Mainstream zase zavádza a GP SR sa bráni

15.11.2021
Generálna prokuratúra SR sa dôrazne ohradzuje voči nepravdivým a manipulatívnym tvrdeniam, ktoré uviedol Peter Kováč (ďalej len "redaktor") v článku s názvom "Žilinka brzdí koniec stíhania vyšetrovateľov", uverejnenom v denníku SME dňa 15.11. 2021. Klamstvom je už samotný nadpis článku, podľa ktorého generálny prokurátor Maroš Žilinka brzdí koniec stíhania vyšetrovateľov, čo je spôsobené buď neznalosťou redaktora, alebo v horšom prípade zámerom poškodiť osobu generálneho prokurátora SR a štátny orgán, na čele ktorého stojí. 
 

Prinášame stanovisko GP SR v plnom znení:
”Ide o sugestívne vyjadrenie redaktora, ktoré má u čitateľa v rozpore so skutočnosťou navodiť dojem, že dochádza k porušovaniu zákona a to priamo zo strany generálneho prokurátora SR, pri podsúvaní jediného správneho spôsobu rozhodnutia vo veci.

V prvom rade treba zdôrazniť, že v súlade s internými predpismi prokuratúry o sťažnostiach obvinených, rovnako ako aj v iných prípadoch, koná a rozhoduje v mene generálneho prokurátora SR prokurátor generálnej prokuratúry, ktorému bola vec pridelená.

V posudzovanom prípade bol vyšetrovací spis o rozsahu približne 2 300 strán Generálnej prokuratúre SR, ako príslušnému sťažnostnému orgánu, spolu so sťažnosťami obvinených, predložený pred 10 pracovnými dňami, pričom kvalifikované a zákonu zodpovedajúce rozhodnutie si vyžaduje primeraný čas, preto vyvolávanie obrazu prieťahov v konaní o sťažnostiach, či dokonca o brzdení rozhodnutia, je absurdné a zavádzajúce.

Rovnako zavádzajúce a nepravdivé je aj tvrdenie redaktora, že "Žilinku urguje aj šéf polície" a že "o doriešenie situácie okolo vyšetrovateľov žiadal tento týždeň Žilinku už aj policajný prezident Štefan Hamran." O takejto žiadosti povereného prezidenta Policajného zboru, ktorý ani nedisponuje oprávnením "urgovať rozhodnutie generálneho prokurátora", nemá Generálna prokuratúra SR žiadnu vedomosť a nebola jej doručená.

Generálna prokuratúra SR preto považuje spomínaný článok za tendenčný a manipulatívny, s cieľom nielen očierniť orgány prokuratúry, ale aj neprípustným spôsobom manipulovať verejnosť a ovplyvňovať spôsob rozhodnutia vo veci. Generálna prokuratúra SR však pri rozhodovaní tejto mediálnej manipulácii nepodľahne. Vzhľadom na chýbajúcu objektívnu interpretácia faktov, prístup redaktora považujeme za rozporný so základnými princípmi novinárskej etiky.”