Aktuálna správa Čínskej vlády o vývoji epidémie coronavírusu

18.04.2020

Údaje sú celosvetové a k dátumu a času uvedenému v tabuľke nižšie.
Uvedené číselné údaje zľava doprava majú nasledovný význam:

Prvý riadok

  1. Infikovaní
  2. Podozrenie
  3. V kritickom stave

Druhý riadok

  1. Súčet preukazatelne infikovaných (infikovsní +vyliečení +mŕtvi)
  2. Mŕtvi
  3. Vyliečení