„Zarobili“ nám nesvedomití prokurátori na štyri nemocnice?

26.12.2019

Všetci sme tvory omylné. A za omyly sa obvykle draho platí. S tým bude asi každý voľky - nevoľky súhlasiť. Existuje tu však navidomoči exkluzívna skupina našich spoluobčanov, na ktorú to neplatí. Sú to napodiv prokurátori Slovenskej republiky. Ich počet je cca 1100 a ročne riešia cez 10 000 obvinení osôb podozrivých zo spáchania trestných činov.

Každé povolanie v sebe snúbi oprávnenie niečo konať ale na druhej strane vždy aj zodpovednosť za dôsledky tohto konania. Ak urobí chybu lekár - doplatí na to pacient. Ak urobí chybu prokurátor - obvykle na to doplatí osoba, ktorú prokurátor nespravodlivo obvinil. U pacienta je dôsledkom zlyhania lekára poškodenie zdravia jeho pacienta až nebodaj jeho smrť. V prípade zlyhania prokurátora - je to najmä psychická trauma nespravodlivo obvineného a veľmi často aj trauma celej jeho rodiny, ktoré nezriedka vyústia tiež do rôznych životných tragédii. Rozpad rodiny, choroba, smrť...

Kým však v prípade lekára sú obecne známe postupy, ktorými ho poženú na zodpovednosť, či už poškodení pacienti alebo dohliadacie orgány, tak v prípade prokurátorov sú obdobné postupy pred širokou verejnosťou zahalené rúškom tajomstva.

A pritom napodiv naozaj takéto možnosti, aspoň na papieri, existujú. Aj na prokurátorov je nastavený obrazne povedané "bič zodpovednosti" v podobe vybraných ustanovení zákona č. 154/2001 z.z. o prokurátoroch a či zákona č.153/2001 z.z. o prokuratúre. Prokurátor môže byť podrobený disciplinárnemu konaniu podľa §188 zákona o prokurátoroch najmä, ak konal svoju činnosť tak, že vzbudil oprávnené pochybnosti o jeho svedomitosti alebo tak, že vzbudil oprávnené podozrenie, že nekoná nestranne. Prokurátor vykonáva dozor nad zákonnosťou trestného stíhania a konať má tak, aby sa v konaní nepoškodili práva nikoho, kto je účastníkom konania pred orgánom činným v trestnom konaní. A teda ani práva obvineného. Ak koná inak, asi nik nepovie, že konal svedomite.

Je nepochybné, že "posledným súdom" pre posúdenie zákonnosti a svedomitosti konania prokurátora je trestný súd. Ak obvineného odsúdi - konal prokurátor spravodlivo - zákonne a nepochybne aj svedomito. Ak však súd obžalovaného oslobodí, lebo "skutok sa nestal", je to jasný dôkaz, že trestné konanie proti danej osobe bolo nespravodlivé. Ústavný súd Slovenskej republiky už veľmi jasne ustálil, že v takomto prípade "bolo celé trestné stíhanie nezákonné a to včítane uznesenia o obvinení danej osoby ako i všetkých rozhodnutí prokurátora, ktorými napríklad zamietol sťažnosť obvineného proti obvineniu a pod."  Je navidomoči, že tu prokurátor stíhal človeka, aj keď nemal dôkazy o tom, že skutok, z ktorého ho obvinil sa vôbec stal. 

Čakali by ste, že sa takýmito prípadmi bude detailne zaoberať najmä samotná prokuratúra resp. nadriadení prokurátorov, ktorým sa takýmto spôsobom trestné stíhanie "nevyviedlo". Možno by ste dokonca a to celkom oprávnene čakali, že takíto prokurátori budú mať nebodaj pozastavený platový alebo služobný postup.

Zisťovali sme teda, ako je to naozaj v prokuratúre s už právoplatnými rozhodnutiami v disciplinárnych veciach prokurátorov. Zo stránky Generálnej prokuratúry sme však zistili ohromujúce veci. Za roky 2015-2019 bolo na prokuratúre SR právoplatne ukončených až 28 (slovom - dvadsať osem) disciplinárnych konaní. Desať z toho bolo zastavených. Pre premlčanie. Nadriadení nestihli v dvojročnej lehote od spáchania skutku prokurátorom podať návrh na disciplinárne konanie. Z tých, v ktorých bol predsa len postihnutý prokurátor, boli dve za alkohol. Zvyšné za rôzne formy prieťahov v konaní.

Ak si myslíte, že tam čo i len jedno disciplinárne stíhanie prokurátora bolo za nezákonné rozhodnutia prokurátora v trestnom konaní - tak sa mýlite. Ani jedno. Pritom za roky 2015-2019 boli na Generálnu prokuratúru vznesené finančné nároky za škody a nemajetkové újmy spôsobené nezákonnými rozhodnutiami prokurátorov a to len v  celkom 1 168 nahlásených prípadov v neuveriteľnej sume 86 898 639 EUR! Za to by sa dali postaviť štyri nové nemocnice. A každým rokom to geometricky rastie.

Všetky tieto nároky sú podchytené v evidencii MF SR podľa § 26 zákona č. 514/2003 z.z. o náhrade škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím štátu, v tomto prípade v zastúpení GP SR. Ako nám potvrdila samotná Generálna prokuratúra,  zatiaľ z týchto uplatnených nárokov občanov postihnutých nezákonnými rozhodnutiami prokurátorov Generálna prokuratúra vyplatila len 1 903 944 €.

Budeme ďalej zisťovať, ako prokuratúra zosobňuje tieto škody podľa § 22 ods. 1 písm.c/ zákona č.514/2003 z.z. samotným vinníkom - jednotlivým prokurátorom zodpovedným za vydanie nezákonného rozhodnutia . Lebo zjavne, disciplinárne nástroje v rukách terajšieho vedenia GP SR, na takúto elementárnu a spravodlivú vec neslúžia. Asi to majú zaplatiť daňoví poplatníci? Zostane to zase na ich pleciach? Čo na to páni “garanti zákonnosti”?

Ale tu samozrejme nejde len o materiálnu satisfakciu ublíženým - nespravodlivo obviňovaným osobám. Ide aj o potrebu sústavnej morálnej a odbornej očisty prokuratúry SR v očiach verejnosti. Tak ako pozostalí po pacientovi, ktorému ublížil neodborným a nesvedomitým prístupom lekár, nepríjmu argument, že iní lekári predsa iným pacientom pomohli, tak ani poškodení nezakonným postupom prokurátora nebudú uspokojení tvrdením,  že väčšinou prokurátori konajú zákonne. A už tobôž neakceptujú, že protizákonne konajúci prokurátori často dokonca služobne postupujú... 

No celkovo sa zdá však, že súčasné vedenie prokuratúry názory nespravodlivo nezákonne obvinených osôb ani za máčny mak nezaujímajú. Dokedy?