlaha" - no zdá sa, že kým natiahne pán minister to svoje byrokratické potrubie tej vymyslenej kvapôčkovej závlahy, tak ani keby v ňom nakoniec kvapkala živá voda - už nebude nikomu nič platná!

Ako keby to celé bolo odkopírované z koalíciou kritizovaného Ficovho obdobia schvaľovania eurodotácii, kde nič nebolo isté, pokiaľ úradník neobdržal svoj desiatok. Naťahovačky, byrokracia, prekáračky a nakoniec skôr než prišla eurodotácia prišla neraz aj smrť ekonomického subjektu. Zo stimulačnej služby sa po malých "zmenách" stala služba medvedia.

Aj teraz je zrejmé, že prehrá štát, prehrajú podnikatelia, prehrajú zamestnanci, rodiny a nakoniec to bude aj prehra celej "reformnej" vlády - a to akú ešte nik u nás v krátkych dejinách nevidel. Je to len malé proroctvo od našej redakcie na báze znalosti ekonomických ukazovateľov a prijímaných kontroverzných vládnych opatrení. Ale ako veľmi by sme si priali, aby sme sa mýlil!

Chaos v organizácii tejto "pomoci" a nepochybne aj zjavná - celkom však v tejto dobe nepochopiteľná - závisť voči podnikateľom, prevládajú ešte aj v momente, kedy je organizačná jasnosť, jednoduchosť, jej rýchlosť a dostatočnosť zo strany štátu tak existenčne nutná.

Nie len kvôli podnikateľom, ale najmä kvôli zamestnancom. Nielen kvôli podnikateľom ale aj štátnemu rozpočtu a jeho budúcim príjmom a to po dni D, kedy hrozba COVID-19 pominie a hospodársky život sa rozbehne tak rýchlo, ako nikdy predtým. Alebo sa pri takomto systéme terajšej pomoci - nerozbehne...

Našim trhom by sa vtedy stal potenciálne každý trh planét, každá krajina, ktorá nevykonala obdobné záchranné opatrenia, To by nutne spôsobilo aj enormný nárast kapitálu pre našu malú Slovenskú republiku. Svetové ekonomiky, ktorých podniky by boli v krachu a zbankrotované, nepochybne okamžite využijú možnosť pre zahraničnú investíciu do našej krajiny so zdravým podnikateľským prostredím, s perfektným vzdelaným, funkčným podhubím v podobe malých a stredných podnikov pre tieto investície. Naše firmy by pri expanzii do zahraničia zase získali lacnú pracovnú silu po zbankrotovanej podnikateľskej sfére s vysokým percentom nezamestnanosti.

Konkurencia z krajín, ktoré zaváhajú v tejto dobe so životodárnou injekciou na podporu svojho hospodárstva malých, stredných ale aj veľkých podnikov by bola na bode mrazu.

Nepochybne však budú tieto štáty odsúdené aj na ekonomické stimuly voči zahraničnému kapitálu. Nič iné im pri zbankrotovanej vlastnej podnikateľskej infraštruktúre ani nezostane. A to by bola šanca pre slovenské firmy, ak... A to je to. Ak nebudeme kvôli váhaniu politických elít práve my v takejto zúfalej situácii!

Páni ministri a pán premiér, určite veľkorysou podporou našich podnikateľov práve v tejto ťažkej dobe celý svet nedobyjeme, ale keď to budete robiť tak, ako doteraz - ustráchane, lakomo a byrokraticky - tak určite dobijeme sami seba. Zostane nám všetkým len povzdychnúť si nad premárnenou šancou Slovenska, roztrhanou v rukách vládnucich byrokratov, úzkoprsých lakomcov a závistlivcov.

Nie nadarmo sa hovorí : "S malými ľuďmi - sa veľké veci robiť nedajú ". 

A dovetok... ku 15.5.2020 sa zo slubovanej pomoci 1 mld € dostalo k ľuďom 37 mil €!