KAUZY

"Vtedy kričte, že sa deje neprávosť, keď sa bude diať druhému - keď sa bude diať Vám - bude už pozde! 
(kardinál Ratzinger - pápež Benedik XVI.)

21. storočie je poznamenané zvýšeným prejavom fašizmu nielen skupín obyvateľstva, ale aj vznikom extrémnych politických strán, či polovojenských zoskupení. Z histórie vieme, že hospodárske krízy boli príčinou oslabenia funkcie štátu a nespokojnosť ľudí podchytili radikálne strany. Po COVID-19 príde hospodárska kríza veľkého rozsahu.

Ako sme pred časom spomínali, pracuje náš investigatívny tím na veľkej kauze rozkradnutia najmenej 700 000 € bývalým vedením Slovenského pozemkového fondu (SPF) a advokátkou zastupujúcou SPF v súdnych konaniach.

Generálny riaditeľ Slovenskej pošty pán Helexa sa konečne dosmial a skončil. Oficiálne doplatil na takzvané "manažérske zlyhania"... Naozaj to však je asi preto, lebo sa mu nedožičilo, aby naplnil našu predpoveď a zabil svojimi nedomyslenými "opatreniami" prvého slovenského dôchodcu... Čítajte TU!

Slavia capital je jedna z mocných oligarchických skupín, ktorá mala blízko aj ku SNS, tak ako ku strane SMER. V podstate sa dá povedať, že bývalá vládna koalícia a je úradníci mali blízko ku všetkým skupinám, či jednotlivcom, čo vedeli, čo sa sluší a patrí, ak žiadajú výhodu od štátu. Stačí si len domyslieť, vo svetle akcie BÚRKA (korupční...

"Ak z výsledkov analýz (vláda) zistí, že najefektívnejšie by zločinnosti príslušníkov bezpečnostných a ozbrojených zborov dokázala čeliť takzvaná Generálna inšpekcia bezpečnostných zborov, navrhne legislatívne zmeny vedúce k jej vzniku. Jej súčasťou by boli aj operatívne zložky v jednotlivých rezortoch," uvádza sa v programovom vyhlásení vlády...