Amokom posadnutá EÚ ide sankcionovať po Rusku a Bielorusku už aj Veľkú Britániu

24.10.2021

The Cod Wars - "treskové vojny" alebo "vojny o teritoriálne vody" bola séria konfrontácií 20. storočia medzi Spojeným kráľovstvom a Islandom o rybolovných právach v severnom Atlantiku. Každý zo sporov sa skončil islandským víťazstvom. Niektorí islandskí historici sa pozerajú na históriu boja Islandu o kontrolu nad jeho námornými zdrojmi v desiatich epizódach alebo desiatich vojnách tresky. Dohoda, ktorá sa dosiahla v roku 1976, uzavrela to, čo sa v modernej dobe nazýva tretia vojna o tresku.

Zdá sa, že sa rozpútala ďalšia epizóda vojny o tresky. Ak k tomu pripočítame svet obchádzajúci folklór sankcií, môžeme čakať, že v Lamanšskom prieplave bude veselo. Tentoraz po brexite by tento folklór mohol zasiahnuť Spojené kráľovstvo a Jersey. Le Figaro prináša informáciu, že sankcie by mohli byť zavedené už v novembri, ak francúzski rybári nezískajú viac povolení na rybolov do 30. októbra.

Členom francúzskej vlády sa táto hrozba na stôl pravidelne vracia už niekoľko týždňov. Jedná sa o sankcie voči Spojenému kráľovstvu v reakcii na obmedzený prístup francúzskych rybárov k britským vodám od brexitu.

Na rozdiel od toho, čo uvádza dohoda o brexite z decembra 2020, Londýn a Jersey udelili francúzskym námorníkom iba 200 licencií na rybolov. Do 30. októbra, ktorý je krajným termínom konečnej validácie týchto licencií na rybolov, ešte 230 žiadateľov stále čaká. Je to situácia, ktorá vyvoláva francúzsky hnev.

Na priamu žiadosť E. Macrona, prezidenta Francúzska, sú všetci ministri vyzvaní, aby zvážili možné odvetné opatrenia. Uplatniť by sa mohli začiatkom novembra, ak sa po 30. októbri ešte nájdu rybári bez licencie a bez možnosti rybolovu. Obrysy týchto sankcií sú čoraz jasnejšie. Túto stredu hovoril vládny hovorca G. Attal z Rady ministrov o rôznych možných scenároch a ubezpečil, že vláda zverejní ich obsah do konca týždňa.

Prvá sankcia by sa týkala zásobovania Jersey energiou, ktorého je Francúzsko dodávateľom cez podmorský kábel. Vypínanie elektriny nie je na dennom poriadku. Na druhej strane ministerstvo mora, ktoré má na starosti túto agendu, plánuje zvýšiť cenu elektriny dodávanej na tento Normanský ostrov.

Ďalšou zvažovanou možnosťou je obmedziť prístup britských rybárskych plavidiel do francúzskych prístavov. Mnohí z nich tam prichádzajú predávať svoj rybí úlovok, aby ho potom spracovali francúzske potravinárske závody.

Skúmajú sa aj ďalšie opatrenia, najmä zavedenie colných prirážok za britský tovar zasielaný na európsky kontinent, najmä cez tunel pod Lamanšským prielivom.

Tento typ sankcií je však priamo v kompetencii európskeho spoločného trhu, a teda Bruselu. "Vyzvali sme Komisiu, aby prevzala sankcie navrhnuté Parížom. Myšlienkou sú sankcie na európskej úrovni," vysvetľuje poradkyňa ministra pre more A. Girardinová, ktorá uznáva, že táto otázka je citlivá. "Kráčame po vaječných škrupinách. Budeme musieť zostať v primeraných sankciách, aby sme ešte viac neovplyvnili už zhoršený vzťah so Spojeným kráľovstvom."

Tentokrát sú na stole Európskej únie sankcie členskej krajiny Francúzska voči bývalej členskej krajine Veľkej Británii. Ešte si pamätáme, že brexitové dohovory boli brzdené hlavne rozpormi týchto krajín o rybolov. Zdalo sa, že podpisom zmluvy medzi EÚ a Veľkou Britániou sa problém odstránil. Neodstránil, len odsunul. Hrozí ďalšia tresková vojna.A folklórne slávnosti vzájomného udeľovania sankcií.

Uvidíme, či budú navrhnuté sankcie Francúzskom prijaté Európskou komisiou a razantne zavedené tak, ako to býva v prípade Ruskej federácie alebo Bieloruska za porušovanie ľudských práv..