Atómový koronavírus hrozí aj Slovensku

14.04.2020

Na Ukrajine vzniká popri koronavírusu aj ďalšia hrozba. Ide o stále vzrastajúce nebezpečenstvo súvisiace s prevádzkou atómových elektrární na Ukrajine. Väčšina atómových elektrární je totiž po dobe životnosti a vyžadujú značné opravy. Podľa ex-guvernéra Záporožskej oblasti a tiež niekdajšieho ministra dopravy Jevgenija Červonenka, Záporožská atómová elektráreň vykonala necertifikovanú opravu jedného z jej energoblokov. Podľa Červonenka všetky atómové elektrárne - o čom zatiaľ nikto nerozpráva - potrebujú najneskôr v roku 2023 generálne opravy. Náklady spojené s týmito opravami sa pohybujú v miliardách USD.

Podľa odborníkov hrozí Ukrajine nový Černobyľ, ale 15 x silnejší. Na túto skutočnosť upozorňujú aj niekdajší zamestnanci, ktorí v týchto elektrárniach pracovali a varujú vedenie krajiny pred blížiacou sa katastrofou.

Jadrová energetika na Ukrajine je dedičstvom po bývalom ZSSR (Zväz sovietskych socialistických republík). Keď sa ZSSR v roku 1991 rozpadlo, nachádzali sa na území Ukrajiny aj dva nedokončené energobloky v Rovinskej a Chmelnickej jadrovej elektrárni. 

V spolupráci s Ruskou federáciou Ukrajina ich výstavbu dokončila a v roku 2004 boli bloky uvedené do prevádzky. V súčasnosti pracujú na Ukrajine 4 atómové elektrárne - Záporožská, Rovenská, Chmelnická a Južno-ukrajinská. Celkove je činných 15 energoblokov o výkone cca 14 tisíc MW. Väčšina energoblokov bola uvedená do prevádzky v rokoch 1984 - 1989. Doba prevádzky atómových elektrární vo svete je plánovaná na cca 40 rokov. Dlhšia doba vzhľadom na deštrukčné procesy, hlavne v korpuse reaktora sa neodporúča. Takto oslabený reaktor môže totiž vybuchnúť ako prehriaty parný kotol. Niečo také sme tu už zažili pri havárii Černobyľskej elektrárne.

Ukrajinská vláda v roku 2015 schválila program umožňujúci predĺžiť prevádzku starších atómových reaktorov o ďalších 10 rokov. V rámci tohto programu boli stanovené aj podmienky pre opravy a modernizáciu jednotlivých reaktorov. Časom však podmienky ukázali ako opatrenia dané len na papieri a v skutočnosti úkony neboli vykonané. Vzhľadom na nebezpečenstvo z toho plynúce sa ohradili krajiny ako Rakúsko, Moldava, Bielorusko, Rumunsko a taktiež medzinárodná ekologická organizácia Greenpeace a sieť ďalších ekologických organizácií Benkvoč.

Na ukrajinskom veľkoobchodnom energotrhu vládne chaos, následkom čoho je neplnenie finančnej disciplíny medzi jednotlivými subjektami trhu. Najväčšia kritika sa zniesla na hlavu spoločnosti Energoatom , ktorá zodpovedá za viac ako 50 % vyrobenej elektrickej energie. Vedúci zamestnanci tejto inštitúcie sú obviňovaní z korupcie.

Na Ukrajine "tikajú hodiny" všetkým jadrovým reaktorom. Bez miliardových investícií do atómovej energetiky sa nebezpečenstvo havárie stupňuje z hodiny na hodinu.

Ekonomická situácia na Ukrajine je katastrofálna. Prezident Zelenskyj len ťažko zvláda problémy nahromadené od "Majdanu". Epidémia ešte všetko zhoršuje. Ukrajina získala od MMF pôžičku vo výške cca 10 mld. USD, ale či sa z nej ujde aj na investície do jadrovej energetiky je otázne. Cena rekonštrukcie jedného atómového bloku sa odhaduje na 180 miliónov USD. Odborníci upozorňujú, že opravy a stanoviská k bezpečnosti prevádzky elektrárne sa budú diať viac formálne ako v skutočnosti.

Podľa analytikov z Energy Research & Social Science (ERSS) hrozí už v roku 2020 až 80 %-ná pravdepodobnosť "vážnej havárie". Problém môže umocniť aj nahradenie ruských palivových článkov, ktoré importuje Ukrajina od ruskej spoločnosti TVEL za články americkej spoločnosti Westinghouse Electric Company. Odborníci spochybňujú ich kompatibilitu s ruskou technológiou energoblokov.

Na Černobyľ si starší občania Slovenska veľmi dobre pamätajú. Dúfajme, že sa situácia popri kríze s vírusom ešte neskomplikuje s jadrovým žiarením.