Austrália - Facebook 1:0

05.03.2021

V týchto dňoch Austrália vyhrala vojnu s technologických gigantom Facebook (FB). Spoločnosť FB minulý mesiac vyhlásila, že neumožní zdieľať spravodajský obsah lokálnych médií. Spoločnosť bez upozornenia odoprela Austrálčanom sledovať správy na tejto platforme. Ide hlavne o správy spoločností ako sú Sky News, ABC News a ďalšie.

​Sociálna sieť FB napadla návrh zákona, ktorý Austrália pripravila na reguláciu sociálnych sietí a súčasne sa FB odmietol podriadiť austrálskemu regulátorovi, aby sa spoločnosť podelila o svoje príjmy s mediálnymi spoločnosťami. Mimo iné FB zablokoval zdieľanie informácií poskytovaných Ministerstvom zdravotníctva Austrálie, kde boli publikované informácie o corona víruse. Išlo hlavne o aktuálne štatistiky, prijaté opatrenia a ďalšie dôležité informácie pre obyvateľov. Zablokovanie týchto informácií bolo veľmi negatívnym krokom majiteľa spoločnosti Zuckenberga voči obyvateľom Austrálie. Súčasne FB znemožnil prístup na svoju platformu i ďalším štátnym organizáciam, pohotovostným službám a charite.

​Po tomto vyhlásení vojny Austrália nečakala a rýchlo prijala už pripravovanú legislatívu, na základe ktorej budú musieť všetky digitálne spoločnosti platiť za spravodajský obsah. FB reagoval prostredníctvom svojho managera pre Austráliu a Nový Zéland W. Eastona. Ten prehlásil: "Navrhovaný zákon zásadne nepochopil vzťah medzi našou platformou a vydavateľmi, ktorí ho používajú na zdieľanie spravodajského obsahu". Demokratický senátor USA D. Cicilline sa na margo tejto témy vyjadril: "Či to už nie je jasné, FB a demokracia už nie sú kompatibilné". Aj zo Spojeného kráľovstva sa ozvala kritika FB, konkrétne člen britského Parlamentu J. Knight prirovnal správanie sa FB - "správa sa ako býk". Austrálsky premiér S. Morrison taktiež technologický gigant odsúdil a vyzval ho k rokovaniu. O prijatý zákon sa zaujímal už aj indický premiér Modia kanadský predseda vlády Trudeo.

​Nový zákon stanovuje jasné podmienky ako budú vzájomne koexistovať technologické spoločnosti a mediálne organizácie. Podľa tohto zákona sa musia dohodnúť na vzájomných platbách. V prípade, že k dohode nedôjde, bude to riešiť nezávislý štátny arbiter. Zákon posilňuje práva mediálnych spoločností pri vyjednávaní s technologickými gigantami. 

Najdôležitejším aspektom zákona je to, že FB nebude môcť manuálne upravovať algoritmy kde a ako sa budú zobrazovať jednotlivé správy. Doteraz FB mohol ovplyvňovať verejnú mienku prostredníctvom manipulácie (poradie), ako sa budú jednotlivé správy zobrazovať. Je rozdiel, či daný článok uvidí 100 mil. ľudí, alebo 1 mil. Je rozdiel, či negatívne správy o politikoch budú posúvané dole a pozitívne hore. Podľa mnohých bol toto prípad minuloročných prezidentských volieb v USA, kde súčasného prezidenta Bidena posúvali hore a naopak Trumpa znevýhodňovali.

​Tento zákon umožňuje mať v súčasnosti v Austrálii nezávislý trh s informáciami a ako už bolo vyššie spomenuté - prípadné manuálne zasahovanie do algoritmov bude môcť byť trestané zodpovedajúcimi orgánmi.

Technologický gigant si to chcel "rozdať" nie so štátom, ale rovno so svetadielom a prehral. Bol to v podstate prvý pokus veľkej súkromnej spoločnosti vyhlásiť vojnu v tak dôležitej sfére ako sú informácie. Tento precedens bude mať iste aj svojich následovníkov. Dá sa očakávať, že obdobné zákony v krátkej dobe prijme Nový Zéland, Kanada, EU a možno nakoniec aj USA.