Aká je mienka Nemcov o USA a Číne

10.06.2020

Politika USA voči Európe už zbiera svoje ovocie. Máme na mysli Trumpovu politiku, ktorá dlhodobo vôbec neberie do úvahy záujmy európskych partnerov a ide podľa jeho volebného hesla "America first". Svet je svedkom ako USA postupne vypovedajú všetky medzinárodné zmluvy, ktoré boli kreované s Európou. Len na pripomenutie - USA vypovedali "Parížsky dohovor o zmene klímy", jadrovú dohodu s Iránom a ďalšie.

V apríli tohto roku vykonala v Nemecku americká spoločnosť PURE RESEARCH spolu s nemeckým fondom KÖRBER STIFTUNG výskum verejnej mienky medzi Američanmi a Nemcami, týkajúca sa ich vzájomného vnímania. Výsledky boli veľmi zaujímavé.

Nemci postupne začínajú pomerne skepticky vnímať svojich amerických partnerov a podstatne lepšiu mienku majú o Číňanoch. Ako dôvod uvádzajú - na rozdiel od USA im Číňania ničím nehrozia, nedávajú ultimáta, sankcie a nenútia ich plniť ďalšie podmienky.

Na otázku vzájomných sympatií odpovedali Nemci nasledovne:


37 % Nemcov teda stále považuje vzťahy s USA za dobré a 36 % už aj s Čínou. V minulom roku až polovica Nemcov uprednostňovala dobré vzťahy s USA .


Čo sa týka Američanov, tí svoj vzťah k Nemcom a Číňanom za posledné dva roky v zásade nezmenili. V tomto roku 43 % Američanov vidí vzťahy s Nemeckom ako dobré a 44 % Američanov vidí aj vzťahy s Čínou ako dobré..

Na otázku, kto je pre Nemcov najdôležitejším partnerom, boli výsledky nasledovné:


Ešte v minulom roku väčšina Nemcov mala sympatie s USA. Za zhoršením týchto vzťahov stojí hlavne politika prezidenta Trumpa a vznik nového "centra moci" v Číne. Číňania na rozdiel od USA nemajú záujem diktovať podmienky, skôr chcú obchodovať za vzájomne výhodných podmienok. Tieto skutočnosti sú pre USA vážnym signálom k zmene svojej politiky voči svetu.

Ako povedal Henri Kissinger - "Amerika nemá dlhodobých priateľov, má len záujmy".