KAUZY

"Vtedy kričte, že sa deje neprávosť, keď sa bude diať druhému - keď sa bude diať Vám - bude už pozde! 
(kardinál Ratzinger - pápež Benedik XVI.)

Keď bol Ing. Jaroslav Polaček zvolený za primátora mesta Košice, uvedomil si koľko práce ho čaká. A tak si dal navrhnúť po 2 mesiacoch viceprimátorom Marcelom Gibódom zvýšenie platu o 40 % (za zvýšenie hlasovali dve tretiny poslancov). V roku 2019 poberal 5 316 eur mesačne. K tomu treba pripočítať 70 000 eur ročne na reprezentáciu mesta. Po...

Nie, nemajte strach. V tomto príspevku nepôjde o to, že primátor Košíc v rámci pitného režimu pije vodu. Veď, ako sme uviedli predtým, podľa účtov z repre fondu skôr holduje pivu Pilsner Urquel alebo šnapsu za 8 a viac eur a má na to 70 000 eur. Čítajte TU! Uznáte, že pitím vody by asi ťažko tento fond...

Pre menej znalých znalecký ústav je inštitúcia, ktorá pre potreby orgánov činných v trestnom konaní a súdov vykonáva znalecké posudky v obzvlášť zložitých prípadoch alebo keď treba preskúmať výsledky iných znalcov. Za takýto znalecký ústav sa vydáva aj Ústav súdneho inžinierstva pri Žilinskej univerzite, ktorý riadi prof.Ing.Gustáva K.

Slovensko bolo traumatizované ťažkým kolapsom viery v spravodlivosť. Ukázalo sa to, čo tušil celý národ, čo všetci vedeli, ale nik o tom radšej otvorene nehovoril. Skutočnosť, že nám ukradli štát a že to tušili všetci občania je odstrašujúca, demotivujúca, likvidujúca, zdrvujúca.
Celý prípad je popísaný podrobnejšie v článku na ďalšej strane, kde...

Slovensko bolo traumatizované ťažkým kolapsom viery v spravodlivosť. Ukázalo sa to, čo tušil celý národ, čo všetci vedeli, ale nik o tom radšej otvorene nehovoril. Skutočnosť, že nám ukradli štát a že to tušili všetci občania je odstrašujúca, demotivujúca, likvidujúca, zdrvujúca.