Zmena stravovacích zvykov po bruselsky?

16.01.2021

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín vyhlásil žlté múčne červy za bezpečné pre ľudskú konzumáciu, uvádza The Guardian.

Ako poznamenávajú noviny, toto rozhodnutie by mohlo dať podnet na hromadnú výrobu produktov z týchto lariev hmyzu v celej Európe. Odborníci sa domnievajú, že takéto jedlo sa môže stať spoľahlivou a ekologickou náhradou za tradičné zdroje bielkovín, informujú noviny.

V Európe sa čoskoro môže masovo vyrábať občerstvenie, smoothies, sušienky, cestoviny a hamburgery zo žltých červov, uviedol The Guardian. Podľa denníka boli tieto larvy múky chrobáka prvým hmyzom, ktorý Európska agentúra pre bezpečnosť potravín vyhlásila za bezpečný pre ľudskú spotrebu. Takéto pochúťky však nemusia byť užitočné pre každého. U alergikov na krevety a roztoče sa pravdepodobne vyskytne podobná reakcia aj po konzumácii lariev múčiara obyčajného (tenebrio molitor).

Očakáva sa, že znalecký posudok Európskej agentúry pre bezpečnosť potravín povedie k schváleniu žltého múčneho červa (larva múčiara obyčajného) ako produktu vhodného na predaj v supermarketoch a na uskladnenie v kuchyniach na celom kontinente. Tento hmyz s vysokým obsahom bielkovín, tukov a vlákniny by mohol v budúcnosti predstavovať potenciálne lacný a udržateľný zdroj potravy. Hovorí sa, že po vysušení tieto larvy chutia ako arašidy.

Treba pripomenúť, že dnes je potenciál tohto vysoko proteínového jedla obmedzený deficitom súhlasu celej EÚ. Predaj hmyzu je zakázaný vo Francúzsku, Nemecku, Taliansku a Španielsku, ako aj v ďalších európskych krajinách. Bez súhlasu Európskej bezpečnostnej agentúry by im hrozil zákaz predaja v aj iných častiach EÚ.

Potraviny z hmyzu sa už dlho považujú za čiastočné riešenie znižovania emisií skleníkových plynov z výroby potravín, pripomína The Guardian. Žltý múčny červ je larválna forma múčiara obyčajného. Na produkčných farmách sa tieto larvy zvyčajne kŕmia pšeničnou múkou alebo otrubami, hoci sú všežravé a nepohrdnú ničím.

Podľa ekonomického experta na štatistiku a profesora na Bolonskej univerzite M. Mazzokiho: "Existujú jasné environmentálne a ekonomické výhody nahradenia tradičných zdrojov živočíšnych bielkovín tými, ktoré vyžadujú menej krmiva, produkujú menej odpadu a vedú k menším emisiám skleníkových plynov. Zníženie nákladov a cien môže zlepšiť potravinovú bezpečnosť a nový dopyt vytvorí ďalšie ekonomické príležitosti, a to všetko môže ovplyvniť existujúce odvetvia."

Údajne bolo Európskej agentúre pre bezpečnosť potravín predložených celkovo 15 žiadostí o schválenie výrobkov na báze hmyzu. Štyri z nich sú v záverečnej fáze procesu: čerstvé a sušené cvrčky, kobylky a potemníci. 

Po zverejnení stanoviska agentúry má Európska komisia sedem mesiacov na to, aby predložila návrh povolenia, o ktorom sa potom bude hlasovať medzi členskými štátmi.

G. Sogari, výskumník sociálneho a spotrebiteľského správania sa na univerzite v Parme, sa domnieva, že nechuť mnohých spotrebiteľov k jedlám vyrobeným z hmyzu môže časom zmiznúť: "Z našej sociálnej a kultúrnej skúsenosti vyplývajú kognitívne dôvody, vďaka ktorým je predstava konzumácie hmyzu pre mnohých Európanov odpudivá. Tento prístup sa môže časom a pod vplyvom prostredia zmeniť."

Podľa novín sa sušené žlté múčne červy môžu jesť ako občerstvenie a majú rôzne príchute. Drvený hmyz sa dá navyše použiť ako náhrada múky do dezertov a zvyšné celé sušené červy sa dajú použiť na ich ozdobu.

Chrústy sú lahôdka, ale dobrý biftek to nenahradí. Len nás ľaká, že pri honbe za nulovou uhlíkovou stopou EÚ v budúcnosti rýchlo schváli takéto typy potravy. 

Živo si vieme predstaviť, ako v roku 2035 bude kráčať v Bruseli zástup demonštrantov s transparentom: "Aspoň ten viedenský rezeň so zemiakovým šalátom nám nechajte!"