Ako naplniť nový fond vzájomnej pomoci - hneď v ňom budú milióny

07.04.2020

Koaliční partneri sa dohodli, že zriadia Fond vzájomnej pomoci (FVP), ktorý bude pomáhať pri riešení individuálnych životných osudov, ktoré ovplyvnil dopad spojený so šírením nového koronavírusu. Do fondu prispejú koaliční poslanci, ministri aj ďalší ľudia, ktorí na tom budú s vládou spolupracovať. Informoval o tom 1. 4. 2020 predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO). On sám sa v prospech fondu vzdá celého svojho platu. Či budú prispievať aj opoziční poslanci a ak nie, prečo, to neuviedol.

Fond je v ekonomike súhrn prostriedkov slúžiacich na určitý cieľ. Fondové hospodárenie bolo rozšírené za socializmu a pretože prostriedky z fondov boli prideľované štátnymi úradníkmi, dochádzalo často k ich netransparentnému využívania. Po nežnej revolúcii boli fondy, ako netrhový nástroj a symbol socialistickej ekonomiky, zrušené a hlavne za vlády M. Dzurindu nahradené systémovými prvkami, na ktoré úradníci mali minimálny dosah. Terajšia vláda má nástroje a aj parlamentnú väčšinu na to, aby prijala systémové transparentné riešenia na zmiernenie individuálnych životných situácií v dôsledku koronavírusu COVID-19. Vytvorenie fondu môže signalizovať buď 1) falošné marketingové gesto, alebo 2) neschopnosť riešiť socio-ekonomickú situáciu občanov. Fond musí riadiť nejaká múdra skupina (väčšinou komisia, ktorej členovia zodpovedajú za všetko a za nič), ktorá rozhodne v zmysle "varila myšička kašičku, tomu dala na mištičku, tomu dala do hrníčku a tomu nedala...". Vláda odborníkov by mala prijať zákonné opatrenia a prípadné malé diery vytvárajú priestor pre dobročinné nevládne organizácie. Alebo žeby FVP mal tendenciu ich suplovať? Poznámka: Bolo by zaujímavé ako FVP chápe koaličný partner a tvrdý zástanca trhovej ekonomiky R. Sulík.

Dosť bolo kritiky. Prijmime fakt, že FVP je tu a nebudeme politikárčiť, ale pomôžeme mu nájsť zdroje na jeho transparentnú činnosť zastrešenú vládou bojovníkov proti korupcii.

Povedzme, že v prvej etape do fondu prispejú svojím platom len lídri koalície I. Matovič (OĽaNO), B. Kolár (Sme rodina), R. Sulík (SaS) a V. Remišová v zastúpení penzionovaného lídra Za ľudí A. Kisku.

Priemerná nominálna mzda v hospodárstve SR, od ktorej sa odvíjajú odmeny ústavných činiteľov, bola v roku 2019 vo výške 1 068 eur (zdroj ŠÚ SR). Uvedené odmeny sú bez paušálnych náhrad.

Boris Kolár ako poslanec parlamentu má základnú odmenu 3 x 1 068 = 3 204 eur plus funkčné predsedu 498 eur - spolu 3 702 eur.

Igor Matovič ako člen vlády má odmenu 1,5-násobku základnej odmeny poslanca, t. j. 4 806 eur plus funkčné predsedu vlády 747 eur - spolu 5 553 eur.

Richard Sulík a Veronka Remišová ako členovia vlády majú odmenu 1,5-násobku základnej odmeny poslanca, t. j. 4 806 eur plus funkčné podpredsedu vlády 498 eur - spolu 5 304 eur.

Ak by lídri nasledovali príklad premiéra mesačne by do fondu pritieklo 19 863 eur. Fond by mohol pomôcť príspevkom 500 eur 39 rodinám.

Máme však odporúčanie, ako fond naplniť rýchlejšie. A to by lídri nemuseli takto odtrhnúť chlieb od úst vlastným deťom.

Za výsledky volieb dostanú strany a nestrany, ktoré sa dostali do Národnej rady SR štátny príspevok. Volič ani nevie, že svojím hlasom prispel subjektu vo voľbách 1 % priemernej mzdy. V roku 2019 bola priemerná nominálna mzda v národnom hospodárstve SR 1 068 eur, teda za jeden hlas pôjde z našich daní subjektom 10,68 eur. Kandidujúce subjekty, ktoré získali vo voľbách 2020 viac ako 3 % hlasov, majú nárok na štátny príspevok na činnosť a na výkon mandátu.

Príspevky štátu na činnosť koaličných politických subjektov po voľbách 2020:

Celkovo dosiahne príspevok na činnosť a výkon mandátu koaličných politických subjektov na roky 2020 - 2023 výšku 13 929 582 eur.

Koalícia má ústavnú väčšinu a môže urobiť zásadnú zmenu - presunúť 13 929 582 eur na fond vzájomnej pomoci a politické subjekty nech žijú z členských príspevkov a darov. Malo by to aj pozitívny očistný vplyv na subjekty. Prisatí paraziti by sa rozutekali.

Bolo by to aj gesto voči dôchodcom, ktorí "majú pochopiť", že aj napriek zákonnému nároku následkom koronavírusu nedostanú 13. dôchodok. Do fondu by aj s pomocou bankových úverov mohlo hneď natiecť 13 929 582 eur. Z mesačných príspevkov lídrov koalície 19 863 eur by sa fond dostal na túto sumu za necelých 59 rokov. Navyše sumou 500 eur by sa mohlo ihneď uspokojiť 27 859 odkázaných ľudí.

Na záver sa natískajú otázky:

· Nemala by vláda prijať systémové opatrenia pomoci ľuďom v núdzi, na ktoré by mali automaticky nárok a svoju nemohúcnosť nezakrývať vytvorením fondu vzájomnej pomoci?

· Ako tento netransparentný krok obhajuje liberálny ekonóm R. Sulík, ktorého SaS je "zakladateľom" tohto fondu?

· Nenastal čas zrušiť príspevok na činnosť a výkon mandátu politických subjektov, presunúť prostriedky na boj s koronavírusom? Politické subjekty by nežili z daní občanov (aj ich nesympatizantov) a mohli by zaviesť systém ako mala KSČ, každý člen mal členský príspevok 4 % z čistej mzdy.