Akčný plán Európskej komisie na ochranu tej “našej” demokracie

18.12.2020

Centrum pre základné práva usporiadalo online tlačovú konferenciu, na ktorej hodnotil akčný plán Európskej komisie "Ochrana demokracie" István Kovács, strategický riaditeľ centra, a Attila Kovács, vedúci výskumného seminára EÚ pre centrum. Informácie priniesol portál Magyar Hírlap.

I. Kovács uviedol, že akčný plán "Ochrana demokracie" predložený Európskou komisiou (EÚ alebo Komisia) sa týka oblastí, ktoré sú súčasťou zvrchovanosti členských štátov a ktoré si vyžadujú zmeny a doplnenia zmlúv o EÚ.

Podľa jeho názoru v súčasnosti v Európskej únii prebieha boj medzi suverenistami a federalistami. V súčasnosti inštitúcie EÚ, najmä Komisia, Súdny dvor EÚ, ale čoraz viac aj parlament, pracujú na vytvorení federálnej Európy. S touto myšlienkou je tiež v súlade akčný plán "Ochrana demokracie". Cieľom Komisie je smerovať k vytvoreniu Spojených štátov európskych. Návrh takisto dobre zapadá do procesu, ktorým má Komisia v úmysle znížiť právomoci členských štátov v oblasti migrácie, pohlavia a vlády zákona.

Existujúce zmluvy EÚ sú však jasné. Európska komisia nemôže v týchto oblastiach zasahovať, kým sa všetky členské štáty nedohodnú na zmene a doplnení zmlúv. Z návrhu jasne vyplýva, že Komisia chce hovoriť do toho, čo je demokratické a čo nie. Podľa výkladu Komisie však demokracia môže byť iba liberálnou demokraciou. Týmto návrhom chce Komisia ovplyvniť voľby v členských štátoch. Maďari však veria v demokraciu, v ktorej konečné rozhodnutie majú v rukách voliči.

Aj keď samotný dokument Ochrana demokracie nie je právne záväzný, uvádza hlavné smery. Je zrejmé, že Európska komisia, spolu s politickými mimovládnymi organizáciami v otvorenej spoločnosti, chce byť zapojená do volieb. Toto všetko plánuje uskutočniť do termínu volieb do Európskeho parlamentu v roku 2024. Je však pravdepodobné, že Únia má v úmysle zasiahnuť do maďarských volieb v roku 2022.

Pokiaľ ide o konkrétne myšlienky obsiahnuté v pláne, Attila Kovács zdôraznil, že Európska komisia podporí médiá liberálnej opozície v členských štátoch prostredníctvom politických mimovládnych organizácií, podporí mediálne informačné kampane v členských štátoch a bude kontrolovať vlastníctvo médií, a ak to bude považovať, aj právne predpisy o hospodárskej súťaži. Môže tiež podniknúť kroky proti nim. Komisia by tiež mohla zakázať politickú reklamu, ktorá sa jej nepáči definovaním pojmu nenávistné výroky online a odkazom na boj proti falošným správam. Orgán EÚ má tiež v úmysle navrhnúť financovanie európskych politických strán.

Na konci tlačovej konferencie v odpovedi na otázku István Kovács uviedol, že Európska únia nie je Sovietsky zväz, ale sú si určite podobné v tom, že obe formácie chcú vnucovať svojim členským štátom exkluzívnu ideológiu.