Ako sa kradlo za XY, tak sa kradne za ... alebo tomu urobí konečne Žilinka koniec?

31.01.2021

Ako sme pred časom spomínali, pracuje náš investigatívny tím na veľkej kauze rozkradnutia najmenej 700 000 € bývalým vedením Slovenského pozemkového fondu (SPF) a advokátkou zastupujúcou SPF v súdnych konaniach.

SOFISTIKOVANÁ SPRENEVERA ŠTÁTNYCH PEŇAZÍ - PODARÍ SA PROKURATÚRE A POLÍCII VYŠETRIŤ MEGAZLODEJINU?

Zdanlivo bežná obchodná operácia mala vo svojom jadre zašitého trójskeho koňa obrích rozmerov. Úradníci SPF za pomoci advokátky mali vytunelovať od SPF horibilnú čiastku 712 000 €. Náš čitateľ whistleblower - osoba ktorá poukazuje na neduhy v spoločnosti - nám poslal trestné oznámenie, ktoré jasne poukazuje na rozkradnutie štátnych peňazí, s ktorými hospodári SPF.

Premrštené úhrady za právne služby poskytované vybranými advokátmi - "našimi ľudmi" - pre jednotlivé ministerstvá sú už verejnosti dobre známe. Tu však máme sofistikovaný právny podvod na úrovni bájneho profesora Moriartiho.

Advokátka zastupovala v trestnom konaní SPF, pričom v tomto trestnom konaní neuplatňovalo SPF žiadnu náhradu škody. Úradníci sa však dodatočne - po rokoch - údajne s advokátkou dohodli na sofistikovanom megapodvode. Určili spoločne v dodatočnej zmluve "o akomsi narovnaní", že výška škody vymáhanej od obvinených v trestnom konaní je 14 094 600€. Práve z tejto podvodnej čiastky údajne potom vyčíslili horibilnú odmenu pre advokátku JUDr. S. vo výške 720 000€.

Pritom podstatné je to, že Štatutári SPF ako osoby zaviazané zákonom mali konať výhradne vo verejnom záujme nemali žiadny zákonný a ani iný právny dôvod uzatvárať nejakú dohodu o narovnaní, ktorou zaviazali fond ku jeho škode k miliónovému novému záväzku!

Pred momentom podpisu tejto zmluvy údajne určenej k legalizovaniu tunelovania štátu prislúchala advokátke za služby v trestnom konaní odmena hraničiaca so sumou 6 000€ - slovom šesťtisíc - bez DPH. Po momente podpisu predmetnej - extrémne nevýhodnej zmluvy pre štát - táto suma "odmeny" extrémne stúpla do obrích rozmerov až 720 000 € - slovom sedemstodvadsať tisíc eúr!

Takto teda "odmenu" za právne služby spoločným konaním podozrivé osoby "nafúkli" na hodnotu 720 000€!

Všetci z podozrivých totiž pritom vedeli, že v trestnom konaní sa neuplatnila v skutočnosti žiadna náhrada škody. Výmyslom o jej uplatnení len umelo podvodne nafúkli odmenu pre advokátku. Veď prečo nie, z cudzieho predsa krv netečie a štát predsa má, veď sa na jeho fungovanie skladajú všetci občania.

U minulej vlády to v podstate nie je nič prekvapivé, takéto "akcie" boli pripravený vykonať viacerí z područia pani ministerky Matečnej. Pohlavári SPF sa spoliehali na podporu ministerky Matečnej - advokátka S. sa zase "preslávila" častým spomínaním "osobnej podpory" zo strany bývalého prvého námestníka Generálnej prokuratúry SR smutne známeho Mgr. Petra Š. Preto nie je div, že vládne všeobecne medzi občanmi skepsa, či vo veci konajúce orgány činné v trestnom konaní budú mať záujem kauzu naozaj prešetriť...

TAKÚTO KAUZU NIK NEBUDE VYŠETROVAŤ, REAGUJÚ MNOHÍ ČTATELIA - TAKÉTO KRADNUTIE JE NA SLOVENSKU TOLEROVANÉ

Stalo sa nečakané - polícia prípad 7 mesiacov skúmala - až sa dopracovala ku prazvláštnemu záveru. Vraj "doplnok zmluvy mohol byť urobený lebo ho nič nevylučovalo"! A teda skutok nie je trestným činom...A to pritom zhodné trestné oznámenie podalo aj nové vedenie SPF!

Policajtka úplne rezignovala na ustanovenie článku 2 odst. 2 ústavy SR. Štatne orgány môžu konať iba na základe zákona a spôsobom podka zákona. A to sa nepochybne bezvýhradne týka aj vo verejnom zaujme konajúcich štatutárov SPF! Oni na svoje konanie musia mať zákonný prikaz - u nich nestačí, to čo u občanov - čo nie je zákonom zakázané je povolené!

Pevne však veríme, že nové vetry, ktoré majú zaduť na prokuratúre i policii po nástupe nového generálneho prokurátora a policajného prezidenta umožnia aj dovzdelávanie policajtov v otázkach ústavy SR.

Opýtali sme sa teda priamo Generálnej prokuratúry SR a i Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, či budú vo veci oznámenia a doterajšieho (ne)riešienia tohto "megatunelu" konať. Reakciu oznámime už čoskoro.