STANOVISKÁ A NÁZORY 

Zverejenené príspevky neodrážajú vlastné stanoviská     redakcie

Majú taktiež nádej? Dnes sme sa dozvedeli pozitívnu informáciu . Pán dosluhujúci premiér zachránil 4 deti. Podpísal totiž výnos , ktorý umožňuje podanie neregistrovaného lieku a zároveň jeho preplatenie zdravotnou poisťovňou. Je to naozaj ušľachtilý skutok, a sme šťastní že deti trpiace SMA dostali šancu žiť.

Po nástupe Dzurindovej vlády v novembri 1998 stála pred nami rovnaká úloha - radikálna výmena vedenia ministerstva a polície a operatívne začatie vyšetrovania najvypuklejších mečiarovsko -lexovských káuz. Vtedy nikto z nás, ktorí sme sa na tejto výmene podieľali nezapochyboval o tom, že musí prísť k radikálnej a bezpardónovej výmene na všetkých...