STANOVISKÁ A NÁZORY 

Zverejenené príspevky neodrážajú vlastné stanoviská     redakcie

Proti cenzúre

10.07.2020

V Spojených štátoch a Európe sa otvorila debata, ktorá tu dlho chýbala. Desiatky novinárov, spisovateľov a vedcov (prevažne ľavicových a liberálnych) upozornili na nárast kultúry netolerancie, cenzúry a výsmechu voči názorom, ktoré nezapadajú do dogiem progresívnych aktivistov.

Dočítal som sa v nej v čl. 1, 6., že "Autorom záverečnej práce je študent vysokej školy. Autor vypracúva záverečnú prácu podľa vnútorných predpisov SEVŠ, rešpektuje autorské práva a zodpovedá za originalitu záverečnej práce. Záverečná práca je samostatnou prácou študenta, ktorú vypracúva pod vedením vedúceho, resp. školiteľa záverečnej práce."...

Ak by exministerka Matečná nemala "poňatia" o zločinoch v Poľnohospodárskej platobnej agentúre, tak musela byť hluchá, slepá a aj nemá. Hlúposť nepripúšťam, vzhľadom na jej síce fundovane sa tváriace obhajobné rečí, ktoré boli skôr sofistikovaným skrývaním reality.

Médiá sa predháňajú v tom, ktoré z nich prinesie prvé novú, najlepšie ešte strašnejšiu správu ako včera o priebehu coronavírusovej nákazy, a je jedno v akej krajine sa údajne mala vyskytnúť. Tak sa obyčajní ľudia ocitajú, zo všetkých tých správ, až na samotnej hranici paniky.

Ono je to vlastne jedno, aký eufemizmus použijete. Žijeme v krajine, kde sudcovia a prokurátori získali neobmedzenú moc. Mnohí si žijú nad pomery a ani sa tým netaja. Neobmedzujú ich ústava a zákony, ale len nepísané pravidlá a vplyv vo vnútri klanu.

Majú taktiež nádej? Dnes sme sa dozvedeli pozitívnu informáciu . Pán dosluhujúci premiér zachránil 4 deti. Podpísal totiž výnos , ktorý umožňuje podanie neregistrovaného lieku a zároveň jeho preplatenie zdravotnou poisťovňou. Je to naozaj ušľachtilý skutok, a sme šťastní že deti trpiace SMA dostali šancu žiť.