Biden má patent na “demokraciu”

28.11.2021

Rusko a Čína vystúpili proti myšlienke medzinárodného "Summitu za demokraciu", ktorý sa má konať v decembri na základe iniciatívy USA, uvádza sa v spoločnom článku veľvyslancov oboch štátov v časopise National Interest.

"Tento zjavný plod mentality z čias studenej vojny vyvolá ideologickú konfrontáciu a rozdelenie vo svete a vytvorí nové "deliace čiary". Podobná tendencia je v rozpore s rozvojom súčasného sveta. Zabrániť formovaniu globálnej polycentrickej architektúry sa nedá, môže to ale skomplikovať objektívny proces. Čína a Rusko kategoricky zamietajú podobný krok," uvádza sa v článku.

Šéfovia diplomatických misií Ruska a Číny vo Washingtone vyzvali aj ostatné krajiny, "aby sa dobre starali o vlastné veci a nekritizovali zhovievavo iných".

"Nikto by nemal mať strach o demokraciu v Rusku a Číne. Niektoré zahraničné vlády by sa mali radšej zamyslieť nad sebou, čo sa deje u nich doma. Vari je to sloboda, kedy sa rôzne mítingy v ich krajinách rozháňajú gumovými projektilmi a slzným plynom? Nevyzerá to na slobodu", podotkli veľvyslanci.

Zdôraznili, že demokracia nie je prerogatívou nejakej jednej krajiny ani skupiny krajín. Je to "univerzálne právo všetkých národov", pripomenuli diplomati.

"Môže sa realizovať rôznymi spôsobmi a ani jeden model sa nehodí pre všetky krajiny. Jeho uplatnenie v tej či onej krajine záleží na tom, či zodpovedá jej realitám, súčasnému trendu, či napomáha hospodárskemu rozvoju, sociálnej stabilite a pokroku a tiež zlepšeniu života ľudí," dodali veľvyslanci.

V mene Moskvy a Pekingu vyzvali iné krajiny, aby nechali "diplomácie založené na hodnotách", ktorá provokuje rozdelenie a konfrontáciu vo svete; aby praktizovali vzájomnú úctu a vzájomne výhodnú spoluprácu v medzinárodných vzťahoch a usilovali sa o harmonickú koexistenciu krajín s rôznymi sociálnymi systémami, ideológiou, dejinami, kultúrami a úrovňami rozvoja.

USA predtým na "Summit za demokraciu" naplánovaný na 9. a 10. decembra pozvali 110 krajín, nepozvali však Rusko a Čínu. Pritom je na zozname pozvaných Taiwan, ktorý USA spolu s inými krajinami pokladajú formálne za súčasť "jednej Číny".