STANOVISKÁ A NÁZORY 

Zverejenené príspevky neodrážajú vlastné stanoviská     redakcie

Médiá sa predháňajú v tom, ktoré z nich prinesie prvé novú, najlepšie ešte strašnejšiu správu ako včera o priebehu coronavírusovej nákazy, a je jedno v akej krajine sa údajne mala vyskytnúť. Tak sa obyčajní ľudia ocitajú, zo všetkých tých správ, až na samotnej hranici paniky.

Ono je to vlastne jedno, aký eufemizmus použijete. Žijeme v krajine, kde sudcovia a prokurátori získali neobmedzenú moc. Mnohí si žijú nad pomery a ani sa tým netaja. Neobmedzujú ich ústava a zákony, ale len nepísané pravidlá a vplyv vo vnútri klanu.

Majú taktiež nádej? Dnes sme sa dozvedeli pozitívnu informáciu . Pán dosluhujúci premiér zachránil 4 deti. Podpísal totiž výnos , ktorý umožňuje podanie neregistrovaného lieku a zároveň jeho preplatenie zdravotnou poisťovňou. Je to naozaj ušľachtilý skutok, a sme šťastní že deti trpiace SMA dostali šancu žiť.

Po nástupe Dzurindovej vlády v novembri 1998 stála pred nami rovnaká úloha - radikálna výmena vedenia ministerstva a polície a operatívne začatie vyšetrovania najvypuklejších mečiarovsko -lexovských káuz. Vtedy nikto z nás, ktorí sme sa na tejto výmene podieľali nezapochyboval o tom, že musí prísť k radikálnej a bezpardónovej výmene na všetkých...