Je nový liek vždy lepší ako starý?

21.11.2019

Pre súčasnosť je charakteristické uvádzanie veľkého množstva nových liekov do medicínskej praxe. V dnešnej dobe sa správy o novom " super" lieku šíria po internete a sociálnych sieťach rýchlosťou blesku. Vzbudzujú nezriedka až prehnané nádeje u pacientov a ich príbuzných.Vzniká tu však viacero praktických - medicínskych aj etických otázok. Pripomeňme, že účinnosť a bezpečnosť nového lieku sa musí pred jeho uvedením do praxe preukázať v klinických skúšaniach. Tieto skúšanie sa však vykonávajú iba u malého počtu osobitne vybraných pacientov. Ak tento liek použijeme v bežnej praxi, výsledok môže byť iný ako sme očakávali. Z uvedeného vyplýva, že najnovší liek nemusí byť vždy účinnejší ale ani bezpečnejší než ten starší, s ktorým sú už dostatočné praktické skúsenosti. Navyše, s každým novým liekom sa aj lekári musia naučiť správne pracovať. Napríklad na základe svojich praktických skúseností správne určiť jeho dávkovanie konkrétnemu pacientovi. Taktiež je nutné zhodnotiť riziko a závažnosť možných nežiaducich účinkov. Veľmi smutným prípadom neslávneho konca nového lieku je kauza VIOXX. VIOXX bol určený na liečbu bolesti. Len V USA ho užívalo 20 mil. pacientov. Mal ohromnú reklamu v masmédiách, jeho logo zdobilo významné tenisové turnaje ako sú Roland Garros a US Open. Avšak potom, čo štúdie preukázali zvýšené riziko zástavy srdca po dlhodobom a nepretržitom užívaní tohto lieku, výrobca MERCK musel po 5 rokoch liek stiahnuť z trhu. Súd v prvom pojednávaní uznal výšku odškodného pre poškodených 250 mil. dolárov. Takže záverom sa skúsme zamyslieť nad touto vetou: Nehaňme všetko staré a nechváľme len to, čo je nové.(ph)