Ach tie symboly

15.04.2020

V dejinách sa objavujú osobnosti, ktoré v tej-ktorej dobe vynikli nad ostatnými a do určitej miery sa stali symbolmi, či už v politike, alebo vo vede, umení, športe. Stalo sa zvykom, že takýmto osobnostiam, ale aj určitým dejinným udalostiam, odhaľujeme pamätné tabule, sochy, busty, pamätníky.

Aby ich potom naši potomkovia mohli odstraňovať, ničiť, dávať do depozitárov. Ako symboly zla a temna v našich dejinách. Väčšinou na to doplatia politici. Cyklus obmeny symbolov sa opakuje po sínusoíde pravidelne už storočia.

A tak po roku 1918 sa odstraňovali symboly monarchie a sochy mocnára, za tzv. Slovenského štátu zasa sochy Masaryka, za socializmu sochy Štefánika, či Hlinku. Po nežnej revolúcii zmizli sochy V. I. Lenina, ale aj J. Fučíka, z depozitov sa zase vybrali sochy Masaryka a Štefánika, Leninova trieda sa zmenila na Európsku, menili sa hromadne názvy ulíc, aj keď neznalosť radných v oblasti novodobých dejín zapríčinila, že niektoré názvy napodiv ostali (napr. Bašťovanského ulica). Proste svetská sláva - poľná tráva...

V nadväznosti na to sa menili občianske preukazy, pečiatky, hlavičkové listy - pomerne nie lacná záležitosť. Človek so sedliackym rozumom si povedal: "Prečo nepomenovať ulice neutrálne, aby voči ich názvu nikto nemal námietky. Napríklad Cuketová ulica, alebo Námestie Večnej lásky?" Cyklus sa však nezastavil. Vznikli nové pomenovania podľa iných osobností, v posledných rokoch napríklad každé mesto v Čechách sa bilo, aby mohlo mať aspoň niečo pomenované po exprezidentovi Václavovi Havlovi.

Po 2. svetovej vojne na území Československa vznikli stovky pamätníkov, aby sa nezabudlo na tých, ktorí svojím životom vykúpili našu slobodu. Obyvatelia väčšinou na sviatok Všetkých svätých sa zastavia, zapália sviečku...

V roku 1980 Pražania dali postaviť pamätník čestnému občanovi Prahy, nositeľovi najvyššieho čs. vyznamenania udeleného prezidentom Benešom, maršalovi I. S. Konevovi, ktorého vojska prišli na pomoc Prahe a ešte 11. 5. 1945 čistili po Prahe aj stredné Čechy

od zvyškov fašistického zoskupenia Mitte poľného maršala Ferdinanda Schörnera. V poslednej dobe niektorí českí historici začali interpretovať "povstanie českého ľudu" inak. Údajne už 4. 5. 1945 bola podpísaná dohoda medzi povstalcami a nemeckými vojskami o prímerí, a tak Červená armáda už prišla "po funuse". Praha sa vraj oslobodila sama. Humorne vyznieva názor, že po zuby ozbrojené SS jednotky sa vzdali robotníkom, železničiarom a úradníkom vyzbrojeným jednoduchými puškami. A československý rozhlas do toho volal o pomoc Červenú armádu. Hlavne, že sa povstanie začalo volaním Českého rozhlasu: "Praha volá pomoc!"

V súvislosti so 75. výročím konca druhej svetovej vojny silnejú snahy o revíziu jej výsledkov. Aj Európska únia na čele s Nemeckom prijala Uznesenie Európskeho parlamentu o 80. výročí začatia druhej svetovej vojny a dôležitosti európskeho historického povedomia pre budúcnosť Európy (2019/2819(RSP)). Údajne 2. svetovú vojnu začali ZSSR a Nemecko podpísaním paktu Ribentrop - Molotov.

A do služieb dezinterpretácií sa dali stovky politikov, pseudohistorikov a pisálkov. Uveďme len príklad, že v historickom prehľade 11. 4. 2020 nemenované mienkotvorné médium uvádza, že mesto Martin oslobodili ukrajinské a rumunské vojská (o 10 rokov to už budú ukrajinské vojská Stepana Banderu), pričom správne malo byť vojská 2. a 4. ukrajinského frontu, rumunská armáda a vojská 1. československého armádneho zboru. Lenže armádny zbor L. Svobodu sa teraz nenosí, tak ako pred 40 rokmi sa nesmelo hovoriť o československom západnom odboji. Pisálkovia nepochopili, že sovietska armáda uvedené fronty nepomenovala podľa ich národnostného zloženia ale podľa smeru odkiaľ útočili. Tak ukrajinský front nebol zložený z Ukrajincov a bieloruský front z Bielorusov...

