MORÁLKA, SPRAVODLIVOSŤ, JUSTÍCIA

Ako vyplynulo z komunikácie Mariána K. predloženej prokurátorom Jánom Šantom na pojednávaní pred Špecializovaným trestným súdom, tak Marián K. mal komunikovať a vybavovať veci cez ďalších sprostredkovateľov, ktorí využívali svoje osobné väzby na sudcov a predsedov súdov na ovplyvnenie výsledkov súdnych sporov.

Pri politicky citlivých prípadoch má slovo prokurátorov väčšiu váhu ako rozhodovanie sudcov. O to väčším problémom je preto zaostávanie prokuratúry v transparentnosti.