Vývoz jadrového odpadu do Ruska je nezákonný tvrdia nemeckí experti

08.10.2020

Nemeckí experti vykonali právne preskúmanie zákonnosti dodávok ochudobneného uránu do Ruska a dospeli k záveru, že porušuje sankcie EÚ, informuje Das Erste. Faktom je, že tento recyklovateľný materiál patrí do kategórie tovaru s dvojakým použitím, ktorý je možné použiť na civilné aj vojenské účely. Odborníci sú presvedčení, že je "nemožné" vylúčiť možnosť, že Kremeľ z neho bude vyrábať pancierové strely.

Ochrancovia životného prostredia v Rusku a Nemecku sa vždy zhodli na tom, že vývoz ochudobneného uránu je nezákonný, pretože podľa ich názoru hovoríme o obyčajnom jadrovom odpade, uvádza Das Erste. Z pohľadu nemeckých spoločností, vládnych ministerstiev a samotného Berlína nejde vôbec o nejaký "odpad ", ale o recyklovateľné materiály, ktoré sa teoreticky dajú použiť na výrobu nových výrobkov.

Je to však práve tento argument nemeckých orgánov, ktorý by mohol ukončiť vývoz ochudobneného uránu. Faktom je, že sa vďaka svojej hustote tiež používa na výrobu pancierových projektilov, poznamenáva Das Erste. V tejto súvislosti zástupcovia nemeckej strany zelených požadovali právne preskúmanie zákonnosti týchto dodávok. A experti dospeli k záveru, že porušujú proti ruské sankcie EÚ uvalené po pripojení Krymu k Ruskej federácii.

Odborníci sa domnievajú, že ochudobnený urán patrí do kategórie takzvaného tovaru s dvojakým použitím, to znamená, že sa môže používať okrem iného na vojenské účely. Nemecké ministerstvo hospodárstva ubezpečuje, že vykonalo všetko potrebné pre zabezpečenie toho, aby sa suroviny používali "výlučne na civilné účely". Odmietajú však zverejniť podrobnosti tejto previerky s odvolaním sa na "obchodné tajomstvo".

Odborníci pochybujú, že nemecké úrady mohli mať možnosť kontroly na mieste, pretože ochudobnený urán sa dodáva štátnemu podniku v uzavretom meste Novouralsk v Rusku. Existuje zvláštny režim utajenia, vysvetľuje Das Erste. V tejto súvislosti nie je možné na 100 % vylúčiť možnosť použitia surovín na vojenské účely .

Zelení reagovali s rozhorčením na výsledky náležitej previerky nemeckých úradov. "Táto tajná preprava jadrového odpadu je nezákonná a pretože federálne ministerstvo im nevenuje pozornosť, nestávajú sa legitímnejšími," uviedla predsedníčka Výboru pre ekológiu a ochranu životného prostredia Sylvia Kotting-Uhl. Vyzvala nemeckého ministra hospodárstva a energetiky Petra Altmeiera, aby okamžite zastavil dodávky.

Otázka prepravy jadrového odpadu patrí medzi zelenými v Nemecku k dlhodobo diskutovaným témam. Preto úrady trasu vlakov s týmto odpadom utajujú. Známe sú prípady, keď aj napriek tomu zelení blokovali tieto transporty. Rusko patrí k veľmociam, ktoré majú vybudovaný systém likvidácie a uskladňovania rádioaktívneho odpadu. Preto mnohé štáty, medzi nimi aj Slovensko, využívajú nielen nákup jadrového paliva do elektrární od Ruska, ale aj následný transport a likvidáciu vyhoretého paliva v technologickom systéme tejto krajiny. Kým niektoré krajiny, ako Holandsko, Francúzsko, Česko, Slovensko, idú na rozvoj výroby elektrickej energie v jadrových elektrárňach, kancelárka A. Merkelová pod tlakom zelených a verejnosti po Fukušime tento program utlmila. Tak, ako sa zatvárajú tieto elektrárne, bude slabnúť aj problém transportu jadrového paliva. Pritom je potrebné zdôrazniť, že ochudobnený urán je málo nebezpečný z pohľadu rádioaktivity, jeho obrovské nebezpečie vyplýva z chemickej toxicity. Nie je to typický odpad, pretože má následné využitie v niektorých technológiách.

Ochudobnený urán (DU) je urán, v ktorom je okrem hlavnej zložky 238U podiel rádionuklidu 235U znížený na 0,23 % (v porovnaní s prírodným uránom, v ktorom sa 235U nachádza v množstve 0,7 %). Ochudobnený urán je odpadový produkt v procese obohacovania prírodnej uránovej rudy na použitie v jadrových reaktoroch a v jadrových zbraniach. Treba zdôrazniť, že 235U je zdraviu škodlivá zložka.