3. apríla 2020 bola socha osloboditeľa Prahy maršala Koneva odstránená. Bývalý minister českej vlády a diplomat Jaroslav Bašta k tomu povedal: "Česká vláda stráca monopol na určenie rázu zahraničnej politiky, čomu značne prispieva aktívne vmešovanie komunálnych činiteľov do vzťahov s inými štátmi."Ďalej diplomat varuje: "Štát sa začne rozpadať na prvočiniteľov, teda samosprávne celky, v prípade Prahy riadené pubertálne sa správajúcou politickou reprezentáciou primárne zameranou proti vlastným občanom". Zrejme mal na mysli aktivity primátora Prahy voči Číne, či premenovanie námestia Pod Kaštany pred Ruskou ambasádou podľa opozičného politika Nemcova, a samozrejme vyčíňanie starostu Prahy 6 Ondřeje Kolářa v súvislosti s pomníkom maršala Koneva, ku ktorému niektorí politici poznamenali: "Je to buď idiot, alebo lokajsky plní príkazy zvonku".Skúste si o tom urobiť názor.

Podľa wikipédie je Ondřej Kolář (*1984) český politik, právnik a od roku 2014 starosta MČ Praha 6 za TOP 09. Je synom diplomata Petra Kolářa. V mladosti žil v Nórsku, Švédsku a Írsku. Študoval na UK v Prahe, práva na ZČU v Plzni, potom vo Washingtone a Dubline. Vo veku 27 rokov sa stal tajomníkom predsedu TOP 09 Karla Schwarzenberga. V roku 2014 doviedol subjekt k víťazstvu v komunálnych voľbách a stal sa starostom MČ Praha 6. V roku 2016 sa ostro ohradil voči návšteve čínskeho prezidenta, v roku 2017 mu radnica zaplatila 50 000 Kč, aby mu Playboy zverejnil rozhovor. V roku 2017 odhalil základný kameň pomníku Márie Terézie pri Prašnom moste, zákazka vyšla MČ na 4 mil. Kč. Poliatie sochy Koneva červenou farbou v roku 2019 prehlásil za provokáciu Ruskej ambasády, aby následne dal hlasovať za odstránenie sochy.

Zneužitie koronavírusu

Čo má spoločné socha maršala Koneva a koronavírus? Ondřej Kolář zbabelo využil núdzový stav, kedy je zákaz zhromažďovania, pretože inak by mu hrozili za jeho hrdinský počin demonštrácie. A tak 3. 4. 2020 v ranných hodinách soche maršala Ivana Stepanoviča Koneva bola v tichosti demontovaná a odvezená preč. Spokojný Kolář k tomu huncútsky vyhlásil, že "Konev musel odísť, lebo nemal rúško. A zákon platí pre každého." Následne bol jeho čin ohodnotený verejnosťou ako snaha 1) o prepisovanie dejín 2. svetovej vojny, 2) o príspevok na rehabilitáciu nemeckého nacizmu.

V roku 1993 podpísali prezidenti Václav Havel a Boris Jelcin zmluvu o priateľstve a spolupráci. Jej súčasťou je starostlivosť o pamätníky a hroby sovietskych veteránov a hrdinov. Ruská federácia tvrdí, že Česká republika túto zmluvu v prípade demontáže sochy Koneva porušila. České ministerstvo zahraničia sa vynašlo a hovorí, že k porušeniu nedošlo, lebo socha Koneva z roku 1980 nie je pamätník a nespadá pod dikciu tejto zmluvy.

Okrem ostrej nóty Ruského veľvyslanectva, prezident Putin podpísal nový zákon. Tu treba uviesť, že USA už dávno majú takýto zákon, na základe ktorého môžu stíhať každého, kto poškodí symboly, pamätníky veteránov USA doma aj v zahraničí. Takže tieto štáty takýmto spôsobom bránia svoje symboly, históriu a národnú pamäť. Na základe nového zákona Sergej Šojgu, minister národnej obrany Ruska, požiadal príslušné úrady o otvorenie stíhania Ondřeja Kolářa a ďalších osôb. Pokiaľ by bol starosta MČ Praha 6 obvinený, mohol by na neho byť vydaný medzinárodný zatykač.

