Bude Banková rada NBS riešiť Petra Kažimíra?

13.10.2021

Slovensko už ani veľmi neprekvapilo, že v hľadáčiku NAKA sa ocitlo ďalšie vyznamné meno bývalého predstaviteľa Smeru. Trochu prekvapilo iba to, že to je nakoniec Peter Kažimír, o ktorom si dosť veľa ľudí donedávna myslelo, že je predsa len iný ako Róbertovia - Fico či Kaliňák - alebo jeho predchodca na stoličke ministra financií - dnes "francúzsky latifundista" Ján Počiatek...

Po obvinení zo strany polície sa súčasný guvernér NBS konečne vyjadril, no čo prekvapilo okrem obsahu, lebo ten každý očakával - nič nepriznať - bola forma. Trestné stihanie sa týka jeho osoby. Nie samotnej NBS. No prečo potom na svoju obhajobu využíva Kažimir samotnú NBS, nie je celkom pochopiteľné. Komunikuje totiž vo svojej súkromnej veci cez tlačový odbor NBS.

"Necítim sa byť vinný zo žiadneho trestného činu," vyhlásil Kažimír. Až zo stanoviska samotného Kažimíra, ktoré sprostredkovalo tlačové oddelenie Národnej banky Slovenska, vyplýva, že Kažimír je obvinený. "Skutkový stav v uznesení je nepravdivý a v samotnom odôvodnení chýbajú potvrdzujúce dôkazy," povedal Kažimír. "Nemám žiadne informácie a nie som si ani vedomý porušenia zákona, zároveň som nikdy nemal ani žiadny záujem vplývať na akékoľvek konania," dodal Kažimír.

Akým právom využíva a zamestnáva Peter Kažimír zamestnancov Národnej banky na riešenie svojej súkromnej kauzy, by malo byť predmetom skúmania zo strany Bankovej rady NBS. Veď predsa v mandátnej zmluve člena Bankovej rady uzatvorenej s NBS má aj guvernér ustanovenie, že nebude zneužívať svoje postavenie na súkromný prospech seba a tretích osôb.

A rozhodne by sa Banková rada mala zaoberať aj tým, či pán Peter Kažimir svojim konaním neporušil aj Etický kódex zamestnanca NBS, čl.2 ods 1. Pism.a/ a či neporušil svoju povinnost "konať vždy v súlade so vseobecne záväznými právnymi predpismi", medzi ktoré patrí samozrejme aj Trestný zákon.

Pre menej znalých - Eticky kódex je prílohou Pracovného poriadku NBS a pán Kažimír je nielen guvernérom NBS ale aj jej zamestnancom. Práve preto berie odmenu nielen za výkon funkcie guvernéra ale i mzdu ako zamestnanec NBS. Stačí si pozrieť jeho štruktúru príjmov v každoročnom zverejnenom priznaní, ktoré musí robiť zo zákona ako verejný funkcionár.

Takže sa spýtame Bankovej rady (BR), či vo veci pána Kazimira už konala alebo kedy bude konať a ako sa pozerá BR na to, že na svoje súkromné záležitosti pán Peter Kažimír bezostyšne vyťažuje útvary a zamestnancov NBS.