Pretože ochudobnený urán má hustotu asi 1,7-krát vyššiu ako olovo, používa sa najmä v zbrojárskom priemysle na výplne tankov, guľometov lietadiel, alebo do hrotov balistických zbraní. DU používa často ako vhodná ochrana pred röntgenovým žiarením v nemocniciach, ako aj na výrobu kontajnerov na transport rádioaktívnych zdrojov. V prípade zbraní ich DU činí extrémne tvrdými a schopnými preniknúť do väčšej hĺbky. Kovový DU reaguje chemicky rovnakým spôsobom ako kovový urán so všetkými nekovovými prvkami, s ktorými vytvára kovové zmesi. V práškovej forme sa DU spontánne odparuje pri teplote 600 -700 °C. Škodlivé účinky na zdravie môžu byť spôsobené predovšetkým inhaláciou uránu a jeho chemickou toxicitou (prenikanie do tela). Chemická toxicita môže spôsobovať poškodenie obličiek a iné život ohrozujúcich zlyhaní. (zdroj Wikipédia).

Podľa dostupných zdrojov Rusko zatiaľ zbrane na báze ochudobneného uránu nepoužilo. Ale podľa nemeckých zelených alebo odborníkov by ich vyrobiť na báze nemeckého jadrového odpadu a potom použiť mohlo. Že už zbrane na báze DU použité boli, o tom zelení nehovoria. Pripomeňme si niekoľko "maličkostí":

Po použití hlavíc s obsahom ochudobneného uránu vojskami USA počas vojny v Perzskom zálive v roku 1991 na bombardovanie Kuvajtu a Iraku, sa pokúsila Komisia OSN na ochranu ľudských práv dosiahnuť úplný zákaz použitia zbraní s ochudobneným uránom. Neúspešne. USA, Veľká Británia, Francúzsko a Izrael boli proti.

Ochudobnený urán je vysoko jedovatou látkou, ktorá účinkuje ako tichý zabijak po vdýchnutí hlavne jeho najmenších častíc. Po výbuchu je typická červená farba horenia na povrchu ako aj tvar výbuchu, ktorý sa pri použití ochudobneného uránu rozširuje od základne smerom na strany so spodnou vlnou priamo pri zemi, namiesto typického kónického tvaru, dovrchu. Spojené štáty zhodili prinajmenšom 350 ton ochudobneného uránu na Kuvajt a Irak. Zbrane, ktoré obsahujú ochudobnený urán sú lacné a vysoko účinné. Preniknú aj cez najsilnejšie pancierové vozidlá.

Ak sa aj najmenšie častice ochudobneného uránu vdýchnu a dostanú do krvi, ich ďalším postupom do akýchkoľvek orgánov dochádza k deformáciám, typickým výsledkom ktorých je rakovina a leukémia. Po vojne v Iraku v roku 2003 sa štvrtina detí v postihnutej oblasti narodila s deformitami, a dôsledky na zdravie obyvateľstva a hlavne detí, čo sa týka rakoviny a iných hrôzostrašných následkov, boli horšie ako v Hirošime a Nagasaki.

Ochudobnený urán bol použitý údajne aj v hlaviciach, ktoré boli zhodené na Saudskú Arábiu, Somálsko, Balkán a neskôr Líbyu. Napríklad Irak tvrdí, že rádioaktívny prach, ktorý vzniká po ich explózii, spôsobil 9-násobným nárast prípadov rakoviny v juhoiráckom meste Basra.

Lekár Rokke bol veliteľom odmorovacej jednotky po vojne v Perzskom zálive. Sám bol vystavený expozícii ochudobneným uránom. Z jeho vlastnej jednotky dodnes takmer všetci vymreli. Zhruba každý štvrtý americký vojak utrpel katastrofálne dôsledky na zdraví. Až 700 000 vojakov bolo nasadených a pravdepodobne zasiahnutých toxicky ochudobneným uránom, no vláda ich odmieta testovať a odškodniť.

Niektorí veteráni z vojny v Perzskom zálive si myslia, že choroby, ktoré ich prenasledujú od návratu zo zálivu, má na svedomí práve ochudobnený urán. Tieto sťažnosti sa potvrdili, ale aj keď ich príčinou nie je rádioaktivita, ale toxicita tejto látky - ochudobnený urán je totiž vysoko jedovatý kov a spôsobil znečistenie ovzdušia, v ktorom sa vojaci aliancie pohybovali.