"Hrdina" Ondřej Kolář požiadal diplomaciu, aby sa ohradila voči jeho trestnému stíhaniu a zaštítil sa otcom. Otec a diplomat Petr Kolář sa vyjadril, že sa obáva o svojho syna, pretože pozná, čo dokáže ruská rozviedka, viď prípad Skripaľa a jeho otravy novičokom). Celá záležitosť je úsmevná - synáčik niečo vyvedie a príde za tatkom, aby to vyžehlil. Pritom ruská rozviedka má určite iné problémy, ako riešiť malého českého komunálneho politika.

V poslednej dobe dochádza k očierňovaniu niektorých ruských vojvodcov. Predovšetkým sa jedná o maršala Žukova a Koneva. Treba si uvedomiť, že to neboli politici, ale vojaci, ktorí plnia rozkazy. Niektorí žurnalisti majú problémy, že vraj neboli chránené ľudské práva vojakov, ktorých hnali do útokov. Akoby Rommel, Paulus, Mongomery, či Paton pred útokom slušne požiadali vojakov o dovolenie ich poslať do útoku. Bola vojna! Nemecko napadlo rad štátov a bolo treba sa brániť. Vojská maršala Koneva bojovali na najťažších úsekoch, a preto mali aj najväčšie straty. Napríklad otáľanie s otvorením západného frontu umožnilo Hitlerovi premiestniť 70 divízií na východný front.

Kto bol Ivan Stepanovič Konev?

Maršal ZSSR bojoval už v prvej svetovej vojne a neskôr bol komisárom počas občianskej vojny. Potom velil jednotkám od brigády po vojenský okruh. Na začiatku Veľkej vlasteneckej vojny velil 19. armáde Západného frontu a v roku 1941 utrpeli po napadnutí Nemeckom jeho vojská drvivé porážky. Pred popravou ho zachránil maršal Žukov, ktorý si ho vyžiadal za svojho zástupcu. Velil Kalininskému a Severozápadnému frontu, aby v bitke u Kurska viedol k víťazstvu Stepný front. Neskôr velil 2. ukrajinskému frontu a 1. ukrajinskému frontu, s ktorým sa zúčastnil oslobodzovania sovietskych miest, neskôr operácií v Poľsku, bitke o Berlín a na konci vojny pražskej operácie.

Po vojne prešiel niektorými vojenskými funkciami. V roku 1955 - 60 bol hlavným veliteľom vojsk Varšavskej zmluvy a zúčastnil sa na potlačení Maďarského poslania. Potom ešte do r. 1962 velil Skupine sovietskych vojsk v NDR. Následne odišiel do dôchodku. Zomrel v roku 1973. S prezidentom ČSSR Ludvíkom Svobodom ho spájalo priateľstvo zo spoločných bojov proti nemeckej nacistickej armáde.

Namiesto záveru

Píše sa rok 2040. Náměstí Něžné revoluce práve premenovali na Náměstí Přátelství. 15. januára primátor Prahy Andrej Kollár odhalí "Památník obětí amnestie z roku 1990". Zároveň boli v noci strhnuté pamätné tabule a busty politikov z tohto obdobia nežnej revolúcie.

Dedko Ondřej sedí na Letnej V Prahe 6 pri "Památníku vítězství 1945" a s vnúčikom Petrom sa dívajú na Vltavu. "Vieš Peťo, na tomto mieste stál kedysi pomník diktátora Stalina a od roku 1991 Metronóm. Potom sme zbúrali sochu Koneva na Námestí Interbrigadistov a museli sme ho nahradiť Pamätníkom víťazstva. Ale medzitým moja Radnica už mala zmluvu na parkovací dom na tomto námestí, a tak sme Pamätník postavili na Letnej," vysvetľuje dedo. "A kto oslobodil Prahu?" je zvedavý Petr. "To symbolizujú títo traja vojaci. Bola to Ruská oslobodenecká armáda generála Vlasova, Ukrajinská povstalecká armáda Stepana Banderu a tretí vojak symbolizuje nemeckých antifašistov," vysvetľuje hrdý dedko.